Nová Lemurská energie

Zasvěcením do Nové Lemurské energie se dostáváte hlouběji a snadněji do paměti Lemurie, setkáváte se zde i s nanebevzatým mistrem Serapisem Beyem, který vám pomůže se rozpomenout na vaše minulé životy v Lemurii a znovu-získat duchovní úroveň a vibrace, které jste tam tehdy měli. Velký modrý krystal Lemurie "Aksha", ke kterému získáváte přístup tímto zasvěcením, je pamětí Lemurie, záznam všech vibrací a událostí, všech inkarnací, transformací a časů. Obsahuje mimo jiné i kopie záznamů všech krystalových knihoven Lemurie, stejně jako veškeré vědění lemurských mudrců, vědění o běhu světa po všechny časy. Také vědění o mnoha světech, vesmírech a jiných formách bytí je v něm zaznamenáno. Můžeme dnes jen tušit, jaký rozsah toto nezměrné vědění možná kdysi mělo.

Nová Lemurská energie

  • Pomocný prostředek na vaší cestě k velkému sjednocení a Jednotě.
  • Spojuje s věděním Akáši a pomáhá nalézt cesty, jak pomáhat druhým na jejich cestě k velkému sjednocení.
  • Naplnění všeobsahující láskou, úctou a zakotvení láskyplné čisté energie Lemurie ve vás.
  • Můžete pomáhat při vzestupu celé Matky Země ("Gaia").

Vznik dnešní lidské společnosti je přičítán třem civilizacím, které jsou spíše vybájené než vědecky dokázané. Těmito třemi civilizacemi byli: Lemuřané, Atlanťané a národ, jenž obýval polární končiny. Kde se Lemurie rozprostírala a jaká vlastně byla její rozloha? To nám dnes už nikdo zcela exaktně nepoví. Lemurie se patrně nacházela na územé dnešného Indického oceánu. Rozprostírala se tedy od Madagaskaru až po Srí Lanku.

Lemuřané měli vysoce rozvinuté vnitřní vnímání. Třetí oko jim umožňovalo vnímat to, co unikalo jejich ostatním smyslům. Dokud používali tento užitečný orgán mohl obohatit jejich životy, ale jak postupně přestávali třetí oko využívat, jeho síla se pomalu snižovala a nakonec téměř zmizela.

Celá civilizace měla krásnou duchovní společnost, která se dosti lišila od té naší materialistické. Mohli kontrolovat svoji osobní zkušenost času a uměli komunikovat telepaticky na velké vzdálenosti. Byli schopni běžně dosahovat vysokých stupňů vědomí i dimenzí, které dnes jen někteří začínají získávat. Meditací a zmenšením zájmu o materiální věci můžeme rozšířit naši mysl a získat skrze toto zasvěcení některé schopnosti Lemuřanů.