Léčivá síla jednorožce

Jednorožci byla velice dávno skutečná zvířata mající obrovské léčivé a uzdravující schopnosti. Ve své době to byli největší zvířecí léčitelé. Pomáhali jak ostatním zvířatům, tak i lidem, když je požádali. 

Jedná se o úžasné světelné jemnohmotné bytosti. Dnes nám však bylo poskytnuto to štěstí, že se můžeme opět spojit s jejich léčivou energií. 

Můžeme si je, coby energetické bytosti Světla, např. pozvat do svých meditačních zahrad a čerpat od nich jejich energii, léčení, moudrost, přirozenost a harmonii.

Léčivá síla jednorožce

  • Obdržíte mimo jiné celou meditační cestu jednorožce, symbol pro aktivaci třetího oka a návody na použití energie při léčení.
  • Energie je podobná např. andělským energiím, a pro citlivé a senzitivní osoby je tak nádherným zážitkem.
  • Obdržíte 1 éterický symbol

Energie jednorožců je nádherná láskyplná energie vedoucí k sebepoznání a celistvého sebepřijetí.