Chiron

Chiron nás učí soucitu a moudrosti. Chiron se v našem těle nachází v tzv. arachnoidní membráně, což je brána mezi mozkem a páteří. Je to místo, které představuje most mezi vnější komunikací a vnitřní hmotou. Zasvěcením do energií Chirona se nám podaří ulehčit či úplně eliminovat těžké životní situace. 

Chiron je moudrý kentaur z řecké mytologie a zároveň i souhvězdí. Často bývá označován jako učitel, mudrc, vnitřní léčitel, šaman, iniciátor duchovního růstu nebo astrolog. Dle mytologie první psychickou újmu utrpěl od své matky, která jej odmítla. Místo, kde se v našem horoskopu nachází souhvězdí Chirona, je místem, kde jsme my utrpěli nějakou újmu. Díky tomu jsme se však stali více empatickými, což nám umožňuje lépe rozumět druhým, a tím jim pomáhat.

Chiron byl tedy vychováván bohy (zejména Apollónem), díky čemuž se stal velmi moudrým. Znal léčivé účinky všemožných bylin a byl schopným léčitelem. Kromě léčitelství se také zajímal o hudbu, lov, etiku, astrologii a vojenství. Zvířecí stránka jej spojovala se Zemí a moudrostí přírody. Američtí indiáni nazývali Chirona šamanem neboli moudrým léčitelem. Chiron dokáže najít naše hluboko uložené psychické jizvy a s nimi spojenou bolest. Učí nás, jak se k nim dostat a odstranit je.

Chiron

Dle astrologie nám místo v našem těle, kde se nachází Chiron, odhaluje skryté rány či pocity nespravedlnosti a nedokonalosti. Může to také být místo, kde jsme byli nějak raněni či utrpěli újmu, tímto jsme se však stali mnohem empatičtí a začali jsme pomáhat druhým. Je to místo, kde se stáváme léčiteli a učiteli zároveň. Může to však být i oblast, ve které se naše tělesná existence stává problémem. Naše tělesné potřeby se zde mohou dostávat do rozporu, protože tíhnou k něčemu mystickému a transcendentnímu. Toto místo také odhaluje karmické rány, které se nyní stávají obzvláště bolestivé a jejich následky začínáme pociťovat na těle, duši a duchu. Místo, kde máme v těle Chirona, rovněž ukazuje oblast, ve které jsme nejvíce citliví při odmítnutí.

Zasvěcen může být kdokoli, kdo by chtěl s energiemi Chirona pracovat. Mějme však na paměti, že během zasvěcení proudí velmi silné energie! To znamená, že základním předpokladem je psychická a fyzická zdatnost. Odpovědnost zůstává na klientovi. Ten je zodpovědný za to, co se dozví a prožije. Systém lze zařadit mezi meditační energetické systémy a energie osobního vzestupu. Chiron je planetou vládnoucí čištění těla tím, že uvolňuje nejhlouběji uloženou bolest.