Gold Reiki

Gold Reiki navazuje na Kundaliní Reiki - je to rozšíření mistrovského stupně Kundaliní reiki, kdy vám je předáno zasvěcení do zlatého světla od nanebevzatého mistra Kuthumiho. 

Tato energie je jemnější láskyplná a ženštější. Znalosti z Kundaliní Reiki jsou zde podmínkou. 

Gold Reiki, neboli "Zlaté Reiki" obsahuje zlatý světelný paprsek, který má nevídané výsledky v oblasti uvolnění bloků v čakrách, které byly zapříčiněny strachem, životními otřesy či jinými negativními prožitky.

Gold Reiki

  • 1. stupeň - první vibrační stupeň zasvěcení do zlatého světla, práce s bodem Hara, harmonizuje především oblast solar-plexu
  • 2. stupeň - zesiluje zlaté vibrace
  • 3. stupeň (mistr-učitel) - završení předání vibrací zlatého světelného paprsku, JÁ JSEM, práce s egem, zasvěcení je zesíleno až na maximum působení a zesílení zlatého světelného paprsku a předává se postup jak toto zasvěcení předávat i ostatním

Gold Reiki Boostery I. - III.

  • 4. - 12. stupeň - tak jako v Kundaliní Reiki, i Gold Reiki má svá navazující rozšíření (tzv. Gold Reiki Boostery I. - III.) Jedná se o další prohloubení vašich energetických možností v oblasti práce se zlatými světelnými paprsky Reiki.

Zlatý světelný paprsek transformuje a odstraňuje nahromaděné bloky, které ucpávají přirozený tok energie. Po zasvěcení do Gold Reiki mi klienti popisují následné pocity radosti, úlovy a uvolnění, které dále rostou v průběhu jednotlivých stupňů. Gold Reiki zjemní a zvýší vibrační úroveň Kundaliní energie. 

Působí jemněji, láskyplně. Tím dochází ke zvýšení a posílení vašeho energetického systému i rozšíření vašich úrovní vědomí. Proud zlatého světla se rozšíří a celkově naplní vás i celou vaši auru.