Havajská Huna

Huna je tajné vědění z Haveje. Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha a fyzična a emocí. Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já, středního já a vyššího já.

Nabízí se hluboká a krásná filozofie, život v hlubokém středu, kdy můžete milovat lidstvo, přírodu a sebe jako součást harmonického vesmírného společenství. Huna je mnohem více než filozofie, je to cesta života, dává praktické návody velmi jednoduché, přesto hluboce transformativní.

Sedm principů Huny

 1. Ike - svět je to, co si myslíme, že je
 2. Kala - nejsou limity, vše je možné
 3. MAKIA - Energie teče tam, kam jde pozornost
 4. MAnaWa - v přítomnosti je síla
 5. ALOHA - láska je být šťastný
 6. MAna - všechna síla pochází zevnitř
 7. PONO - míra účinnosti je pravda

Huna, na Havaji ve své nejčistší formě je uměním spojení člověka s jeho vnitřní moudrostí. Porozumění jejím principům dává možnosti využití archetypů, neboli sedmi principů Huny. Je to způsob léčení a harmonie skrze sílu mysli. Toto léčitelské umění a spojení přírodních věd dává koncepci začlenění mysli, ducha a těla. Pomáhá poznávat a využít naše vlastní vnitřní schopnosti.

Motto: ŽIJTE ŽIVOT TAK, ABY BYL UŽITEČNÝ A OPROŠTĚN OD ZRANĚNÍ.

HUNA znamená "tajemství". Vy nyní poznáte tajemství, jak dostat to, co potřebujete a po čem toužíte. Hunu lze vysledovat až do doby před 5000 lety, některé prameny uvádějí ještě starší zmínky. Je to sofistikovaný systém začleňující mysl, tělo a duši. Poskytuje odpovědi tam, kde moderní medicína ani neví, že se objevila otázka.

Kahuna léčení: léčebná fáze Huny, která je náboženstvím, nebo esoterickou kouzelnickou tradicí domorodců z havajských ostrovů. Slovo "huna" doslova znamená prostředek k tajemství nebo "to co je skryté, není zřejmé." Kahuna jsou doslova prostředky "strážce tajemství." Kahuny jsou havajské léčitelky. Kahuna léčení zahrnuje "dvojtečkové čištění," "energie pole manipulace," Ho'oponopono" (duchovní rada), "lomi-lomi" a použití amuletů. Teoreticky předpokládá "éterické tělo" (aka), vyšší božské vedení (Kumulipo) a manu /životní energii/. Někteří přívrženci používají výrazy "Kahuna léčení," "Huna," a "Havajská Huna" jako totožné.

Reiki Havajské Huny

 • Huna Reiki učí nás oslavě života na materiální rovině, sloučení záležitostí ducha a hmoty, duch převyšuje hmotu.
 • Huna Reiki zasvěcení je program k otevření se energiím, esenci duchovního světla, duchovní světlo samé na rovině hmoty.
 • Techniky jsou navržené k podpoře vyššího uvědomění a duchovního růstu, k souladu s jednotou a k usnadnění pochopení a prožití, že vše je jedno.
 • Huna Reiki vám dá nástroje ke chtění a vůli pracovat s Hunou v dnešní moderní době. Není magickým lékem a neučí všechny stránky Huny.
 • Zasvěcení obsahuje tři symboly:
  • 1. symbol spojení Vašeho záměru a manifestace, přinese naše sny spolu s magnetizací a mírem na zemi.
  • 2. posvátný symbol světla. Je to oznámení nového věku duchovního vzestupu, vzestup energie do nové oktávy, drží čisté vibrace lásky, světla, harmonie a míru, které vyzařuje ke všemu.
  • 3. manifestační symbol - Jedná se o techniku programování cílů, vytvoření hmotných věcí a uskutečnění pozitivních myšlenek
 • Praktická část: aktivace vnitřního světla, technika světelného spínače, manifestace, technika kruhu

Aloha!