Nanebevzatý mistr Lord Lanto

břišní čakra

Lord Lanto je ztělesněním božské pravdy. Řídí a vede energii do břišní čakry (Solar plexus). Tato čakra nanebevzatého mistra Lorda Lanto pomáhá učinit tzv. rozhodnutí vycházející z břicha. Je v úzkém spojení s naším podvědomím. 

Pokud chceme jednat v lásce a vůli, udržet bezpečí, nepotřebujeme pouze kousek odvahy a důvěry, ale také podporu, kterou získáme od Lorda Lanto.

Nanebevzatý mistr Lord Lanto

Skrze jeho energie břišní čakra spojuje pozitivní a negativní zážitky a umožňuje nám se s nimi vyrovnat. Břišní čakra vydává pokyny, avšak veškerá rozhodnutí přenechává na podvědomí, které se nachází v srdeční čakře.