Boží pečeť

Boží pečeť je jeden z druhů aktivace BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie. Zasvěcení do Boží pečetě funguje na principu "rozpečetění" a "zapečetění" dlaňových čaker, což mimo jiné navyšuje jejich energetickou průchodnost i vnímavost (což oceníte například při technikách skenování či diagnostiky aury, čaker a orgánů).

Práce s BOŽÍ ENERGIÍ je nenáročná a velmi účinná: aktivujete Boží pečeť a poté přichází Světlo, které proniká od 8. vrstvy aury klienta k fyzickému tělu. Osmá vrstva aury je karmická, proto je také při léčení velmi důležitá. Energie jsou zde krásně silné. Používáme pro sebe i pro druhé.

Před lety byla Boží pečeť předána Taishe Tauma. Zasvěcením se jí otevřely možnosti netušených hodnot. V prvopočátcích mohla pečeť předávat pouze vybraným osobám. Většinou to byli mistři učitelé, se kterými již aktivně spolupracovala a věděla, že jsou na něco takového připraveni. O něco později ji bylo uděleno povolení předávat pečeť žákům během klasických zasvěcení. Začala tedy předávat pečetění i lidem, které ještě nikdy před tím neviděla. V současnosti lze pečetění předávat i širšímu okruhu lidí, kteří o to požádají. Tato energie u každého po zasvěcení spouští proces transformace v novou bytost. Vše však záleží na individuální otevřenosti a připravenosti jedince.

Tzv. rozpečetěním dlaní aktivujeme Boží energii, jenž je nejčistší a nejsilnější formou energie. Tato energie je tvořivá a vše uvádí v jednotu. Naším úkolem je při práci s ní nic nedělat a být pouhým čistým kanálem. Hlavní není pouze uzdravit se, ale vyvíjet se jako jedinec i jako společnost.

Boží pečeť

  • aktivace Boží energie prostřednictvím předání Boží pečeti
  • Boží pečeť učiní z člověka doslova "novou" bytost, pokud celý proces přijme
  • cílem zasvěcení Boží pečetě není pouze léčení těla, ale i vývoj duše
  • Boží pečeť přináší Boží energii, celistvost, zdraví, samoléčení, spojení s Jednotou a vnitřní klid