Hvězda Isis

Každý z nás byl v životě nějak citově raněn. Aby se srdeční čakra více rozevřela, je zapotřebí tato zranění pojmenovat a vyléčit. Hvězda Isis se soustřeďuje zejména na otevírání srdeční čakry a s ní spojené schopnosti dávat a přijímat lásku. Energie Hvězdy Isis se stará o péči, lásku a vědomí sounáležitosti.

Hvězda Isis

  • Naladění do energie Hvězda Isis vám pomůže k povznesení vašeho Světla v duchovním srdci i ve vašem vědomí.
  • Podstatou je napojení na mystéria egyptské Bohyně Eset, jež je velkou kouzelnicí a ochránkyní.