Pokročilé duše Světla

✓ Elmuria Reiki

 • Ebook (26 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Ze srdeční čakry vyzařuje tzv. čakra citů, ve které se nachází centrum zrcadlového obrazu. Ten nám odpovídá otázky: "Co vidím?" "Jak se mi líbí to, co vidím?" "Co bych chtěl/a změnit?" "Kdo mě má rád tak, jaký/á jsem?" Slabá či poškozená čakra citů způsobuje utrpení, odpor k vlastnímu tělu, vztek.

Tento systém léčí duchovní příčiny syndromu snížené imunity, chronických bolestí, zdroje závislostí a vnitřního nepřátelství. Elmuria Reiki léčí zármutek, neschopnost přijmout sebe sama - a to i neschopnost věřit ve své schopnosti. Skrze Elmuria Reiki můžeme přijímat vysoce intenzivní životní energii, a tím si rovněž vybudovat silnou ochranu před negativními energiemi.

Díky Elmuria Reiki se v naší čakře citů objevuje pochopení, akceptace a moudrost. Také osvěcuje naše myšlení a činy. Elmuria Reiki je novou vylepšenou energií přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry.

Systém Elmuria Reiki vznikl již před 300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumi. Znovu na Zem jej nám na jeho pokyn přinesli Brigitte Hadwiger a Christoph Scheller. Oba od mistra Kuthumiho obdrželi staré i nové symboly a jejich významy.

Elmuria Reiki

 • 1. stupeň - aktivace hlubokého uvolnění, zlepšení intenzity životní energie
 • 2. stupeň - obdržíte zde 3 symboly: symbol pro rovnováhu, probuzení a zapečetění
 • 3. stupeň - jak pracovat s mistrovským symbolem
 • 4. stupeň - můžeme tento systém dále předávat, můžeme vykonávat učitelskou meditaci a zasvěcení - jak osobně, tak na dálku. Zde předávám svým žákům také meditaci, která prohlubuje komunikaci s nanebevzatými mistry

✓ Žluté léčivé Světlo

"Žluté léčivé světlo Lady Roweny"

 • Ebook (17 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

"Poslouchejte své pocity a následujte mne do světla zdraví a lásky." Lady Rowena stráží solar plexus (3. čakru). Žluté léčivé Světlo Lady Roweny zaplavuje naše tělo i auru. Tyto energetické plameny a světelné vlny jemně obklopují zdraví a lásku našeho Bytí. Soucit, láska a kreativita se skrze Žluté léčivé světlo (žlutý plamen) projevují v našem solar plexu.

Díky tomuto plamenu jsme připraveni dát lásku, ale zároveň lásku vyžadujeme. Jsme otevřeni spolupráci a udáváme ji směr. Jsme kreativní, abychom dosáhli úspěchu, ale současně podporujeme druhé, kteří chtějí jít cestou úspěchu. Pokud budeme dodržovat všechna pravidla, skutečně dosáhneme velkých pokroků. Lady Rowena nám zadává úlohy, podporuje nás, ale celou cestu si musíme projít sami.

Žluté léčivé Světlo

Lady Rowena nám dává světlo a plamen. Pokud však nenasloucháme jejímu poselství, můžeme se spálit. Cesta, kterou nám ukazuje, je cesta lidského rozumu. Systém Žluté léčivé světlo lze zařadit mezi energie s vysokými vibracemi.


✓ Indigové Světlo

 • Ebook (31 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Energie Indigového Světla pracuje s čakrou třetího oka a s naším duchovním středem. Navyšuje duchovní schopnosti prostřednictvím vysokých vibrací empatie a lásky. Tento zasvěcovací systém slouží především k léčení osobnímu vývoji a duchovnímu růstu všech. Navýší vaše vibrace a dovolí vám rozvinout se po duševní stránce. Zároveň vám napomůže se napojit na vyšší vibrace, zlepšit schopnost empatie a intuice při komunikaci s lidmi, zvířaty či přírodními Duchy a průvodci Světla. Taktéž přispívá ke zvýšení vašich vibrací a urychluje vývoj vašeho vědomí.

