Elmuria Reiki

Ze srdeční čakry vyzařuje tzv. čakra citů, ve které se nachází centrum zrcadlového obrazu. Ten nám odpovídá otázky: "Co vidím?" "Jak se mi líbí to, co vidím?" "Co bych chtěl/a změnit?" "Kdo mě má rád tak, jaký/á jsem?" Slabá či poškozená čakra citů způsobuje utrpení, odpor k vlastnímu tělu, vztek.

Tento systém léčí duchovní příčiny syndromu snížené imunity, chronických bolestí, zdroje závislostí a vnitřního nepřátelství. Elmuria Reiki léčí zármutek, neschopnost přijmout sebe sama - a to i neschopnost věřit ve své schopnosti. Skrze Elmuria Reiki můžeme přijímat vysoce intenzivní životní energii, a tím si rovněž vybudovat silnou ochranu před negativními energiemi.

Díky Elmuria Reiki se v naší čakře citů objevuje pochopení, akceptace a moudrost. Také osvěcuje naše myšlení a činy. Elmuria Reiki je novou vylepšenou energií přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry.

Systém Elmuria Reiki vznikl již před 300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumi. Znovu na Zem jej nám na jeho pokyn přinesli Brigitte Hadwiger a Christoph Scheller. Oba od mistra Kuthumiho obdrželi staré i nové symboly a jejich významy.

Elmuria Reiki

  • 1. stupeň - aktivace hlubokého uvolnění, zlepšení intenzity životní energie
  • 2. stupeň - obdržíte zde 3 symboly: symbol pro rovnováhu, probuzení a zapečetění
  • 3. stupeň - jak pracovat s mistrovským symbolem
  • 4. stupeň - můžeme tento systém dále předávat, můžeme vykonávat učitelskou meditaci a zasvěcení - jak osobně, tak na dálku. Zde předávám svým žákům také meditaci, která prohlubuje komunikaci s nanebevzatými mistry