Pokročilé duše Světla

✓ Elmuria Reiki

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Ze srdeční čakry vyzařuje tzv. čakra citů, ve které se nachází centrum zrcadlového obrazu. Ten nám odpovídá otázky: "Co vidím?" "Jak se mi líbí to, co vidím?" "Co bych chtěl/a změnit?" "Kdo mě má rád tak, jaký/á jsem?" Slabá či poškozená čakra citů způsobuje utrpení, odpor k vlastnímu tělu, vztek.

Tento systém léčí duchovní příčiny syndromu snížené imunity, chronických bolestí, zdroje závislostí a vnitřního nepřátelství. Elmuria Reiki léčí zármutek, neschopnost přijmout sebe sama - a to i neschopnost věřit ve své schopnosti. Skrze Elmuria Reiki můžeme přijímat vysoce intenzivní životní energii, a tím si rovněž vybudovat silnou ochranu před negativními energiemi.

Díky Elmuria Reiki se v naší čakře citů objevuje pochopení, akceptace a moudrost. Také osvěcuje naše myšlení a činy. Elmuria Reiki je novou vylepšenou energií přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry.

Systém Elmuria Reiki vznikl již před 300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumi. Znovu na Zem jej nám na jeho pokyn přinesli Brigitte Hadwiger a Christoph Scheller. Oba od mistra Kuthumiho obdrželi staré i nové symboly a jejich významy.

Elmuria Reiki

 • 1. stupeň - aktivace hlubokého uvolnění, zlepšení intenzity životní energie
 • 2. stupeň - obdržíte zde 3 symboly: symbol pro rovnováhu, probuzení a zapečetění
 • 3. stupeň - jak pracovat s mistrovským symbolem
 • 4. stupeň - můžeme tento systém dále předávat, můžeme vykonávat učitelskou meditaci a zasvěcení - jak osobně, tak na dálku. Zde předávám svým žákům také meditaci, která prohlubuje komunikaci s nanebevzatými mistry

✓ Žluté léčivé Světlo

"Žluté léčivé světlo Lady Roweny"

 • Ebook (17 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

"Poslouchejte své pocity a následujte mne do světla zdraví a lásky." Lady Rowena stráží solar plexus (3. čakru). Žluté léčivé Světlo Lady Roweny zaplavuje naše tělo i auru. Tyto energetické plameny a světelné vlny jemně obklopují zdraví a lásku našeho Bytí. Soucit, láska a kreativita se skrze Žluté léčivé světlo (žlutý plamen) projevují v našem solar plexu.

Díky tomuto plamenu jsme připraveni dát lásku, ale zároveň lásku vyžadujeme. Jsme otevřeni spolupráci a udáváme ji směr. Jsme kreativní, abychom dosáhli úspěchu, ale současně podporujeme druhé, kteří chtějí jít cestou úspěchu. Pokud budeme dodržovat všechna pravidla, skutečně dosáhneme velkých pokroků. Lady Rowena nám zadává úlohy, podporuje nás, ale celou cestu si musíme projít sami.

Žluté léčivé Světlo

Lady Rowena nám dává světlo a plamen. Pokud však nenasloucháme jejímu poselství, můžeme se spálit. Cesta, kterou nám ukazuje, je cesta lidského rozumu. Systém Žluté léčivé světlo lze zařadit mezi energie s vysokými vibracemi.


✓ Indigové Světlo

 • Ebook (31 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Energie Indigového Světla pracuje s čakrou třetího oka a s naším duchovním středem. Navyšuje duchovní schopnosti prostřednictvím vysokých vibrací empatie a lásky. Tento zasvěcovací systém slouží především k léčení osobnímu vývoji a duchovnímu růstu všech. Navýší vaše vibrace a dovolí vám rozvinout se po duševní stránce. Zároveň vám napomůže se napojit na vyšší vibrace, zlepšit schopnost empatie a intuice při komunikaci s lidmi, zvířaty či přírodními Duchy a průvodci Světla. Taktéž přispívá ke zvýšení vašich vibrací a urychluje vývoj vašeho vědomí.

Tento energetický systém působí při aplikaci uklidňujícím způsobem na křišťálové děti, indigové děti i ostatní dříve narozené. Energie je při zasvěcení aktivována modro-fialovou barvou neboli indigem. Energie Indigového Světla je také velice vhodná pro práci se zvířaty, jelikož zvyšuje naši intuici a empatii, čímž se mezi námi a zvířaty zesiluje vzájemné telepatické spojení.

 • Lze říci, že většina dnešních dospělých (narozených pro 2. sv. válce) v sobě má něco z indigových vibrací, a proto je Indigové Světlo vhodné pro všechny!

Po zasvěcení do Indigového světla jsem objevil záměr mojí duše pro tento i nadcházející životy. Díky tomu, mohu s tímto záměrem kráčet v souladu - a to s nevídanou podporou shora. Mohu jednat vždy tak, jak je to v souladu s Vesmírnými zákony a zejména tak, aby má duše v tomto životě jednala v lásce i zvládla se naučit všemu, co jí ještě zbývá se naučit v životě tomto a pár příštích, zde na Zemi již posledních..