Tento energetický systém působí při aplikaci uklidňujícím způsobem na křišťálové děti, indigové děti i ostatní dříve narozené. Energie je při zasvěcení aktivována modro-fialovou barvou neboli indigem. Energie Indigového Světla je také velice vhodná pro práci se zvířaty, jelikož zvyšuje naši intuici a empatii, čímž se mezi námi a zvířaty zesiluje vzájemné telepatické spojení.

 • Lze říci, že většina dnešních dospělých (narozených pro 2. sv. válce) v sobě má něco z indigových vibrací, a proto je Indigové Světlo vhodné pro všechny!

Po zasvěcení do Indigového světla jsem objevil záměr mojí duše pro tento i nadcházející životy. Díky tomu, mohu s tímto záměrem kráčet v souladu - a to s nevídanou podporou shora. Mohu jednat vždy tak, jak je to v souladu s Vesmírnými zákony a zejména tak, aby má duše v tomto životě jednala v lásce i zvládla se naučit všemu, co jí ještě zbývá se naučit v životě tomto a pár příštích, zde na Zemi již posledních..

Indigové Světlo

 • Abych předešel mylnému pochopení, tato energie neslouží jen pro léčení dětí - u dospělých svými vlastnostmi významně podporuje duchovní vývoj a pročištění čakry Třetího oka (intuice, vnímání a pročištění energií, aj.) a její párové čakry druhé/sakrální (sexualita, sebe-přijetí, kreativita, sebevyjádření, sebedůvěra...)
 • Indigové Světlo významně působí na sídlo intuice - čakru třetího oka - a napravuje v této čakře vše, co tam není v pořádku: ať již nedostatečnou či nadměrnou funkci této čakry o samotné intuice a schopnosti naslouchat svým pocitům, svému tělu a zejména poselstvím a vedení shora.
 • Diamantový paprsek dělá v podstatě totéž s čakrou sedmou (duchovní, brána k vyššímu poznání, uni-vědomí, změna myšlení, osvícení a mistrovství) a její párovou čakrou první/kořenovou (bytí, existence, vůle žít a přežít, vyřešení otázek materiálních, peněz, způsobu života).
 • Indigové Světlo s Diamantovým paprskem vám tedy vyřeší čakry 1. + 7. a 2. + 6. Čakry zbylé Shamballa s Mahatmá a vyšší čakry a energetická těla pak MerKaBa. Všechna tato zasvěcení jsou v mé škole rozšířená a dohromady díky tomu utváří ucelený systém léčení člověka a vývoje jeho duše.

✓ Diamantový paprsek ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Toto pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Diamantový paprsek je vlastně zesílená léčebná energie nanebevzaté mistryně Kuan Jin (vlastně ještě vyšší forma Indigového Světla). Diamantový paprsek proudí z mnohem vyššího vibračního zdroje a napřímo a je tak energií více "pro lidi".

Diamantový paprsek je již po "duchovnější" jedince s vyšší hladinou vibrací. U žáka dochází k výraznému nárůstu energie, léčebných schopností, energetického maxima i ke zvýšení jeho duchovní úrovně.

Diamantový paprsek je vhodný jak pro dospělé, kteří se zajímají o duchovno, tak také pro léčení a duchovní práci s tzv. diamantovými dětmi (narozené po roce 2009).

Máte jedinečnou možnost projít zasvěcením do Diamantového paprsku od Martina Ospalíka, zakladatele tohoto čirého spirituálního systému práce s energií. 

Díky tomuto máte zaručenu nejvyšší možnou kvalitu vibrací při zasvěcení.

Diamantový paprsek

 • Dochází ke značnému duchovnímu růstu žáka i energetického potenciálu.
 • Léčí nervový systém, opravuje poškozené čakry.
 • Léčí DNA, podvědomé negativní vzorce chování a sebepoškozující programy.

✓ Full Spectrum Healing

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

"Úplné spektrální léčení" taktéž "Duhové léčení" se skládá ze všech frekvencí Universa, a je proto schopné léčit skutečně a dostatečně na všech úrovních. Full Spectrum Healing (čteme: "ful spektrum hílin") nabízí vícerozměrné léčení pro vaše fyzické, emocionální, duševní a duchovní těla, která umožňují sebe-transformaci a fyzickou pohodu v novém způsobu léčby.

