K-Reiki

Energie K-Reiki obohacuje život o vyšší spektrum vibrací soucitu, požehnaní a větší otevřenost lásce i životu. Systém K-Reiki byl vytvořen na základě systému Karuna Reiki. K-Reiki prohlubuje soucit a otevírá nás k většímu pochopení, jak funguje svět. 

K-Reiki léčí srdeční centrum. Používá symboly známé i z jiných škol, avšak zasvěcením tyto symboly získávají nový význam a energii. Po zasvěcení do K-Reiki dochází k odkrytí a aktivaci skrytého potenciálu energií těchto symbolů.

Systém K-Reiki je rozdělen do dvou stupňů a poté následuje Mistr-Učitel. Již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat na dálku.

Naučíte se zajímavé způsoby, jak aktivovat energie. Tímto se práce se symboly stávají mnohem bohatší a tvořivější. Já jsem K-Reiki vnímal jako významné obohacení mé vlastní práce.

Předpoklady: nejsou žádné zvlášní předpoklady, 1. a 2. stupeň K-Reiki může přijmout kdokoli. Pouze na mistrovský stupeň je předpokladem mít stupeň Mistra Učitele Reiki.

zasvěcení do 1. stupně na dálku: 987 Kč

zasvěcení do 2. stupně na dálku: 1686 Kč

zasvěcení Mistra Učitele na dálku: 2287 Kč

Objednejte se