Moudrost čínských draků

(Vědomí čínských draků)

Symbol draka reprezentuje stočenou spirálu DNA, což má připomínat cestu k osvícení. Čínský drak, neboli LUNG, symbolizuje sílu a vyjímečnost, udatnost a smělost, hrdinství a vytrvalost, ušlechtilost a božskost. Drak překonává všechny překážky. Jsou transformovány negativní energie ve světlo a radost. 

Moudrost čínských draků (též Vědomí čínských draků) má značnou transformační, očistnou a léčebnou sílu. Energie draků zde samozřejmě odstraňuje bolestné vzpomínky a jakoukoli nerovnováhu. Nás a naši auru zaplní proud zlatého a stříbrného světla.

Když jste zasvěceni do energií čínských draků, obržíte vlastnosti které jsou popsány výše. Lidé v Číně odpradávna věří, že jsou potomky draků. Tato tradice je pevně zakořeněna v jejich mysli a kultuře a prolíná se napříč všemi vrstvami společnosti. Zatímco v západní kultuře jsou draci považováni za škodolibé, v Číně jsou draci vysoce váženi pro jejich důstojnost a moc konat dobro.

Při zasvěcení dochází ke spojení s následujícími duchovními průvodci:

 • Nebeští draci
 • Duchovní draci
 • Zemní draci
 • Draci pokladů
 • Perlový drak
 • Draci pěti elementů - Dřevěný drak, Ohnivý drak, Zemský drak, Kovový drak, Vodní drak
 • Celkem existuje 9 druhů klasických čínských draků + 6 dalších, o kterých se dozvíte ve skriptech

Nebeský čínský drak je jako symbol přirovnáván k čínské rase. Číňani po celém větě se hrdě nazývají "Lung Tik Chuan Ren" (Potomci draků). Draci jsou považováni za mytická zvířata, která přináší nekonečnou hojnost, prosperitu a štěstí. Draci byli ve znaku vládců a císařů. Legenda o čínském drakovi stála u zrodu staré čínské civilizace a formovala její kulturu až do dnešních dnů. Jejich laskavost přináší velikost, dobrotu a požehnání.

Co ode mě obdržíte:

 • zasvěcení (aktivaci / iniciaci energie)
 • opakování zasvěcení zdarma: tolikrát, kolikrát budete chtít
 • skripta s veškerými informacemi a návody na Váš e-mail
 • další vzdělání formou doplňkového e-mailového kurzu (v ceně)
 • po celou dobu studia můžete zdarma konzultovat své dotazy (telefonicky a e-mailem)

Předpoklad pro toto zasvěcení: zkušenost s jakoukoli dračí energií