Je Vám předána možnost jednoduše se zbavit vlastních bloků a starých emocionálních vzorců - i z minulých životů a vlastní minulosti současného života.

Full Spectrum Healing se taktéž někdy říká česky "Duhové reiki", přestože to není Reiki systém v pravém slova smyslu. Pracuje se zde také s andělskými energiemi.

Reiki v porovnání s Full Spectrum Healing

Full Spectrum Healing obsahuje všechny frekvence a je tím pádem použitelná k léčení ve všech oblastech. Reiki pracuje "jen" na zeleném spektru. Představte si duhu. Ta zelená část je Reiki a Full Spectrum Healing je ta kompletní duha. Toto je důvod, proč někdy Reiki při léčení může být nedostatečné, přestože má své opodstatnění v duchovním vývoji jedince. Full Spectrum Healing má totiž výrazně vyšší úspěšnost. Kromě toho významně vzroste i vaše vlastní úspěšnost při léčení sebe sama.

Tachyony v porovnání k Full Spectrum Healing

Tachyon je základem všech frekvencí. FSH sestává ze všech frekvencí. Tím působí FSH účelněji a ještě přesněji než Tachyon Reiki. Ideálně se však obě zasvěcení doplňují.

Po absolvování tohoto Full Spectrum Healing můžete dále pokračovat zasvěcením Full Spectrum Light.


✓ Full Spectrum Light

"Plné spektrum Světla", "Úplné spektrum Světla"

 • Ebook (25 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Tento systém byl vyvinut dánským mistrem Reiki a meditačním učitelem Ole Gabrielsenem. Jedná se o jeden z nejsilnějších systémů, který je založený na zasvěcení všech dvanácti čaker. Nepoužívají se zde žádné symboly, takže se můžeme rovnou věnovat léčení. Všechny symboly budou totiž již během zasvěcování vloženy do naší aury. Tento systém léčí za pomoci energie bílého světla. Bílé světlo lze rozložit na sedm základních barev duhy (ve skutečnosti je však barev v energii Světla mnohem víc - a to i barvy, které pouhým okem nespatříme).

Všechny energie barev dohromady vytváří kvalitu energie, která má daný kmitočet a tím i své vlastnosti, kterými jsou např. barevné víry nebo harmonické zvuky. Skrze tyto vlastnosti probíhá léčení.

Pouze jeden pruh z celého spektra paprsků tvoří Reiki (konkrétně se jedná o zelený pruh duhového spektra). V systému Full Spectrum Light léčíme však všemi energiemi současně. Jinými slovy se dá říci, že zelená část duhy je Reiki a Full Spectrum Light je duha samotná.

Každá barva je tvořena jemnými energiemi pocházejícími od některého z nanebevzatých mistrů (Saint Germain - fialová, Lady Nada - rubínová atd.). Dále také každá z dvanácti barev náleží k jedné z dvanácti čaker.

Plné spektrum Světla

Systém kromě energií jednotlivých barev obsahuje i další energie:
- energie Melchizedeka
- energie archanděla Rafaela
- energie archanděla Michaela
- energie Sanat Kumara
- energie Saint Germaina
- energie Ježíše Krista
- energie Saint Padre Pia

Síla FLS staví zejména na zasvěcení všech dvanácti čaker. Systém je rozdělený do tří stupňů.

Pracuje se zde s vysoko vibrujícími energie páté dimenze, léčí se všechny nemoci a minulé a karmické záležitosti. Také se rozpouští energetické blokády.

Full Spectrum Light

 • 1. stupeň - zasvěcení do energií Saint Germaina, archanděla Rafaela a Krista
 • 2. stupeň - zasvěcení do energií Melchizedeka, Saint Padro Pia a Ježíše
 • 3. stupeň - zasvěcení do energií archanděla Michaela a Sanat Kumary

Zasvěcení do vysokovibračních energií slouží zejména k očištění karmy a přizpůsobení těla velkým změnám, kterými Země v současnosti prochází.

FLS je ihned po Shamballe nejsilnější energií. Zasvěcení se tedy doporučuje mistrům či jedincům, kteří už jsou zvyklí vibrovat na vysokých frekvencích. Lze velmi vhodně kombinovat s andělskými zasvěceními a dalšími nanebevzatými mistry či bytostmi Světla.

