Vnitřní dítě: Růst duše a radost bytí

✓ ANaGaNA Reiki: Vnitřní dítě

 • Předtočený výukový VIDEO KURZ (2h:26min)
 • Ebook (71 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Právě máte před sebou nejdetailnější a nejhlubší energetický systém práce s Vnitřním dítětem, jaký znám. ANaGaNAReiki je objevování a uvědomění skrze plnou aktivaci Vnitřního dítěte, rozpuštění i těch nejskrytějších bloků a plné integrace duchovního významu Vnitřního dítěte jako takového.

Pokud již své vnitřní dítě máte, pak Vám tento energetický systém výrazně a kompletně otevře dveře dalšího hlubšího poznání sebe sama. A jestliže ještě své vnitřní dítě hledáte, tak třeba právě nyní k Vám promlouvá, zasuté uvnitř Vás, a hlásí se o slovo, objevení a obejmutí. Vnitřní dítě není nikdo a nic jiného, než Vy sami. Je to základní součást každé duše.

Vnitřní dítě má každý z nás v sobě. Nosíme si jej s sebou všude, do práce, celý den je s námi. Pouze to, jak prožíváme radost a lehkost ve svém životě, nebo zdali jsme zavaleni prací, bez energie či bez elánu - to vše je prvotním signálem, že vnitřní dítě stůně.

Vnitřní dítě je součástí duše každého z nás. Anagana Reiki umí toto dítě uvnitř nás oživit a plně začlenit tento duchovní potenciál do našeho každodenního prožívání radosti, lehkosti, naplněnosti, klidu a štěstí.

 • 1. stupeň - seznámení s energií Anagany, proces sebečištění, ošetření čaker a léčení pomocí této energie, ANaGaNA jako cesta tělem
 • 2. stupeň - zesílení energie, aktivace 13 čaker, se kterými se začíná pracovat pomocí manter a technik
 • 3. + 4. stupeň - zesílení energie, práce s amuletem zdraví a modlitbami, pokročilá aplikace ANaGaNA Reiki, dokončení aktivace vnitřního dítěte, moudré Já, objevující a prociťovací meditace, mentální uvolnění, kořeny důvěry

Vnitřní dítě - náhoda? Nebo prostor pro vnitřní léčení a uvědomění?

Nic přece není náhoda. Ani to, že jste nyní rozklikli právě tuto konkrétní stránku. AnaGaNa Reiki je jedinečnou energií a systémem práce s Vnitřním dítětem. Je to jedinečná energie, která umí Vnitřní dítě revitalizovat a plně rozvíjet všechny jeho duchovní a karma-energetické aspekty.

Získal jsem zasvěcení do více než 350 energií, některých velmi zaměřených na léčení, jiných na duchovní růst. Avšak ANaGaNa Reiki je jedinečným energetickým systémem, který jsem si ihned dobře zapamatoval. Věděl jsem proč.

Radost do vašeho života - spojení s vnitřním dítětem! Energetický sytém AnaGaNa Reiki patří podle mého mezi jedinečné velmi silné energie, které je zapotřebí v dnešní uspěchané době plné stresu, krizových situací a emočního vypětí. Je úžasným pomocníkem při zpracování vnitřních strachů, trápení, smutků a bolestí. V mém pojetí nás první tři stupně AnaGaNa reiki připravují na stupeň čtvrtý: na práci a rozhovory s vnitřním dítětem, které osvobozují a vedou k harmonii. Práce s vnitřním dítětem umožňuje zkvalitnit váš život, aby do něj přicházela radosti ve větší míře - jak vůči sobě, tak k ostatním. Tento systém patří mezi meditační energie i mezi energie osobního vzestupu. Jedná se o velice silnou energii s kořeny vzniku, které sahají až k počátkům Reiki.

Vnitřní dítě je naprostým základem dlouhodobé stability v životě.

Pokud se budeme o své Vnitřní dítě dobře starat, budeme uvnitř silní jako statný kmen zdravého vzrostlého stromu, který se ani pod silným větrem nezlomí, pouze chvilkami ladně ohne své nejtenčí větvičky a elegantně přečká každou bouři či životní zkoušku.

Právě díky svému Vnitřnímu dítěti a jeho upřímné bezpodmínečné lásce, kterou s Anagana Reiki ve svém nitru snadno objevíte, se již nemusíme cítit nikdy vykořenění, méněcenní, nechtění či nedocenění. Nebude k tomu totiž již žádný důvod, neb toto vše vyrovnané a opečovávané Vnitřní dítě umí do Vašeho běžného života přinést. Sami budete překvapeni.

