K-Reiki

Energie K-Reiki obohacuje život o vyšší spektrum vibrací soucitu, požehnaní a větší otevřenost lásce i životu. Systém K-Reiki byl vytvořen na základě systému Karuna Reiki. K-Reiki prohlubuje soucit a otevírá nás k většímu pochopení, jak funguje svět. Zasvěcení může přijmout kdokoli, nejsou zde žádné předchozí předpoklady.

Zasvěcení K-Reiki léčí srdeční centrum. Používá symboly známé i z jiných škol, avšak zasvěcením tyto symboly získávají nový význam a energii. Po zasvěcení do K-Reiki dochází k odkrytí a aktivaci skrytého potenciálu energií těchto symbolů.

K-Reiki

Systém K-Reiki je rozdělen do dvou stupňů a poté následuje Mistr-Učitel. Závěrem je Velmistrovský stupeň K-Reiki. Výuka je zde jedinečná, jelikož již od 1. stupně K-Reiki můžete pracovat plnohodnotně a na dálku.

Naučíte se zajímavé způsoby, jak aktivovat energie. Tímto se práce se symboly stávají mnohem bohatší a tvořivější. Já jsem K-Reiki vnímal jako významné obohacení mé vlastní práce. Všechny tři stupně K-Reiki předávám společně.