Amara

Amara je energetické vědomí, které nás vede k tomu akceptovat naše rány takové, jaké doopravdy jsou, a pomáhá nám si uvědomit důvody jejich vzniku. My všichni zažíváme bolesti a některé z těchto zkušeností zanechávají rány, které zůstávají otevřené. Tato zranění, jiné potlačené emoce, negativní vzorce myšlenek a další nezpracované energie budou pravděpodobně vytvářet bloky a další negativa ve vašem energetickém biopoli, a nakonec se často projevují v psychice a fyzickém těle jako nemoci.

Díky vědomému poznání vzorů, které nechají tyto rány otevřené, se dokážeme nakonec zcela a přirozeně vyléčit. Nic se přitom nemusí navracet nebo opravovat. Podívat se sami na sebe, je to jediné, co je zapotřebí pro dosažení vyléčení. Na rozdíl od jiných systémů, kde je základem práce s energií, Amara čistí vědom, uzemňuje. Amara jednoduše nabízí cestu do našeho Já. Energie Amary je jako voda, která se mění, aby se přizpůsobila každé nové situaci, jež vznikne. Amaře se rovněž říká "bohyně Lemurie", jelikož její duchovní původ sahá až do této dávné doby.

Amara není energie určená přímo k léčení (i když může být takto použita). Amara je určena zejména pro duchovní růst - stejně jako např. zasvěcení do Řádu Melchizedeka nebo symbolu moudrosti. Avšak, když se nad tím podrobněji zamyslíte, zjistíte, že duchovní růst je vlastně to nejmocnější léčení.

Amara obsahuje 12 symbolů, zjednodušuje pro nás možnost si vzpomenout na naše vlastní božství a podpořit nás v uzemnění a pochopení naší vlastní osobní reality. Amara je učení, které nám otevírá naši schopnost poznat sám sebe, naučí nás vnímat proud energie ve všech tělech a odkrývá potenciál, který v nás vězí. Spojuje vědomí s podvědomím a vytahuje naše talenty i schopnosti společně s poznáním skutečných pocitů a zkušeností, které jsme v naší existenci získali.

Amara

  • Amara nám právě přitom pomůže: vidět naše "temno" a "stín" našeho Vnitřního Já a dopomůže nám akceptovat se takoví, jací jsme.
  • Pomoc Amary spočívá ve spojení s naším podvědomím, kde je největší podíl naší vnitřní síly.
  • Energetické vědomí Amary s námi bude spolupracovat tak, že si uvědomíme tyto nevědomé aspekty v naší vědomé mysli, a tím také kdo a co vlastně jsme.
  • Amara otevírá nový multidimenzionální rozměr v úrovni vnímání energií, získáváte jinou a mnohem hlubší zkušenost, která vám přinese nový způsob nahlížení na svět.
  • Amara totiž spojuje s mnoha různými sférami vědomí a je skutečně velmi silné duchovní nakopnutí vhodné pro ty, kteří se chtějí dále vyvíjet a hledá nové cesty dalšího duchovního poznání a růstu.

V tomto systému se pracuje s těmito symboly, které nám pomáhají rozpouštět vše, co nám brání najít cestu k sobě či uvidět a přijmout pravdu.