Energie nanebevzatých mistrů, které jsou součástí FLS, nám přináší jejich moudrost, vědění a pomoc. Zasvěcení je opravdu nádherné. Při každém stupni se zvětšuje srdeční čakra. Jsme naplňování teplem a blahem a dostáváme se do klidu, míru a lásky.

Full Spectrum Light je vysokovibrační energií, která slouží k očistě karmy (kódy DNA) a jako pomoc pro tělo, aby se snadněji přizpůsobilo velkým změnám, kterými planeta Země (a s ní i všechno obyvatelstvo) v současné době prochází.


✓ Ametystový plamen ™ + Ametystový plamen Velmistr ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (14 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Toto vysoce pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. Ametystový plamen funguje jako doplněk po zasvěcení do energií Kuan Jin. Budete schopni lépe prohlédnout za oponu toho, co vnímáte jako nezpochybnitelní. Spatříte pravou podstatu a smysl. Uvidíte a všimnete si ještě více, než kdy předtím, jak je materiální hmotný svět pouze klamem a čas téměř dokonalou iluzí.

Ametystový plamen jsem pocítil jako horkou hluboko-prostupující energii přicházející shora, jako když se horká čokoláda roztéká, stékala energie po mé hlavě. Vnímal jsem citelně, jak tato energie stéká do srdeční čakry a odtud se rozšiřuje do celého energetického systému. Zavřel jsem oči a spatřil krásnou ametystovou energii a uvnitř záře jeden symbol. Vzal jsem do ruky tužku, nakreslil symbol a pak už jen channeligem přijímal poselství od Kuan Jin, která mi nadiktovala své poselství, pár rad a užitečných technik pro duchovní vývoj a léčení. Vše jsem zahrnul do skript, která ode mne samozřejmě jako vždy obdržíte.

Ametystový plamen + Ametystový plamen Velmistr

 • Rozpouští i velmi silnou karmickou zátěž
 • Pomáhá důvěřovat a nehromadit kolem sebe ochrannou vrstvu ega nebo tuku
 • Rozpouští hluboko zakořeněné bloky srdeční čakry
 • Pomáhá dojít hlubšího uvědomění a osvobození

Toto zasvěcení je vhodné nejen pro všechny, kteří kdy přišli do kontaktu s Ametystem. Někteří jej možná mají položený jako kámen v pracovně, jiní jej mají ve svém oltáři, někdo nosí ametyst jako přívěšek, další na ruce jako náramek a jiní z něj mají dokonce kyvadlo.

Mohou být samozřejmě i tací, kdo teprve na svůj první ametyst čekají. Nebojte, ve správný čas si k vám cestičku najde. A možná i díky tomuto zasvěcení. Nic není náhoda, ani to, že jste právě teď na stránce zasvěcení do Ametystového plamene.

Máte jedinečnou možnost projít zasvěcením do Ametystového plamene od Martina Ospalíka, zakladatele tohoto výjimečného energetického systému. Díky tomu máte zaručenou vysokou kvalitu tohoto výjimečného zasvěcení.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech energií Pokročilé duše Světla

Uspoříte 30 % oproti nákupu po jednom

20.509,- Kč (místo 29.300,-)


Elmuria Reiki

3.900,- Kč

Diamantový paprsek ™

3.900,- Kč

Žluté léčivé Světlo

3.900,- Kč

Full Spectrum Healing

3.900,- Kč

Ametystový plamen ™ + Ametystový plamen Velmistr ™

5.900,- Kč

Indigové Světlo

3.900,- Kč

Full Spectrum Light

3.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě získáte:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailová podpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení). 

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Elmuria Reiki Velmistr 15. stupně, Žluté léčivé Světlo Velmistr 10. stupně, Indigové Světlo Velmistr 30. stupně, Diamantový paprsek Velmistr 2024, Full Spectrum Healing Velmistr 2025, Full Spectrum Light Velmistr 50. stupeň či o zasvěcení Ametystový plamen Velmistr 10. stupeň, atd.? 

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)

Objednávka