Lemurské krystaly

I., II., III. a IV.

Zasvěcení Lemurských krystalů 1 - 4. stupně. Lemurie byla rozvinutá civilizace. Mnoho z vás je tady z dob Lemurie a Atlantidy. Mnoho z vás tuší, jaké to tu bylo a má vzpomínky na to, proč je tady a co tady dělá. Bylo by ale dobré poopravit některé z názorů na Lemurii, protože se má za to, že Lemurie se potopila v oceánu. 

Kontinent Lemurie se však nepotopil. Lemurie vystoupila do vyššího stavu vibrací. I dnes Lemurie existuje na fyzicky stejném místě, jako vždy byla. Je prostě ve vyšším vibračním stavu, který ji posunuje do změněné dimenze času a prostoru a který nese pokročilé bytosti z Lemurie. Celé lidstvo v tomto bodě dosáhlo úrovně, kdy bylo možné se přesunout do dalšího vibračního stavu.

Ti z vás, kdo jste žili v těch kouzelných dobách Lemurie, jste jako pokročilé duše používali určité nástroje, pracující se srdeční energií. Nyní jste připraveni naslouchat a vrátit těmto nástrojům jejich praktické použití. Inkarnovali jste se život po životě, jen abyste přinesli zpět lemuriánskou energii. Je tedy možné, že se nyní cítíte být "přitahováni" pro tuto energii vašimi předešlými lemurskými spojeními. Lemurské vibrace mohou být také nápomocny k duchovním uzdravením a k uvolnění karmických svazků.

Lemurie je mýtický kontinent umísťovaný do Indického oceánu, do oblasti mezi Srí Lankou a Madagaskarem, případně táhnoucí se Tichým oceánem až k Velikonočnímu ostrovu. Původ této teorie leží v 19. století, kdy bylo pro biogeografy záhadou existence lemurů na Madagaskaru a jejich kosterních pozůstatků v Indii.Ztracené světy Lemurie a Atlantidy dosáhly vysokého stupně technické i duchovní vyspělosti. Psaných historických záznamů se do dnešních dnů zachovalo poskrovnu, nicméně přece jen se našly texty na dřevěných tabulkách, bambusu, stromové kůře, kostech i drahých kovech, látkách či papyru. Některé z nich se konečně podařilo rozluštit. Nabízejí strhující pohled do života dávných ostrovních říší, poodhalují tajemství neobyčejných schopností tamějšího obyvatelstva a potvrzují jeho nemalý vliv na rané obyvatele Střední Ameriky.

Lemuřané měli vysoce rozvinuté vnitřní vnímání. Celá společnost měla krásnou duchovní horlivost velmi se lišící od naší materialistické kultury. Mohli kontrolovat svoji osobní zkušenost času a uměli komunikovat telepaticky na velké vzdálenosti. Byli schopni dosáhnout stupňů vědomí a dimenzí, které jen nekteří dnes začínají dosahovat. Meditací a zmenšením zájmu o materialní věci můžeme rozšířit naši mysl a získat některé schopnosti Lemuřanů.

Třetí oko jim umožňovalo vnímat to, co unikalo jejich ostatním smyslům. Dokud používali tento užitečný orgán mohl obohatit jejich životy, ale jak postupně přestávali třetí oko využívat, jeho síla se pomalu snižovala a nakonec téměř zmizela. Když se soustřeďovali na používání všech šesti smyslů, vnímali něco navíc. Když se třeba soustředili na strom, viděli jeho velikost a barvu, ale též ho vnímali jako živou bytost a jeho nehmotný vztah k prostředí, přírodě a celému kosmu.

V důsledku jejich širokých znalostí si byli vědomi světa ze čtvrté dimenze (to ostatní za 3D závojem), a tento duchovní aspekt života měl pro ně základní důležitost. Přes meditaci a koncentraci na duchovno věřili v reinkarnaci a že jsme všichni paprskem světla, který nevyhnutelně opustí fyzické tělo. Vědomí, že existuje život po životě bylo umocněno jejich blízkým kontaktem se svými předky v jiném světě.

Lemurské krystaly 1. - 4. stupeň

  • Systém Lemurské krystaly I. obsahuje 6 krystalů.
  • Systém Lemurské krystaly II. obsahuje 7 krystalů.
  • Systém Lemurské krystaly III. obsahuje 4 krystaly.
  • Systém Lemurské krystaly IV. obsahuje 7 krystalů.

Lemurské krystaly byly používány ke stavbě mostů, k zahřívání vody apod. Některé byly používány jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a uvolňování karmických svazků a jsou ještě dnes důležité pro ty, kteří mají z minulých inkarnací "lemurská" karmická spojení. Lemurská kněžská kasta byla schopna se spojit s těmito Lemurskými krystaly. V tomto systému předkládané symboly obsahují duchovní esenci těchto krystalů.