Energie Sluncí a zrození duše

Vraťme se společně na místo, kde se zrodila Vaše duše a najděte svou vnitřní sílu a stabilitu.

"Odkud pochází má duše? Kde se má duše zrodila? Odkud pochází Reiki a jiné? Jaký je zdroj spirituálních energií? Odkud se duchovní energie bere?"

Pojďme se na tyto otázky poznání zrození duše podívat a odpovědět si je z duchovního hlediska.

Energie existuje všude kolem nás. Pokud přijímáme jakoukoli spirituální technikou tuto energii, je to v prvé řadě právě tato všudypřítomná všímprotékající energie/životní síla. Avšak my jako dnešní společnost jsme se od ní zcela či docela téměř odpojili.

My zde na Zemi čerpáme energii ze Slunce a Měsíce. Každý z náš. Ať už v duchovno věříme či nikoli. Každý z nás žijících na Zemi ve spánku a přes den čerpá energii z těchto dvou zdrojů.

Pokud nežijeme v souladu se svou duší a jsme dlouhodobě ve stresu a disharmonii, naše přirozená schopnost energii čerpat klesá a klesá... Většina si úbytku energie a snížení svých osobních vibrací však nevšimne, až dokud nenastane nějaký zdravotní problém, nemoc či radikální změna zaběhnutého života (rozvod, nevěra partnera, vyhazov z práce, ztráta financí, rozvrat vztahů apod.)

Ti, kdo jdou duchovní cestou, samozřejmě přijímají energie ze Slunce a Měsíce více, avšak stále to není na 100 %. Jde o to, že pokud se jednou odpojíme, tak se můžeme snažit sebevíc, ale nazpět se sami bez pomoci nedostaneme. A právě proto jsem vytvořil tento online trénink, ve kterém Vás provedu dálkovým procesem znovunapojení na energie Slunce, Měsíce, Velkého Centrálního Slunce a Slunečních andělů.

Co všechny tyto pojmy znamenají?

Naše Slunce, které na nás září energii a které energeticky dobíjí nás Měsíc, je propojeno vesmírnou energetickou sítí s ostatními Slunci (Hvězdami) v jiných slunečních soustavách po celém Vesmíru. Z duchovního hlediska jsou Slunce užitečnými zdroji energií, se kterými se na naší duchovní cestě setkáváme jako s prvními (Reiki, apod.) a které nás mají na naši další cestu připravit. Tato všechna Slunce po celém Vesmíru jsou spojena z tzv. Velkým Centrálním Sluncem. Velké Centrální Slunce je pak ono místo, kde se rodí duše a kde se zrodila i Vaše duše. Je to původní domov a zdroj síly nás všech. Odtud jsme si vzali jako duše energii na celou naši cestu poznání a odtud jsme také přijali naše první duchovní průvodce, kteří vedou naše duše skrze jednotlivé životy, lekce a poznání.

Prostřednictvím následujících energetických systémů máte možnost nechat svou duši rozpomenout na místo, kde se zrodila, a umožnit jí opět čerpat z Velkého Centrálního Slunce sílu a propojit se se Slunečními anděly, kteří jsou prvními duchovními průvodci nově zrozených duší a nejlépe znají cestu, na kterou nás s naším požehnáním vyslali.


✓ Plamen Centrálního Slunce

 • Ebook (15 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Centrální Slunce vyživuje duši životní energií, jelikož je to místo, odkud duše každého z nás pochází. Každá duše se rodí v Centrálním Slunci, které představuje jedinečný boží plamen. Naše duše je spojena s Centrálním Sluncem, které jí poskytuje esenciální životní energii. Čím blíže se naše duše Centrálnímu Slunci nachází, tím snáze dokáže žít v souladu s Božími zákony. Díky tomu je následná energie výrazně silnější.