Co například ANaGaNA Reiki dokáže:

 • posiluje váš pocit pohody, vaši energii i životní sílu
 • přináší vnitřní vyrovnanost a harmonii, hlubší uvolnění
 • rozpouští vnitřní bloky, odstraňuje důsledky stresu
 • rozšiřuje vaše sebevědomí, podporuje vaši kreativitu
 • přináší rychlejší léčení a podporu vašich samoléčebných sil
 • posiluje pozitivní energie bylin, vůní, barev, kamenů, tónů, čistí čakry, auru a mnoho dalšího

Mimo toho:

 • zvyšuje či zjemňuje vaši vnímavost (dle potřeby)
 • navodí dialog s vaším vnitřním dítětem
 • rozpozná traumata z dětství a falešné vzorce víry
 • léčí rány na duši z minulosti
 • přivádí vás k laskavému jednání se sebou i s ostatními
 • rozpouští problémy s vlastní zodpovědností
 • pocity jsou cítěny intenzivněji

Duchovní růst skrze své Vnitřní dítě

AnaGaNa přináší zvýšení spirituality, intuice, schopnosti vidění aury a vše ostatní s čím malé děti přicházejí na svět vybaveny a my, dospělí je "úspěšně trestáme za jejich výmysly" a ženeme je do pasti hmoty a konvencí společnosti. Přestože můžete být přesvědčeni, že celou řadu tíživých a blokujících záležitostí máte vyřešeno, ANaGaNA Reiki vám ukáže místa, která vaši pozornost ještě potřebují.

I největší skeptikové pocítí, že energie ANaGaNA Reiki skutečně proudí a potvrdí, že její přítomnost zřetelně vnímají. V tomto systému se nepracuje s žádnými symboly, jedná se o jednoduchý energetický systém práce s krásnými energiemi radosti a lehkosti a s vlastním Vnitřním dítětem.

Absolvováním každého stupně Anagana Reiki se stále více přibližujete svému vnitřnímu dítěti a postupně se jej učíte vnímat, komunikovat s ním a uzdravovat jej. Vnitřní dítě je součástí nás, naší duše, a je řízeno pravou hemisférou mozku. Mezi projevy vnitřního dítěte patří: radost ze života, vstřícnost, upřímné z nitra pramenící nadšení i z maličkostí, radost z učení, objevování, poznávání nových životních hodnot a informací.

Vnitřní dítě je součástí naší duše, je řízeno pravou mozkovou hemisférou a jeho projevy jsou radost ze života, veselost, vstřícnost, radost a nadšení z maličkostí, radost z učení... poznávání a objevování nových informací, hodnot. Protipólem vnitřního dítěte je vnitřní dospělý. Zasvěcení přináší hluboké léčení a následnou harmonizaci, vnitřní moudrost a transformaci.

Je to velmi silné reiki, které je v dnešní uspěchané době plné stresu, krizových situací a emočního vypětí úžasným pomocníkem jak zpracovat své smutky, bolesti, trápení a strachy v sobě. Práce a rozhovory s vnitřním dítětem osvobozují a vedou k harmonii. Proces léčení se může tedy odvíjet tak, že současně s cítěním tužeb našeho dítěte navážeme kontakt s vnitřní moudrostí, abychom se jí nechali vést a podpořit. To je proces růstu, který potřebuje čas, a tento čas bychom nám všem měli dopřát.

Protipólem vnitřního dítěte je vnitřní dospělý, který ať již vědomě či nevědomě přebírá zavedené vzorce chování i myšlení od společnosti a rodičů. Tímto zasvěcením dochází k léčení a harmonizaci obou těchto vnitřních protipólů. Jak moc či málo jsme civilizačně přetížení, posuďte každý sám... Zasvěcení přináší hluboké léčení a následnou harmonizaci, vnitřní klid, moudrost, transformaci a vzestup vědomí.


✓ Spirit Reiki

 • Ebook (10 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Spirit Reiki je systém pro léčení a duchovní růst. Spirit Reiki se používá buď pro léčení mysli v případech deprese, hledání smyslu života, duševních problémech či černých myšlenkách. Nebo i k léčení bolesti fyzického těla.

Spirit Reiki můžeme volně přeložit jako obnovení Ducha reiki. Spirit Reiki pomáhá, když nám uniká smysl života, máme bolest na duši či na srdci, deprese, chmurné myšlenky apod. Na úrovni tělesné léčí energie Spirit Reiki traumata a zranění. Další rovina této energie spočívá ve výrazném duchovním růstu.