Indigové Světlo

 • Abych předešel mylnému pochopení, tato energie neslouží jen pro léčení dětí - u dospělých svými vlastnostmi významně podporuje duchovní vývoj a pročištění čakry Třetího oka (intuice, vnímání a pročištění energií, aj.) a její párové čakry druhé/sakrální (sexualita, sebe-přijetí, kreativita, sebevyjádření, sebedůvěra...)
 • Indigové Světlo významně působí na sídlo intuice - čakru třetího oka - a napravuje v této čakře vše, co tam není v pořádku: ať již nedostatečnou či nadměrnou funkci této čakry o samotné intuice a schopnosti naslouchat svým pocitům, svému tělu a zejména poselstvím a vedení shora.
 • Diamantový paprsek dělá v podstatě totéž s čakrou sedmou (duchovní, brána k vyššímu poznání, uni-vědomí, změna myšlení, osvícení a mistrovství) a její párovou čakrou první/kořenovou (bytí, existence, vůle žít a přežít, vyřešení otázek materiálních, peněz, způsobu života).
 • Indigové Světlo s Diamantovým paprskem vám tedy vyřeší čakry 1. + 7. a 2. + 6. Čakry zbylé Shamballa s Mahatmá a vyšší čakry a energetická těla pak MerKaBa. Všechna tato zasvěcení jsou v mé škole rozšířená a dohromady díky tomu utváří ucelený systém léčení člověka a vývoje jeho duše.

✓ Diamantový paprsek ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Diamantový paprsek je vlastně zesílená léčebná energie nanebevzaté mistryně Kuan Jin (vlastně ještě vyšší forma Indigového Světla). Diamantový paprsek proudí z mnohem vyššího vibračního zdroje a napřímo a je tak energií více "pro lidi".

Diamantový paprsek je již po "duchovnější" jedince s vyšší hladinou vibrací. U žáka dochází k výraznému nárůstu energie, léčebných schopností, energetického maxima i ke zvýšení jeho duchovní úrovně.

Diamantový paprsek je vhodný jak pro dospělé, kteří se zajímají o duchovno, tak také pro léčení a duchovní práci s tzv. diamantovými dětmi (narozené po roce 2009).

Máte jedinečnou možnost projít zasvěcením do Diamantového paprsku od Martina Ospalíka, zakladatele tohoto čirého spirituálního systému práce s energií. 

Díky tomuto máte zaručenu nejvyšší možnou kvalitu vibrací při zasvěcení.

Diamantový paprsek

 • Dochází ke značnému duchovnímu růstu žáka i energetického potenciálu.
 • Léčí nervový systém, opravuje poškozené čakry.
 • Léčí DNA, podvědomé negativní vzorce chování a sebepoškozující programy.

✓ Full Spectrum Healing

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

"Úplné spektrální léčení" taktéž "Duhové léčení" se skládá ze všech frekvencí Universa, a je proto schopné léčit skutečně a dostatečně na všech úrovních. Full Spectrum Healing (čteme: "ful spektrum hílin") nabízí vícerozměrné léčení pro vaše fyzické, emocionální, duševní a duchovní těla, která umožňují sebe-transformaci a fyzickou pohodu v novém způsobu léčby.

Je Vám předána možnost jednoduše se zbavit vlastních bloků a starých emocionálních vzorců - i z minulých životů a vlastní minulosti současného života.

Full Spectrum Healing se taktéž někdy říká česky "Duhové reiki", přestože to není Reiki systém v pravém slova smyslu. Pracuje se zde také s andělskými energiemi.

Reiki v porovnání s Full Spectrum Healing

Full Spectrum Healing obsahuje všechny frekvence a je tím pádem použitelná k léčení ve všech oblastech. Reiki pracuje "jen" na zeleném spektru. Představte si duhu. Ta zelená část je Reiki a Full Spectrum Healing je ta kompletní duha. Toto je důvod, proč někdy Reiki při léčení může být nedostatečné, přestože má své opodstatnění v duchovním vývoji jedince. Full Spectrum Healing má totiž výrazně vyšší úspěšnost. Kromě toho významně vzroste i vaše vlastní úspěšnost při léčení sebe sama.

Tachyony v porovnání k Full Spectrum Healing

Tachyon je základem všech frekvencí. FSH sestává ze všech frekvencí. Tím působí FSH účelněji a ještě přesněji než Tachyon Reiki. Ideálně se však obě zasvěcení doplňují.

Po absolvování tohoto Full Spectrum Healing můžete dále pokračovat zasvěcením Full Spectrum Light.


✓ Full Spectrum Light

"Plné spektrum Světla", "Úplné spektrum Světla"

 • Ebook (25 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Tento systém byl vyvinut dánským mistrem Reiki a meditačním učitelem Ole Gabrielsenem. Jedná se o jeden z nejsilnějších systémů, který je založený na zasvěcení všech dvanácti čaker. Nepoužívají se zde žádné symboly, takže se můžeme rovnou věnovat léčení. Všechny symboly budou totiž již během zasvěcování vloženy do naší aury. Tento systém léčí za pomoci energie bílého světla. Bílé světlo lze rozložit na sedm základních barev duhy (ve skutečnosti je však barev v energii Světla mnohem víc - a to i barvy, které pouhým okem nespatříme).