Abychom mohli být zasvěceni, je potřeba precizní provedení zasvěcení dle specifických zasvěcovacích postupů. Toto zasvěcení přináší zajímavou transformaci Duše i Ducha žáka a dochází k užitečnému rozpuštění bloků na úrovni duše. Díky vlastnímu postupu zasvěcení dochází u žáka po zasvěcení k rozvolnění části karmy.

V Centrálním Slunci se rodí Duše, která je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září, když je živeno Centrálním Sluncem. Čím blíže je duše ke Slunci, tím je pro ni snazší žít v souladu s Božími zákony. Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. Proto její prozařování Světlem není takové, jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce.

Každá galaxie je takovým malým vesmírem, neboť má své Centrální Slunce, z něhož získává energii - ale všechny tyto malé hmotné vesmíry (tedy celá soustava galaktických a vesmírných Sluncí) se dále pak ještě otáčí a rotují kolem vesmírného gigantu - Velkého Centrálního Slunce - které je povahy "duchovní". Velké Centrální Slunce převzalo nyní řízení "vzestupu" všech žijících druhů na Zemi. Až do této doby neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Země tedy nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce. Přišel čas posunout se vpřed a přitom se můžeme otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která dříve nebyla možná.

Zde je důležité vědět, že existují přirozené paprsky, které jsou vysílány BOŽSTVÍM nebo VELKÝM CENTRÁLNÍM SLUNCEM. Pronikají neustále každou atmosférou nebo éterickým pásem okolo Země. Mistr Himalaja, bytost z velkého Centrálního Slunce (on je tím, podle kterého byly nazvány hory Himalaje) trvale vysílá v nekonečné hojnosti tuto ZÁŘÍCÍ ENERGII. Aby k nám tato energie mohla přicházet, je třeba směrovat naše vědomí a pozornost na něj. Mistr Himalaja říká: "Existuje pouze jedna cesta, jak může MOUDRÝ přinést někomu jinému trvalou pomoc: Musí svého bratra nebo sestru uvést vědomě do vědění o jednoduchých zákonech, s jejichž pomocí mohou získat to žezlo, to vítězství, tu plnou vládu nad svým vnějším Já. Při všech pocitech smyslů je ideálem - pohybovat se ve středních liniích, udržovat rovnováhu, trvale používat tu klidnou "JÁ JSEM".

Plamen Centrálního Slunce

 • Naše sluneční soustava leží až na úplném okraji galaxie, proto k nám Světlo a jeho vibrace z Centrálního Slunce nepronikají v takové míře, jako tomu je u soustav ležících blíže Centrálnímu Slunci.
 • Pouze zasvěcení do Plamene Centrálního Slunce vám umožní získat mnohem hlubší, stabilnější, silnější a trvalé napojení na Centrální Slunce.
 • Když se tak stane, plamen v těle, auře i vaší duši začne vyzařovat ohromné množství Světla, přichází k vám dosud nepoznané vyšší vibrace, a díky tomu se pomalu blížíte k úplnosti, lásce a svému mistrovství.

Zasvěcením do tohoto systému vám umožní napojení na Velké Slunce za Sluncem. Plamen ve vašem nitru začne velmi výrazně zářit a vy se tím budete přibližovat ke své celistvosti - k Mistrovství. Je to nádherná energie a zasvěcení do této energie bude pro vás pravděpodobně velkým zážitkem. Až začnete tuto energii používat, začne se ve vaší duši rozsvěcovat slunce. Plamen Centrálního Slunce je jednoduchý systém bez symbolů, jen s použitím mantry.


✓ Sluneční Reiki ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tento energetický transformační systém jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Nové zasvěcení Slunečního reiki vibruje výše. Při používání Slunečního Reiki dochází u žáka také k významnému rozvoji vděčnosti a pokory. Sluneční Reiki je tedy životodárnou energií, která je vydělena z energií Slunce naší sluneční soustavy. Působí nejvíce na oblast třetí čakry (Solar Plexus) a tím léčí celý systém trávení (žaludku, slinivky, žlučníku, sleziny, střev...) 

