Kristova transformace vědomí a duše

Jedná se o sérii transformací a aktivací, které provádím u svých žáků, kteří již dosáhli na mistrovské stupně a kteří se chtějí dále vyvíjet a hlouběji na sobě pracovat, nebo pro ty, kteří na sobě pracují a chtějí se dále duchovně rychleji rozvíjet. 

Ideální pro všechny, kteří se vibračně chtějí posunout dále a kteří už tak nějak tuší, že se duchovnímu životu budou věnovat i v životech následujících a že současný duchovní život je důležitou přípravou.

Probíhá zde úžasné napojení na Prvotní Zdroj Stvoření. Těmito aktivacemi dochází k výraznému navýšení vašeho energetického potenciálu a ke zlepšení tzv. duchovní paměti. Při této transformaci dochází ke zvýšení nejen tělesné, ale i duchovní a duševní kapacity.

Doporučuji i všem terapeutům a léčitelům, kteří pomáhají dalším lidem lépe zvládnout průběh svých nemocí. U nemocných lidí totiž dochází ke zrychlení procesu léčení a u zdravých pak k urychlení jejich duchovního růstu vědomí. 

A rozhodně v neposlední řadě doporučím Kristovu transformaci vědomí a duše všem učitelům, kteří se snaží své vlastní žáky vést k pochopení.

Transformace vědomí a duše je vždy úspěšná, jelikož se k ní odhodlají vždy pouze připravení a hlavně proto, že každému klientovi věnují tolik aktivací, kolik potřebuje v závislosti na své duchovní úrovni.

K tomuto zasvěcení není vydán E-book. Není totiž potřeba, transformace probíhá formou série individuálního počtu aktivací (dle potřeb a výchozího stavu klienta), kdy se přijímají velice vysoké vibrace a dochází k postupné transformaci vědomí a duše na úroveň Prvotního Zdroje Stvoření.