KAI

Doporučuji každému, kdo přijímá pokročilejší zasvěcení, nebo sami zasvěcují. Velice přínosné je také pro ty, kdo pracují duchovně, jelikož tento systém chrání před přáním duchovního ega. Pomocí symbolů energetického systému KAI si otevíráte cestu do jednotlivých království na nebi a odemykáte sami sebe vyšším vibracím. KAI je místo ve vesmíru, kde se setkávají duchovní průvodci Vyššího Já.

KAI

  • 1. stupeň - Zasvěcení do symbolu KAI, do symbolu AGAHARÁT a symbolů, které vám otevřou cestu do vyšších nebeských království.
  • 2. stupeň - Zasvěcení Světelné přísahy. Stáváte se mistrem KAI a máte právo šířit toto zasvěcení dále. Světelní mistři už vědí, že jste připraven/a.