Po zasvěcení do Spirit reiki jsem poznal, jak stará má duše vlastně je, jakou moudrost v sobě ukrývá a jak toto mohu předávat dalším "hledačům Světla". K tomuto mi dopomohl symbol "Ochrany a propojení Duše s Bohem", který má úžasné vibrace i energii a tvoří jeden z pilířů Spirit reiki. Název "Spirit", neboli "Duch" či "Duše" je tedy dle mého zcela přesné označení! Spirit Reiki je pokračováním, chcete-li prohloubením Usui Reiki.

Spirit Reiki

Spirit Reiki bychom mohli podle mého volně přeložit jako "obnovení ducha reiki". Spirit reiki lze používat jednak pro léčení - když nám uniká smysl života, máme bolest na duši, deprese, chmurné myšlenky apod. Také na tělesné úrovni může pomoci od nejrůznějších bolestí. Další rovina (a podle mého názoru ta silnější) této energie je v duchovním růstu.

S použitím nových symbolů lze otevřít paprsek hojnosti, obnovit harmonii v životě, při nejasných situacích odstranit chaos. Specifické symboly pro duchovní růst pomohou dosáhnout nejvyšších duchovních cílů zvolených pro tuto inkarnaci, duchovní upevnění bez ohledu na vyznání konkrétní víry.

Spirit Reiki používá 6 energetických symbolů.


✓ Boží pečeť

 • Ebook (8 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Boží pečeť je jeden z druhů aktivace BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie. Zasvěcení do Boží pečetě funguje na principu "rozpečetění" a "zapečetění" dlaňových čaker, což mimo jiné navyšuje jejich energetickou průchodnost i vnímavost (což oceníte například při technikách skenování či diagnostiky aury, čaker a orgánů).

Práce s BOŽÍ ENERGIÍ je nenáročná a velmi účinná: aktivujete Boží pečeť a poté přichází Světlo, které proniká od 8. vrstvy aury klienta k fyzickému tělu. Osmá vrstva aury je karmická, proto je také při léčení velmi důležitá. Energie jsou zde krásně silné. Používáme pro sebe i pro druhé.

Před lety byla Boží pečeť předána Taishe Tauma. Zasvěcením se jí otevřely možnosti netušených hodnot. V prvopočátcích mohla pečeť předávat pouze vybraným osobám. Většinou to byli mistři učitelé, se kterými již aktivně spolupracovala a věděla, že jsou na něco takového připraveni. O něco později ji bylo uděleno povolení předávat pečeť žákům během klasických zasvěcení. Začala tedy předávat pečetění i lidem, které ještě nikdy před tím neviděla. V současnosti lze pečetění předávat i širšímu okruhu lidí, kteří o to požádají. Tato energie u každého po zasvěcení spouští proces transformace v novou bytost. Vše však záleží na individuální otevřenosti a připravenosti jedince.

Tzv. rozpečetěním dlaní aktivujeme Boží energii, jenž je nejčistší a nejsilnější formou energie. Tato energie je tvořivá a vše uvádí v jednotu. Naším úkolem je při práci s ní nic nedělat a být pouhým čistým kanálem. Hlavní není pouze uzdravit se, ale vyvíjet se jako jedinec i jako společnost.

Boží pečeť

 • aktivace Boží energie prostřednictvím předání Boží pečeti
 • Boží pečeť učiní z člověka doslova "novou" bytost, pokud celý proces přijme
 • cílem zasvěcení Boží pečetě není pouze léčení těla, ale i vývoj duše
 • Boží pečeť přináší Boží energii, celistvost, zdraví, samoléčení, spojení s Jednotou a vnitřní klid

✓ Aktivace Vnitřního Světla Duše ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (10 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Toto pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Aktivace Vnitřního Světla Duše je velmi jednoduchý a elegantní energetický systém, který pomáhá světlu naší duše zářit.

V našem přirozeném stavu, oproštěném od všech omezení fyzického a materiálního světa i našich vnitřních negativních myšlenkových programů, jsme všichni krásnými duchovními bytostmi, naplněnými světlem a láskou.

Když se ale inkarnujeme a začneme prožívat bolesti a omezení fyzického světa, brzy si začneme vytvářet obranné mechanismy a zdi, abychom se chránili. Tyto obranné mechanismy slouží k ochraně před extrémní emocionální a fyzickou zátěží v době, kdy jsme ještě mladí a neumíme se sami bránit. Když však stárneme, stává se z nich břímě, které narušuje naši schopnost být v životě šťastní a úspěšní na všech úrovních a směrech bytí.