Slunečnímu Reiki jsem časem začal někdy říkat "Solar-Plexus Reiki", jelikož právě třetí čakra (solar) je považována za malé slunce uvnitř každého z nás. Naše malé slunce (3. čakra) je vyjádřením nás samotných, naší sebedůvěry a seberealizace. Naše slunce umí svými paprsky osvítit druhé světlem a dát naději v časech stmívání, umí popálit, umí léčit, umí transformovat, a nikdy nesmí vyhasnout...

Pokud jste již zasvěceni do jiného energetického systému (například Reiki či Shamballa), pak Sluneční Reiki vaše schopnosti prohloubí. Sluneční reiki lze posílat samozřejmě i na dálku, budoucnosti i minulosti. Veškeré vědění i energie vám budou předány zasvěcením, a to včetně schopnosti zasvěcovat druhé.

Sluneční Reiki

 • Jedinečnou energii Slunce - krásná léčebná energie.
 • Vhodné i pro léčbu dětí, seniorů, citlivých jedinců - intenzita i vibrace energie se vždy uzpůsobí potřebám příjemce.
 • Ideální rovněž pro ty, kteří si chtějí zopakovat základní techniky práce s energií, které ve skriptech detailně popisuji a shrnuji.
 • Po zasvěcení obdržíte také ochranu, která vás bude chránit i během vašeho běžného života (na nákupech, v práci, na cestách, atd.).
 • Součástí skript předávám tři nádherné meditace a k tomu jednoduchou meditativní techniku sebeléčení, duchovního růstu a ošetření všech čaker najednou.
 • Systém obsahuje 2 jednoduché silové symboly.
 • Léčení 3. čakry a celého trávicího systému.

✓ Měsíční Reiki

 • Ebook (13 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Cílem Měsíční Reiki je přivést jednotu mysli, těla a ducha, stejně jako celkovou jednotu s přírodou a Universem. "Luna" vždy byla a je silným léčitelem. Měsíc byl vždy již od počátku časů považován za mocný léčivý nástroj. Léčitelé často tvrdí, že přijímají svou energii ze Slunce, Měsíc však rovněž vyzařuje léčivou energii. Představte si všechu tu energii, kterou máme k dispozici a kterou nijak nevyužíváme. Měsíční Reiki působí kladně proti široké škále problémů: závislosti, špatné návyky a potlačené energie vycházející z drogových závislostí a mnoho dalšího.

Měsíc je v mnoha dávných tradicích také symbolem vnitřního ženství. Pod vnitřním ženstvím je třeba chápat: naše pocity, vhledy, nápady, intuici, soucit, kreativita, odpuštění. Vnitřní ženu má v sobě každý - muž i žena.

Měsíční Reiki

Zasvěcení Měsíční Reiki rovněž zajímavě minimalizuje negativní vliv fází měsíce - zejména na vodní znamení v oblasti nespavosti a náladovosti.

 • Očistný rituál
 • Nejvyšší symbol Měsíčního reiki
 • Modlitba
 • Symbolismus šamanského kruhu

✓ Sluneční andělé ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (5 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tento energetický transformační systém jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Sluneční Andělé pochází ze Slunce. Řeší problémy srdeční čakry. Tato energie je transformativní a léčí na buněčné úrovni. Sluneční energie představuje celé světelné spektrum. Pomáhá oživit a vyléčit fyzické tělo. Podobně jako Sluneční Reiki působí Sluneční andělé nejvíce na oblast třetí čakry (Solar Plexus) a tím léčí trávicí systém jako celek (žaludek, žlučník, žlučovody, slinivku, slezinu, střeva, apod.)

 • Energii Slunečních andělů doceníte zejména v obdobích, kdy procházíte transformačními či jinými duchovními procesy.
 • Krásná malebná energie.
 • Je také dobré jakékoli léčebné sezení nebo proceduru zakončit za pomoci Slunečních Andělů.