Všechny energie barev dohromady vytváří kvalitu energie, která má daný kmitočet a tím i své vlastnosti, kterými jsou např. barevné víry nebo harmonické zvuky. Skrze tyto vlastnosti probíhá léčení.

Pouze jeden pruh z celého spektra paprsků tvoří Reiki (konkrétně se jedná o zelený pruh duhového spektra). V systému Full Spectrum Light léčíme však všemi energiemi současně. Jinými slovy se dá říci, že zelená část duhy je Reiki a Full Spectrum Light je duha samotná.

Každá barva je tvořena jemnými energiemi pocházejícími od některého z nanebevzatých mistrů (Saint Germain - fialová, Lady Nada - rubínová atd.). Dále také každá z dvanácti barev náleží k jedné z dvanácti čaker.

Plné spektrum Světla

Systém kromě energií jednotlivých barev obsahuje i další energie:
- energie Melchizedeka
- energie archanděla Rafaela
- energie archanděla Michaela
- energie Sanat Kumara
- energie Saint Germaina
- energie Ježíše Krista
- energie Saint Padre Pia

Síla FLS staví zejména na zasvěcení všech dvanácti čaker. Systém je rozdělený do tří stupňů.

Pracuje se zde s vysoko vibrujícími energie páté dimenze, léčí se všechny nemoci a minulé a karmické záležitosti. Také se rozpouští energetické blokády.

Full Spectrum Light

 • 1. stupeň - zasvěcení do energií Saint Germaina, archanděla Rafaela a Krista
 • 2. stupeň - zasvěcení do energií Melchizedeka, Saint Padro Pia a Ježíše
 • 3. stupeň - zasvěcení do energií archanděla Michaela a Sanat Kumary

Zasvěcení do vysokovibračních energií slouží zejména k očištění karmy a přizpůsobení těla velkým změnám, kterými Země v současnosti prochází.

FLS je ihned po Shamballe nejsilnější energií. Zasvěcení se tedy doporučuje mistrům či jedincům, kteří už jsou zvyklí vibrovat na vysokých frekvencích. Lze velmi vhodně kombinovat s andělskými zasvěceními a dalšími nanebevzatými mistry či bytostmi Světla.

Energie nanebevzatých mistrů, které jsou součástí FLS, nám přináší jejich moudrost, vědění a pomoc. Zasvěcení je opravdu nádherné. Při každém stupni se zvětšuje srdeční čakra. Jsme naplňování teplem a blahem a dostáváme se do klidu, míru a lásky.

Full Spectrum Light je vysokovibrační energií, která slouží k očistě karmy (kódy DNA) a jako pomoc pro tělo, aby se snadněji přizpůsobilo velkým změnám, kterými planeta Země (a s ní i všechno obyvatelstvo) v současné době prochází.


✓ Ametystový plamen

© Martin Ospalík

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Ametystový plamen funguje jako doplněk po zasvěcení do energií Kuan Jin. Budete schopni lépe prohlédnout za oponu toho, co vnímáte jako nezpochybnitelní. Spatříte pravou podstatu a smysl. Uvidíte a všimnete si ještě více, než kdy předtím, jak je materiální hmotný svět pouze klamem a čas téměř dokonalou iluzí.

Ametystový plamen jsem pocítil jako horkou hluboko-prostupující energii přicházející shora, jako když se horká čokoláda roztéká, stékala energie po mé hlavě. Vnímal jsem citelně, jak tato energie stéká do srdeční čakry a odtud se rozšiřuje do celého energetického systému. Zavřel jsem oči a spatřil krásnou ametystovou energii a uvnitř záře jeden symbol. Vzal jsem do ruky tužku, nakreslil symbol a pak už jen channeligem přijímal poselství od Kuan Jin, která mi nadiktovala své poselství, pár rad a užitečných technik pro duchovní vývoj a léčení. Vše jsem zahrnul do skript, která ode mne samozřejmě jako vždy obdržíte.

Ametystový plamen

 • Rozpouští i velmi silnou karmickou zátěž
 • Pomáhá důvěřovat a nehromadit kolem sebe ochrannou vrstvu ega nebo tuku
 • Rozpouští hluboko zakořeněné bloky srdeční čakry
 • Pomáhá dojít hlubšího uvědomění a osvobození

Toto zasvěcení je vhodné nejen pro všechny, kteří kdy přišli do kontaktu s Ametystem. Někteří jej možná mají položený jako kámen v pracovně, jiní jej mají ve svém oltáři, někdo nosí ametyst jako přívěšek, další na ruce jako náramek a jiní z něj mají dokonce kyvadlo.

Mohou být samozřejmě i tací, kdo teprve na svůj první ametyst čekají. Nebojte, ve správný čas si k vám cestičku najde. A možná i díky tomuto zasvěcení. Nic není náhoda, ani to, že jste právě teď na stránce zasvěcení do Ametystového plamene.