Energie Modré Hvězdy

Přírodní léčebná metoda pomocí směřování Pravdy a Světla. Nebeská Energie Modré Hvězdy je přenosem duševní síly, která je potřebná k nabytí spojení mezi Bohem a člověkem, vytvoření Duhového přemostění, který umožňuje využít tento potenciál rozšířeného vědomí. Starověcí Indové, Peršané i Egypťané byli kazatelé přírody, otcové vědomostí a zakladatelé obrovských civilizací. Byli to strážci magie, svatí léčitelé a držitelé tajných moudrostí. Nejvyšším cílem jejich rituálů a počínání byla duševní přeměna; uvědomění si veškerých sil, které jsou přírodním dědictvím vtělených do lidské psychiky.

Nebeská Energie Modré Hvězdy nabízí průchod skrz vesmírné dveře, které nabídnou adeptovi možnost pokračovat v hledání vědomostí, osvícení a jejichž sdílení se všemi bytostmi světla.

Žáci pracují se symboly, které se dotýkají hlubokých spirituálních principů uvnitř každého z nás a těmito principy je poté možné ovlivňovat sebe i ostatní lidi. Klienti se poté stávají jakýmsi vyjádřením proudění dynamických energií z oblasti Božství.

Energie Modré Hvězdy

Proces zasvěcení Nebeské Energie Modré Hvězdy je nezbytným v dalším posunu pro získání schopnosti léčit sebe i ostatní. Je to příkaz té nejvyšší možné frekvence energie, aby se utkala s chaosem za účelem vyrovnání nerovnováhy mezi žákem a samotným Vesmírem. Pamatujte, že pokud byste nebyli ochotni podílet se na změně, nebyli byste tady!

Systém osabhuje dva stupně zasvěcení. Nebeská Energie Modré Hvězdy je během zasvěcování přijímána pomocí čakry Třetího oka. 

Systém lze zařadit také do léčebných energií i do kategorie meditativní a osobní růst.