Lehkost bytí

Lehkost bytí je Platónovo zasvěcení. Skrze poselství od Plantóna je nám předáván dar - klíč k lehkosti bytí. Pomáhá k duchovnímu růstu, dodává odvahu a potřebnou sílu ke zvládnutí změn, kterými neustále procházíme. Také tyto změny jsou zde proto, abychom dosáhli trvalé blaženosti. Přijato channelingem v meditaci: "Pozdravy mým přátelům, já jsem Plantón. Toto je první oficiální zpráva od mne a je i pro mě potěšením, že jste se ve svém vývoji dostali tak daleko za tak krátký čas. Jako lidstvo jste zvládli zvýšit svou energii natolik, že s vámi teď mohu mluvit. Dávám vám dar, tento klíč k jednoduchosti bytí. Žádám vás o použití zodpovědné a moudré používání tohoto zasvěcení pro dobro všech. Netřeba žádných zbytečných obav. Změny, které tímto zasvěcením nastanou, jsou pro vás potřebné, ať můžete ve vašem duchovním růstu nadále pokračovat..." Více se dozvíte ve skriptech.

  • "Společně strhneme vaše masky."

zasvěcení na dálku: 759 Kč

Objednejte se