Nanebevzatý mistr Konfucius

sakrální čakra

Energie mistra Konfucia činí energii rozšiřující se v naší slezinové čakře mnohem intenzivnější. Tato čakra bývá často označována jako čakra intuice, jelikož skrze ni vědomí prožívá emoce. Díky Konfuciově energii jsou si lidé vědomi toho, kterými kvalitami a s jakou intenzitou jsou spojeni s okolím. 

Konfuciova energie odstraňuje negativní energie a také podporuje rozvoj osobnosti. Systém zasvěcení do energií nanebevzatého mistra Konfucia lze zařadit nejen mezi léčebné energie, ale také mezi energie osobního vzestupu. Centrum sakrální čakry vysílá a přijímá sexuální energie a ovlivňuje naše pocity v oblasti intimity.

Pokud dojde k oslabení slezinové čakry, mohou se objevit následující problémy:

  • pocit viny
  • zmatenost
  • pocit zneužití
  • materiální nejistota (závislost na nakupování)
  • bezmoc
  • nenaplňování emocionálních potřeb

... i s těmito problémy umí nanebevzatý mistr Konfucius dobře pomoci.