Kurz LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já („SRT“)

Věděli jste, že se sliby, přísahy a další tzv. Akášické záznamy duše přenáší z jednoho života do druhého? Pokud máte např. problémy s penězi, pak je nutné vypnout program plynoucí z přísahy chudoby. Jestliže máte problémy ve vztazích, je (mimo jiné) třeba vypnout program plynoucí z přísahy cudnosti. Pokud vás někdo nevyžádaně přitahuje (a ani nemusíte vědět proč), je možné vypnout program plynoucí z manželských slibů z minulých životů. Pokud má někdo úrazy, je třeba vypnout program na sebetrestání, atd. Toť jen velmi skromná ukázka toho, co LSVJ umí vyčistit. A na tomto 4dílném kurzu vás to vše naučím. Většinu kurzů LSVJ dělám na dálku, takže můžete studovat v pohodlí domova a s dotazy se na mě zdarma obrátit.

Dále o metodě LSVJ - Léčení Skrze Vyšší Já

"Čištění záznamů duše a negativních programů Ducha". Metody LSVJ a SRT označují ve své podstatě totéž, LSVJ v podstatě pramení ze SRT. Obě metody se oddělily a až na drobné odlišnosti jsou shodné. Základem je napojení na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má totiž všechny informace o tom, co zažila, uložené v akašických záznamech.

Prostřednictvím metody Léčení Skrze Vyšší Já lze zjistit, jaké negativní a škodlivé energie či programy si duše s sebou nese a následně s nimi pracovat. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Po vyčistění negativních energií a programů se uleví duši i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektněji regenerovat a léčit se. Duše při tomto procesu získá nové zkušenosti a umožní jí to rychlejší vývoj.

 • Psychická a emocionální zranění jsou zatím lékařskými přístroji neměřitelná, avšak pramení ze situací prožitých v tomto i minulých životech. Jedná se zejména o situace, které pro vás byly v daném čase, místě, životě mimořádně bolestivé. Často a nečekaně ubližují i ty nejbližší osoby. V průběhu všech těchto traumatizujících zkušeností si lidé automaticky vytváří doslova celé série nezdravých myšlenek a negativních podvedomých programů. Bez jejich vyčištění a následného odstranění bývá účinek většiny metod obyčejně nejistý, krátkodobý či omezený svým potenciálem či délkou léčení.

Rozdíl mezi LSVJ a SRT

 1. SRT je metoda, která vznikla v Americe. LSVJ vznikala paralelně ve střední Evropě.
 2. Léčení skrze Vyšší Já (česky: LSVJ) je (na rozdíl od americké SRT) metoda více rozšířená a známá (minimálně v Čechách a na Slovensku).
 3. LSVJ je metoda již plně "pročištěná". Bylo totiž v praxi mnohokrát zjištěno, že v originálním SRT existuje řada tabulek, se kterými u vícero lidí Vyšší Já zcela a prokazatelně odmítá komunikovat. Toto je pravděpodobně rovněž důvod, proč si někteří absolventi kurzu SRT stěžují, že SRT jim nefunguje.
 4. SRT obsahuje tabulky, které nemusí každému člověku sednout. Zatímco v LSVJ - tak, jak tuto metodu učím, už všechny tyto problematické tabulky byly nahrazeny jinými a spolu s tím je samozřejmě také vyčištěno vše potřebné. Z obou metod jsem převzal to nejlepší a toto vše předávám svým žákům na tomto obsáhlém kurzu LSVJ (viz obsah níže).

Využití LSVJ/SRT

Po nalezení dochází k jejich vyčištění, zrušení či šetrnému odstranění. Touto metodou je možné léčit a zprcovat fyzické i psychické obtíže, nejrůznější formy bloků v osobním životě, např. bloky v oblasti prosperity, zdraví, sexu, vztahovů, traumata, konflikty, strachy, fobie, neplodnost a celkové zlepšení kvality života.

