Aktivace Vnitřního Světla Duše

Aktivace Vnitřního Světla Duše je velmi jednoduchý a elegantní energetický systém, který pomáhá světlu naší duše zářit.

V našem přirozeném stavu, oproštěném od všech omezení fyzického a materiálního světa i našich vnitřních negativních myšlenkových programů, jsme všichni krásnými duchovními bytostmi, naplněnými světlem a láskou.

Když se ale inkarnujeme a začneme prožívat bolesti a omezení fyzického světa, brzy si začneme vytvářet obranné mechanismy a zdi, abychom se chránili. Tyto obranné mechanismy slouží k ochraně před extrémní emocionální a fyzickou zátěží v době, kdy jsme ještě mladí a neumíme se sami bránit. Když však stárneme, stává se z nich břímě, které narušuje naši schopnost být v životě šťastní a úspěšní na všech úrovních a směrech bytí.

Aktivace Vnitřního Světla Duše

Aktivace Vnitřního Světla Duše je forma práce s energií, která pomáhá posílit světlo duše tak, aby mohlo zářit mnohem jasněji. Čím silnější je světlo naší duše, tím lépe se můžeme léčit a snadněji procházet procesem duchovní transformace vědomí.

Zatímco energetická léčba se často zaměřuje na léčení vnějších obranných mechanismů a zdí odstraněním negativní energie zvenčí, Aktivace Vnitřního Světla míří až dalece za tyto zdi, dotýká se samotné duše, oživuje ji a posiluje. Je to vskutku mocná a jedinečná duchovní aktivace.