Magus et Magicus

Jedná se o krásný duchovní systém, jehož prostřednictvím se můžeme v jednotlivých energetických centrech osvobodit od vlivu nemocí a energií, které jsou jejich příčinou. Můžeme se takto dostat k samotnému počátku vzniku této energie a následné nemoci.

Prostřednictvím našich energetických center v těle vzniká magie. Člověk a příroda žijí na stejné úrovni. Jak na Zemi, tak i v celém Vesmíru se člověk a příroda jako síť vzájemně svazují do klubíčka a utváří "celek".

Živé bytosti a předměty jsou vzájemně provázané. Vše je vyživováno tím stejným duchem. Postupem času však člověk pozbyl této vlastnosti.

Herb Kawinui Kane, havajský šaman, jednou pronesl: "Většina kultur si je velmi podobná, jsou však zcela odlišné od moderního světa."

Čím více se zabýváme technikou, tím více ztrácíme přirozenou vlastnost svých hodnot a vědění.

Albert Einstein byl přesvědčený, že člověk i přesto, že mnohé zapomněl, má stále schopnost probudit existenci svých sil. Albert Einstein řekl: "Vše, co má hodnotu, je intuice. Intuitivní duch je dar a racionální duch je věrný sluha. Lidé vytvořili společnost, která ctí sluhu, ale na dar zapomněla."

Člověk každý den vytváří více než sto tisíc rozhodnutí Od ranního vstávání přes oblékání, čištění zubů, pití až po odpolední odpočinek. Každý čin představuje pro mozek rozhodnutí. Pohybujeme se "automaticky". Řídíme auto bez toho, aniž bychom pomysleli na to, že byl k řízení vyslán příkaz z našeho mozku. Pro jakýkoliv malý a nevýznamný čin běží skrze naše energetické dráhy a nervová vlákna příkaz. Jakmile je mozek po nějaké době přetížen všemi rozhodnutími a nechce vydat žádný příkaz, přechází rozhodnutí na naše břicho. Tímto začíná nevědomá magická práce.

Energetická centra (neboli čakry) vedou energetické vlny a rezonance přes tzv. meridiány a buňky, čímž nás zásobují životní energií a silou "umět se prosadit". V kříži se smotána do klubíčka nachází naše tělesná "hadí" síla, kterou můžeme znát pod jménem Kundalini. Jedná se o životní energii, která čeká na probuzení a následný pohyb.

Jestliže je k práci s energií probuzenou pouze Kundalini, dochází ke vzniku nebezpečí. Energie totiž začne vycházet přes temenní čakru, čímž lidem způsobuje nepříjemný a úzkostný pocit. Mnoho lidí pak hovoří o ztrátě kontroly nad pocity. Tato ztráta kontroly může vést k hysterickému pláči, silným bolestem hlavy nebo nevolnosti.

Po probuzení Kundalini je důležité udržet pod kontrolou tělesnou a duchovní energii a posléze ji pomalu navyšovat (např. cvičením nebo Symbolem uzemňování). Jedině tak se tělo dobře "sladí" s Kundalini a silnou energetickou rezonancí. Kundalini pak postupně začíná imunizovat a léčit fyzické tělo. Síla Kundalini taktéž pohybuje magicko-energetickými vlnami těla a také spojuje jednotlivé čakry, které pak podle plánu vytváří společný obraz a činnost. Energetická centra, která vedou k přípravě, vyměření a realizaci rituálu, se nazývají dantien. V překladu se nejedná o nic víc než o energetické centrum.

Magus et Magicus

Tělesná magická energie se skládá z následujících energetických center neboli dantienů:

  • Síla Kundalini (Radic-Dantie)
  • Oblast břicha (Ventris-Dantie)
  • Oblast hrudníku (Cordis-Dantie)
  • Oblast týlu (Crinalis-Dantie)
  • Čelo (Frontis-Dantie)

Systém lze zařadit mezi energie vysokých vibrací a osobního vzestupu.

V systému se pracuje s pěti symboly, které odpovídají jednotlivým energetickým centrům. Jejich působení v dané oblasti vede k uvolnění překážek a karmických energií.