Full Spectrum Light

Plné spektrum Světla

Tento systém byl vyvinut dánským mistrem Reiki a meditačním učitelem Ole Gabrielsenem. Jedná se o jeden z nejsilnějších systémů, který je založený na zasvěcení všech dvanácti čaker. Nepoužívají se zde žádné symboly, takže se můžeme rovnou věnovat léčení. Všechny symboly budou totiž již během zasvěcování vloženy do naší aury. Tento systém léčí za pomoci energie bílého světla. Bílé světlo lze rozložit na sedm základních barev duhy (ve skutečnosti je však barev v energii Světla mnohem víc - a to i barvy, které pouhým okem nespatříme).

Všechny energie barev dohromady vytváří kvalitu energie, která má daný kmitočet a tím i své vlastnosti, kterými jsou např. barevné víry nebo harmonické zvuky. Skrze tyto vlastnosti probíhá léčení.

Pouze jeden pruh z celého spektra paprsků tvoří Reiki (konkrétně se jedná o zelený pruh duhového spektra). V systému Full Spectrum Light léčíme však všemi energiemi současně. Jinými slovy se dá říci, že zelená část duhy je Reiki a Full Spectrum Light je duha samotná.

Každá barva je tvořena jemnými energiemi pocházejícími od některého z nanebevzatých mistrů (Saint Germain - fialová, Lady Nada - rubínová atd.). Dále také každá z dvanácti barev náleží k jedné z dvanácti čaker.

Plné spektrum Světla

Systém kromě energií jednotlivých barev obsahuje i další energie:
- energie Melchizedeka
- energie archanděla Rafaela
- energie archanděla Michaela
- energie Sanat Kumara
- energie Saint Germaina
- energie Ježíše Krista
- energie Saint Padre Pia

Síla FLS staví zejména na zasvěcení všech dvanácti čaker. Systém je rozdělený do tří stupňů.

Pracuje se zde s vysoko vibrujícími energie páté dimenze, léčí se všechny nemoci a minulé a karmické záležitosti. Také se rozpouští energetické blokády.

Full Spectrum Light

  • 1. stupeň - zasvěcení do energií Saint Germaina, archanděla Rafaela a Krista
  • 2. stupeň - zasvěcení do energií Melchizedeka, Saint Padro Pia a Ježíše
  • 3. stupeň - zasvěcení do energií archanděla Michaela a Sanat Kumary

Zasvěcení do vysokovibračních energií slouží zejména k očištění karmy a přizpůsobení těla velkým změnám, kterými Země v současnosti prochází.

FLS je ihned po Shamballe nejsilnější energií. Zasvěcení se tedy doporučuje mistrům či jedincům, kteří už jsou zvyklí vibrovat na vysokých frekvencích. Lze velmi vhodně kombinovat s andělskými zasvěceními a dalšími nanebevzatými mistry či bytostmi Světla.

Energie nanebevzatých mistrů, které jsou součástí FLS, nám přináší jejich moudrost, vědění a pomoc. Zasvěcení je opravdu nádherné. Při každém stupni se zvětšuje srdeční čakra. Jsme naplňování teplem a blahem a dostáváme se do klidu, míru a lásky.

Full Spectrum Light je vysokovibrační energií, která slouží k očistě karmy (kódy DNA) a jako pomoc pro tělo, aby se snadněji přizpůsobilo velkým změnám, kterými planeta Země (a s ní i všechno obyvatelstvo) v současné době prochází.