Konfucius

Energie Konfucia činí energii rozšiřující se v naší slezinové čakře mnohem intenzivnější. Tato čakra bývá často označována jako čakra intuice, jelikož skrze ni vědomí prožívá emoce. Díky Konfuciově energii jsou si lidé vědomi toho, kterými kvalitami a s jakou intenzitou jsou spojeni s okolím. Konfuciova energie odstraňuje negativní energie a také podporuje rozvoj osobnosti. Systém lze zařadit nejen mezi léčebné energie, ale také mezi energie osobního vzestupu. Centrum sexuální energie vysílá a přijímá sexuální pocity.

Pokud dojde k oslabení slezinové čakry, mohou se objevit problémy:

  • pocit viny
  • zmatenost
  • pocit zneužití
  • materiální nejistota (závislost na nakupování)
  • bezmoc
  • nenaplňování emocionálních potřeb

... s těmito problémy Vám nanebevzatý mistr Konfucius umí pomoci