Při Léčení Skrze Vyšší Já se terapeut nachází v přímém kontaktu s Vyšším Já, které vyhledává v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách, negativních energiích, de-motivacích atd. Terapeut za pomoci kyvadla a speciálních tabulek vyhledává programy, bloky, negativní energie a škodlivé energie z minulých životů, (přísahy, sliby, prokletí, zablokování, soudy, křivdy, smlouvy, genetická a karmická přesvědčení, programy nelásky, sebetrestání či sebepoškození a další příčiny, které způsobují obtíže klienta.

Metodou lze také odstranit všechny blokující sliby, přísahy, postoje a tvrzení. Lze čistit mezilidské vztahy (rodinné, partnerské, pracovní), zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie a předsudky před důležitou událostí či schůzkou, před zkouškami apod.

Metodou Léčení Skrze Vyšší Já lze lidem (i zvířatům) odvést přivtělené duše či jiné entity, zharmonizovat jim čakry a jemnohmotné těla aury, odstranit veškeré karmické bloky a zátěžě až do nejzažších minulých životů po celé časové linii. Lze rovněž vytestovat, čím člověk v minulém životě byl, kdy žil, s kým vyrovnává karmu, jaké jsou pravé příčiny nemocí a jakým způsobem je možné je odbourat. To není vše: Rovněž lze zjistit, zdali existují mentální programy či vzorce, kdy a kde programy vznikly - zdali v minulém či paralelním životě, jaké je naprogramování duše, jaké se obejvují duchovní dysfunkce a mnohé další.

Některé z mnoha výhod léčení metodou LSVJ/SRT

 • Léčenní s kyvadlem (vč. minulýchch životů)
 • Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy
 • Diagnostika geopatogenních zón či jiných negativních energií
 • Odstraňuje negace a prokletí
 • Zjišťuje příčiny alergií, disfunkcí a obezity
 • Terapie pro tělo, duši i ducha

Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit a pomoci kterých pak budete schopni nalézt vodítka nápomocné pro pochopení různých souvislosti a příčin problémů které se vyskytují ve vašem životě, a samozřejmě se také naučíte jak je odstranit, a nahradit pozitivními energiemi. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci.

Zadržování negativní energie z minulých životů bývá velice často hlavním důvodem nemoci či disharmonie v tomto životě a v životech následujících. Řada programů se moůže aktivovat ve chvíli, kdy dosáhneme určitého věku, nebo když jsou vyvolány nějakou událostí, prožitoiu situací či specifickou okolností.

Nemoci nejsou dědičné, jak se lidé mylně domnívají, dědí se jen potenciál pro jejich prožití. Nemoc se tedy projeví jen tehdy, pokud se duše před vstupem do inkarnace pro tuto výzvu rozhodla. 

Touto metodou můžeme proniknout až ke kořenu problému. Metoda je pro všechny.

Pokud se rozhodneme své problémy řešit a přijmout zodpovědnost za svůj vlastní život, bude vám tato metoda velmi nápomocná. Odměnou vám bude pocit svobody, uvolnění, vnitřní klid a radost ze života. Výhodou metody je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá. Jedno sezení trvá přibližně 1 - 2 hod, může i déle dle potřeby. Počet sezení k úplnému vyčištění se odvíjí od závažnosti a množství negativních programů.

Je možné provádět zcela plnohodnotné sezení na dálku. Metodu LSVJ používám pro přípravu svých žáků před každým zasvěcením.

