Nanebevzatý mistr Kuthumi

čakra citů

Čakra citů je vyzařování srdeční čakry. Zde umí působit energie nanebevzatého mistra Kuthumi. Vzniká zde pocit, že přijímáme své tělo takové, jaké je - což umožňuje hlubší poznání sebe sama, uzemnění a tedy i vyvážení hmotného světa s duchovním. Oslabená nebo poškozená citová čakra vede k lítosti, strastím, neschopnosti přijetí se a k odporu k vlastnímu tělu, kritice, zlosti a nepřátelství, případně k nutnosti a touze po dokonalosti. Čakra citů mistra Kuthumiho nám zrcadlí sebe sama a přináší odpovědi na otázky:

  • Co vidím, když se na sebe podívám v zrcadle?
  • Jak se mi líbí to, co vidím?
  • Co chci změnit?
  • Kdo mě má rád, jaký/jaká jsem?

Jednou, při své ranní meditaci, jsem spatřil růžový paprsek světla, jak vstoupil do mého srdce - ten jsem obdržel od Lorda Kuthumi. Čekal jsem na přijetí jeho zprávy, chtěl-li něco povědět zrovna mně. Pravil: "Všímej si dnes znamení, obdržíš zprávu." 

Poté mi řekl: "Připrav se," a energie Lorda Kuthumi, vstoupila do mé mysli i srdce a poté jsem ucítil velmi silnou energii v levé části mého obličeje a u levého oka. Naplnila celý můj obličej a celou horní polovinu mého těla. Po pár minutách mi poradil: "uzemni se" a já tak učinil. 

Dále řekl: "pomáhej ostatním touto energií." Viděl jsem se zlatou záři kolem jeho hlavy. Po tom všem dodal: "podej mi ruku a zvedni se." V průběhu dne jsem obdržel zvláštní zprávu: Tato energie vás spojuje se srdcem Lorda Kuthumi a s jeho energetickým polem.

Nanebevzatý mistr Kuthumi

  • Energie nanebevzatého mistra Kuthumi vyvíjí v naší čakře citu: pochopení, přijetí a moudrosti. Vede nás k osvícení našich myšlenek a jednání.
  • Tento systém můžeme zařadit mezi léčebné energie i mezi energie osobního vzestupu.