Aktivace Vnitřního Světla Duše

Aktivace Vnitřního Světla Duše je forma práce s energií, která pomáhá posílit světlo duše tak, aby mohlo zářit mnohem jasněji. Čím silnější je světlo naší duše, tím lépe se můžeme léčit a snadněji procházet procesem duchovní transformace vědomí.

Zatímco energetická léčba se často zaměřuje na léčení vnějších obranných mechanismů a zdí odstraněním negativní energie zvenčí, Aktivace Vnitřního Světla míří až dalece za tyto zdi, dotýká se samotné duše, oživuje ji a posiluje. Je to vskutku mocná a jedinečná duchovní aktivace.


✓ KAI

 • Ebook (7 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Doporučuji každému, kdo přijímá pokročilejší zasvěcení, nebo sami zasvěcují. Velice přínosné je také pro ty, kdo pracují duchovně, jelikož tento systém chrání před přáním duchovního ega. Pomocí symbolů energetického systému KAI si otevíráte cestu do jednotlivých království na nebi a odemykáte sami sebe vyšším vibracím. KAI je místo ve vesmíru, kde se setkávají duchovní průvodci Vyššího Já.

Energetický systém KAI

 • 1. stupeň - Zasvěcení do symbolu KAI, do symbolu AGAHARÁT a symbolů, které vám otevřou cestu do vyšších nebeských království.
 • 2. stupeň - Zasvěcení Světelné přísahy. Stáváte se mistrem KAI a máte právo šířit toto zasvěcení dále. Světelní mistři už vědí, že jste připraven/a.

✓ Lehkost bytí

 • Ebook (6 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Lehkost bytí je Platónovo zasvěcení. Skrze poselství od Plantóna je nám předáván dar - klíč k lehkosti bytí. Pomáhá k duchovnímu růstu, dodává odvahu a potřebnou sílu ke zvládnutí změn, kterými neustále procházíme. Také tyto změny jsou zde proto, abychom dosáhli trvalé blaženosti. Přijato channelingem v meditaci:

"Pozdravy mým přátelům, já jsem Plantón. Toto je první oficiální zpráva od mne a je i pro mě potěšením, že jste se ve svém vývoji dostali tak daleko za tak krátký čas. Jako lidstvo jste zvládli zvýšit svou energii natolik, že s vámi teď mohu mluvit. Dávám vám dar, tento klíč k jednoduchosti bytí. Žádám vás o použití zodpovědné a moudré používání tohoto zasvěcení pro dobro všech. Netřeba žádných zbytečných obav. Změny, které tímto zasvěcením nastanou, jsou pro vás potřebné, ať můžete ve vašem duchovním růstu nadále pokračovat..."

"Společně strhneme Vaše masky."


✓ Athénin paprsek moudrosti

 • Ebook (8 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Jedná se o zasvěcení dalece rozšiřující duchovní vědomí žáka a o užitečného vděčného pomocníka při hledání pravé moudrosti Universa. Athéna byla starořeckou bohyní moudrosti, proto předává schopnost poznat skutečné úmysly těch, kteří by vás chtěli využívat. Díky tomu vám pomůže pochopit věci ze širších souvislostí, stejně jako vám dokáže pomoci vidět věci ze širší perspektivy. Tedy skutečně takové, jaké jsou.

Athénin paprsek moudrosti přináší vyšší poznání, rozvíjí vědomí a pomáhá proniknout do hloubky podstaty duchovních principů. Ti, kdo do teď klouzali jen po povrchu poznání, nyní mají možnost sestoupit hlouběji do nitra a získat od Bohyně Athény, coby vyšší bytosti Světla a moudrosti, odpovědi.

Athénin paprsek moudrosti

 • Zasvěcení do Athénina paprsku moudrosti vám pomůže přivést do vaší mysli klid, ucítit vaše srdce a jako dárek obdržíte od Athény odpovědi na vaše jednotlivé otázky, na které se ptáte.
 • Více informací vč. zasvěcovacích postupů a postupů k získávání odpovědí shora předávám ve svých vlastních rozšířených skriptech.

✓ Orion - zasvěcení

 • Ebook (5 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Odpovědi začínají přicházet, jakmile vaše mysl bude propojena s vaší duší. Energie Orion je nejvyšší energie, která v současné době přichází na planetu Zemi jako pomoc od našich pomocníků, bytostí Světla, při řešení každodenních problémů. Orion je určen všem lidem, kteří jsou nuceni žít svůj život úplně jinak, než sami chtějí. Tyto energie působí velmi silně a pomáhají nám lidem, abychom se na Zemi cítili opravdu jako doma. Orioní energie mají barvu převážně zelenou a jejich pomocné působení je celoživotní.