Měsíční Reiki

Cílem Měsíční Reiki je přivést jednotu mysli, těla a ducha, stejně jako celkovou jednotu s přírodou a Universem. "Luna" vždy byla a je silným léčitelem. Měsíc byl vždy již od počátku časů považován za mocný léčivý nástroj. Léčitelé často tvrdí, že přijímají svou energii ze Slunce, Měsíc však rovněž vyzařuje léčivou energii. Představte si všechu tu energii, kterou máme k dispozici a kterou nijak nevyužíváme. Měsíční Reiki působí kladně proti široké škále problémů: závislosti, špatné návyky a potlačené energie vycházející z drogových závislostí a mnoho dalšího.

Měsíc je v mnoha dávných tradicích také symbolem vnitřního ženství. Pod vnitřním ženstvím je třeba chápat: naše pocity, vhledy, nápady, intuici, soucit, kreativita, odpuštění. Vnitřní ženu má v sobě každý - muž i žena.

Měsíční Reiki

Zasvěcení Měsíční Reiki rovněž zajímavě minimalizuje negativní vliv fází měsíce - zejména na vodní znamení v oblasti nespavosti a náladovosti.

  • Očistný rituál
  • Nejvyšší symbol Měsíčního reiki
  • Modlitba
  • Symbolismus šamanského kruhu