Lightarian Ki Reiki

Lightarien-Ki

Lightarian Ki Reiki (čteme: „Lightarien Ki Reiki“) bylo vyvinuto Sylvií Springer a Ashnu Oberer. Jedná se o vysokovibrační systém reiki od nanebevzatého Buddhy, který je pramenem a inspirací tohoto reiki. Jeho přáním je: Reiki zjednodušit a ukázat lidstvu pravou povahu Reiki.

Byly vyvinuty nové metody a znovuobjeveny staré moudrosti. Lightarian Ki je součástí tohoto procesu.

Význam slov Lightarian Ki (vyslov lajterien kii) se dotýká vědomě spojení k duchovním úrovním nebo ke "zdroji" této zvláštní energie Lightarian Ki. Slovo "Lightarian" je odvozenina anglického slova pro "Světlo" a "Ki" má své kořeny v japonštině a znamená volně přeloženo "životní energie".

Lightarian Ki

Během zasvěcení do Lightarian Ki vstupuje žák do nepřetržitého spojení se čtyřmi významnými, nanebevzatými energiemi, které budou ještě během tohoto tréninku přesně popsány. K tomu potřebuje učitel Lightarian Ki energetický pomocný prostředek, takzvanou "Boží duhu". Jako první se vybuduje spojení s energiemi Nanebevzatého Mistra Buddhy, aby mohla být rozšířena práce s energií a naváže se spojení s Gaiou, Matkou Zemí. 

Potom je adept na zasvěcení propojen s léčebnými energiemi Nanebevzatého Mistra Lanto a Nanebevzatého Mistra Sanandy, který zastupuje Ježíše Krista. Zatímco Mistr Budha dodává energie rudého paprsku a Matka Země modrého paprsku, zastupují Mistr Lanto a Sananda zlatý a bílý paprsek Boží duhy a ztělesňují tím ještě výše vibrující energie. Univerzální duha propojuje během zasvěcovacího obřadu učitele a žáka, aby vytvořili to, co nazýváme Chrámem Božího léčení. Chrám nám slouží jako energetický nástroj a vytváří zvláštní prostor a potenciál pro silné léčení. 

Práce s energiemi Lightarian Ki má za cíl spojit lidi s energiemi duchovní úrovně pro podporu osobního i planetárního procesu vzestupu: duchovní transformaci a propojení s nejvýše vibrujícími energiemi reiki Nanebevzatých Mistrů, aby byl náš duchovní vývoj usnadněn a urychlen.

Filozofie Lightarian Ki

Nejdůležitější aspekt systému Lightarian Ki je v energetické čistotě a jednoduchosti zasvěcení. Proto samotná práce s touto energií i zasvěcovací procesy jsou odlišné od klasických postupů, zato velice přímé a jednoduché. Na přání nanebevzatého mistra Buddhy se v Lightarian Ki žádné symboly nepoužívají.

Výhody Lightarian Ki

Po zasvěcení do Lightarian Ki se vám značně zvýší vibrační úrovně vašich čaker i jemnohmotných těl. Současně se rozšíří vaše chápání a schopnost předávání energie. Je možné, že vám budou předány duchovní dary, které zlepší vaši schopnost vnímání jemněhmotného duchovního světa a rozříří se i vaše spirituální vnímání pro sebe sama.

Praví se, že je to jako kytara s osmi strunami, kde ta nejhlubší struna je Usui, pak Karuna a nakonec 6 nejvyšších strun Lightarian Ki. Dohromady pak tvoří akord. Každému pacientu pak nabízí tu správnou frekvenci, kterou právě potřebuje.