17 pomocníků v nouzi

Zasvěcení do energií 17 pomocníků v nouzi je zasvěcení do energií 17 mučedníků, kteří pomáhají v nejrůznějších životních situacích. Bylo o nich řečeno mnoho legend. Své jméno si vysloužili, když se postavili proti císaři jako božstvo. 

17 pomocníků v nouzi pochází z legendy o 10000 mučednících. V 11. a 12. století církev začínala s křížovými výpravami a tato legenda měla nositelům kříže dodat sílu, víru a výdrž.

Legenda práví, že císař Hadrián a Antonius Puis vyslali primiceria Achatia s 9 000 muži, aby potlačili vzpouru rebelů. Achatiovi a jeho mužům se zjevil anděl, který jim slíbil vítězství, když přijmou novou víru. Achatiovo vojsko rebely porazilo a ubíralo se k hoře Ararat. 

Když se císař Hadrián dozvěděl o jejich konverzi, vzal vojsko sedmi králů a vytáhl do boje proti nim. Přestože Achatiovi muži byli kamenováni a bičováni, zázrakem jim nebylo ublíženo. Dokonce velitel Theodorus po spatření zázraků spolu s 1 000 muži přešli na stranu křesťanů. 

Budoucí mučedníci v bitvě neuspěli, byli korunováni trnovými korunami a jejich boky proklála kopí. Na příkaz krále Sapora byli na hoře Ararat ukřižováni, přičemž poslední hodiny Achatiova života jsou líčeny jako paralela k utrpení Krista.

Je možné je žádat o pomoc v případě snad všech životních situací či jakýchkoli zdravotních problémů.

17 svatých pomocníků v nouzi

1. Achatius

2. Aegidius

3. Barbara

4. Blasius

5. Christoforus

6. Cyriacus

7. Dionýsius

8. Erasmus

9. Eustachius

10. Jiří (Georg)

11. Kateřina

12. Margareta

13. Pantaleon

14. Vitus (Vít)

15. Rochus

16. Hubertus

17. Magnus

17 pomocníků v nouzi je možné žádat o přítomnost a pomoc kdykoli pro cokoli, s čím potřebujete pomoci. Po zasvěcení vám k tomu postačí záměr či modlitba. Tento energetický systém je velice jednoduchý na práci i na pochopení.