Lehkost bytí

Lehkost bytí je Platónovo zasvěcení. Skrze poselství od Plantóna je nám předáván dar - klíč k lehkosti bytí. Pomáhá k duchovnímu růstu, dodává odvahu a potřebnou sílu ke zvládnutí změn, kterými neustále procházíme. Také tyto změny jsou zde proto, abychom dosáhli trvalé blaženosti. Přijato channelingem v meditaci: 

"Pozdravy mým přátelům, já jsem Plantón. Toto je první oficiální zpráva od mne a je i pro mě potěšením, že jste se ve svém vývoji dostali tak daleko za tak krátký čas. Jako lidstvo jste zvládli zvýšit svou energii natolik, že s vámi teď mohu mluvit. Dávám vám dar, tento klíč k jednoduchosti bytí. Žádám vás o použití zodpovědné a moudré používání tohoto zasvěcení pro dobro všech. Netřeba žádných zbytečných obav. Změny, které tímto zasvěcením nastanou, jsou pro vás potřebné, ať můžete ve vašem duchovním růstu nadále pokračovat..."

  • "Společně strhneme vaše masky."