Kurz LSVJ: Léčení Skrze Vyšší Já 1. - 4. stupeň

obdržíte: 4x aktivaci Třetího oka na práci s Vyšším Já, skripta (272 str.), 160+ tabulek

 • 1. stupeň: 1. aktivace Třetího oka, 41 tabulek pro Léčení Skrze Vyšší Já, postup přípravy na práci a samotné čištění záznamů duše. První stupeň je velice jednoduchý.
 • 2. stupeň: 2. aktivace Třetího oka, dalších 45 tabulek, komplexní skripta, podrobnější pohled na LSVJ, práce s dotazníkem, tělem adama. Druhý stupeň více rozvíjí první.
 • 3. stupeň: 3. aktivace Třetího oka, dalších 64 tabulek, hloubkové léčení paralelních životů, postupy aktivací třetího oka pro jednotlivé stupně LSVJ. Třetí stupeň rozšiřuje stupně předchozí a završuje celou metodu LSVJ/SRT.
 • 4. stupeň: plnohodnotné zasvěcení do energií Vyššího Já pro práci a Léčení s Vyšším Já. Přináší stabilizaci a upevnění Vašeho napojení na Vyšší Já. Jedná se o další krok (4. stupeň) v práci s LSVJ, které Vaše možnosti práce s Vyšším Já v rámci metod LSVJ a SRT dále posouvají. Toto posílení LSVJ bývalo pouze pro ty, kteří po absolvování 3. stupně prokázali určitou zručnost v práci s Vyšším Já. Nicméně v květnu 2020, kdy se mě samotnému poodkryla ještě další význačná část toho, co LSVJ umí, mi "nahoře" povolili, abych nabídl tento stupeň všem, kdo o něj projeví zájem, aby měl každý možnost jej získat. Sám jsem byl překvapen, jak výrazně dále to následně všechny absolventy tohoto stupně pouští a jak mnohem hlouběji. Dle zpětné vazby, kterou jsem na tento 4. stupeň LSVJ již získal, se celková práce dále urychlí a lze pracovat více do hloubky. Současně nedochází tolik k obnovování již vyčištěných bloků a programů !!! Jinými slovy: za kratší čas se vyčistí širší spektrum problémů a Akášických záznamů duše - a vše mnohem více do důsledku a příčin. Na tomto stupni přichází také výrazné zjednodušení celé práce s LSVJ/SRT.
 • Kromě zjednodušení práce se na 4. stupni odemykají možnosti a nástroje, jak dočistit vše ostatní, co není uvedeno v tabulkách předchozích tří stupňů. Tabulky LSVJ vždy byly a jsou přelomovým nástrojem, avšak nikdy nebyly zcela dokonalé, protože tabulek je konečný počet, avšak problémů, Akášických záznamů, programů duše a jiných bloků je nekonečno. Nyní budete moci vyčistit, dořešit a zrušit všechno hluboko nad rámec tabulek. Toto vše Vám zkrátka 4. stupeň umí elegantně a trvale vyřešit. Je to chybějící střípek do jinak dokonalé mozaiky práce s Vyšším Já.

Celou výuku 4 stupňů LSVJ, jakožto všechny možnosti práce s Vyšším Já, jsem pro Vás připravil a natočil do 4 Video kurzů.

Má výuka LSVJ je pravda pokročilejší než je běžné, jelikož jsem měl možnost tuto metodu v průběhu let dále rozvíjet. S LSVJ pracuji denně a když už jsem si myslel, že celou metodu LSVJ znám a že mě už nic nepřekvapí, zpřístupnilo se toho opět tolik nového, že jsem nestačil koukal. Dnes máme celkem 4 stupně LSVJ, přičemž s každým stupněm schopnost žáka pracovat s Vyšším Já narůstá, a stejně tak čistota a spolehlivost napojení na Vyšší Já.

Ohlasy na kurz LSVJ

Všechny reference najdete v sekci Recenze

"Metoda LSVJ je super. Já mám toto čistění strašně ráda, oblíbila jsem si je moc. Pracuju s tabulkami takřka denně, stalo se mi to takovým rituálem a automatickou součástí dne. Vážím si toho, že to celý podáváte obyčejně, lidsky, vlastními slovy a úsudkem. Cítím z Vás lidskost. Ve spoustě věcí jsem se mohla díky Vám ujistit, že to dělám dobře." Martina


Objednávka

Výuku LSVJ jsem pro Vás natočil jako hlavní část video kurzů Spirituální seminář I., II. a III.