Jednotlivá zasvěcení můžete zakoupit jednotlivě nebo jako balíček s 25% slevou:

Připravil jsem pro Vás balíček "Průvodci duše".

Balíček obsahuje toto všechno:

✓ Buddhova energie

"Nanebevzatý Buddha"

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 4.489 Kč (objednávka)

Nanebevzatého Ježíše vnímám spíše jako oddaného a šikovného léčitele, velký dík Ježíši za to... Nanebevzatého Buddhu vidím jako velkého duchovního učitele, který má na prvním místě duchovní posun a uvědomění. Tím je mi Buddha hned od počátku svou energií, přístupem i myšlenkami velmi sympatický.

Toto zasvěcení vás přímo napojí na energie Buddhy a přímo k samému nanebevzatému Buddhovi, jakožto velice vyspělé duchovní bytosti světla. Buddha je jako nanebevzatý mistr energie o velice vysoké vibraci s obrovskými uzdravujícími schopnostmi.

Buddha je světelnou bytostí lásky, v meditacích vám tedy může dát cenné rady a energii pro zkvalitnění vašeho života a duchovní posun. Pomůže vám odhalit duchovní příčiny problémů i samotnou podstatu vašeho bytí - důvod zrození vaší duše.

Nanebevzatý mistr Buddha

 • Zasvěcení do Buddhových energií vám dá nahlédnout jedné z nejsilnějších energií současnosti, výrazně rozšíří vaše duchovní vědomí a otevře další duchovní čakru - "čakru Buddhovu", jež je významným duchovním bodem a centrem léčení.
 • Energie Buddhy vám ukáží cestu k odpuštění na všech úrovních, stanou se součástí vaší bytosti a pozvednou vaše duchovní vedení.
 • Získáte vhled do Indické filozofie, včetně Buddhismu samotného. Ve východní filozofii se nikdy, na rozdíl od západu, neoddělovala filozofie od náboženství - a je to znát.
 • Nechejte nanebevzatého Buddhu, nechť vám je průvodcem vašeho duchovního růstu.

✓ Panna Marie

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.541 Kč (objednávka)

Toto zasvěcení vás velice spojí přímo s energiemi nanebevzaté Panny Marie. Panna Marie je matkou nanebevzatého Ježíše Krista. Oba jsou jemnohmotnými bytostmi (průvodci) Světla. Panna Marie je lidem k pomoci svými energiemi, moudrostí a vedením. Otevírá srdce, intuici a rozvíjí ženskou energii, kterou má každá duše uvnitř sebe.

Energie Panny Marie

 • Zasvěcením pocítíte laskavé ženské a mateřské objetí energie Panny Marie.
 • Panna Marie je úžasnou mateřskou a čistou energii lásky.
 • Ráda vám pomůže s vaším duchovním vývojem a povede vás.

Těm, co u mě získají zasvěcení do energií Panny Marie předám také speciální a velice účinnou techniku na odstraňování negativní karmy, Akášických záznamů a účinnou změnu skutečnosti.

✓ Mistr Melchizedek

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.541 Kč (objednávka)

Melchizedek znamená v překladu "král spravedlnosti" či "pravý a spravedlivý král." Pomáhá nám poznat pravdu a dosáhnout vnitřního míru. Nanebevzatý mistr Melchizedek je ochoten pomoci těm, kteří o pomoc požádají a učiní rozhodnutí navázat s ním kontakt skrze zasvěcení. Melchizedek nám ukazuje, jak jeho energie dokáže okamžitě přeskupit a změnit negativní situaci, zvýšit přítok energie a vytvořit nebo přitáhnout nové situace a vibrace.

Nanebevzatý mistr Melchizedek povzbuzuje ty, kteří se mohou cítit nejistí ohledně přicházejících změn, tato víra bude posílena, aby se vyrovnala nevyhnutelným výzvám vyššího plánu. Melchizedek vás miluje a povzbuzuje vás, abyste vyvinuli vlastní sílu k vyjádření lásky.

Melchizedek je král spravedlnosti a míru. Jeho velmi silná energie chce, abychom byli zodpovědní za sebe a materiální svět a také nás učí síle a tvořivému bytí. Melchizedek chce, abychom správně používali svou mysl. Pouze vědomě můžeme pozvat jeho sílu. Uvádí do harmonie duchovno i hmotný svět. Můžeme se od něj naučit, jak přijmout svou moc, jak tvořit v souladu s kosmickým řádem a jak být vládcem lásky.

Nanebevzatý mistr Melchizedek

Pomáhá nám poznat pravdu a dosáhnout vnitřního míru.

V hebrejštině je to v podstatě kombinace slov "Mlg" ("krá") a "Zdk" ("spravedlnost, správná cesta"). Melchizedek je součást řídícího programu, jenž uvádí do harmonie všechny energie, které neustále proudí a vytvářejí základní strukturu vesmíru. Všechny substance jsou složeny z těchto energií. Ke změně podstaty nějaké situace je nutné odlišně uspořádat vnitřní nastavení. Nejlepší je tento proces provádět po zasvěcení přímo s pomocí Melchizedeka.

Nanebevzatý mistr Melchizedek dále pomáhá

 • napravovat nepříjemné situace
 • s duchovním pochopením
 • očisťovat se
 • chránit se před psychickým útokem
 • uvolnit na všech úrovních
 • nalézt vnitřní klid
 • léčit
 • s duševní a mentální hygienou

✓ Lady Bernadette

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.541 Kč (objednávka)

Lady Bernadette je nositelkou čisté a neposkvrněné energie, kterou získala od Panny Marie. Její poctivá povaha je spojována nejen s Pannou Marií, ale také se silami celého Univerza. Je to vskutku nádherná energie! Její energie souvisí se základní čakrou i s její čakrou párovou (korunní).

Zasvěcení do energie Lady Bernadette Vám krásně pomůže k celistvému osobnímu i duchovnímu vývoji.

Svatá Lady Bernadette

 • otevírá duchovní čakry
 • zpřetrhává nepotřebná pouta
 • pomáhá chápat duchovno ve smyslu mnoha cest (všechny "kupodivu" fungují)
 • pomáhá v napojení na nevědomí Země
 • otevírá mentální kanálky
 • urychluje odstranění odkrytých bloků
 • pomáhá při vědomém nalézání dosud skrytých blokací
 • otevírá duchovní čakry
 • zaceluje auru
 • pomáhá otevřít duchovní uvědomění
 • čistí vnitřní bloky bránící v samoléčení

✓ Svatá Hildegarda

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.553 Kč (objednávka)

Svatá Hildegarda z Bingenu patří mezi mé mým oblíbené. Zasvěcením do tohoto systému získáváme požehnání Svaté Hildegardy, napojení se na její léčivé energie, schopnosti komunikace s rostlinami a metody přírodního léčitelství Svaté Hildegardy. Svatá Hildegarda dokázala, že aby mohl člověk světu předat Boží poselství, musí nejdříve věřit sám v sebe. Ona překonala muka pochybování o sobě samé, a stala se tak obzvláště nadanou léčitelkou. Koncem 16. století byla zapsaná do oficiálního seznamu svatých. Její jméno značí bojovnost a ochranu.

 • přivoláním energií Svaté Hildegardy získáte větší sebedůvěru a chuť dotáhnout rozdělaný úkol do konce, aniž byste byli zdoláni pochybnostmi či nedůvěrou v sebe
 • pomůže vám při plnění vašich snů tím, že začnete více věřit v sebe, že to dokážete
 • očistné koupele
 • léčivá strava
 • komunikace a léčení s rostlinami
 • afrodiziaka
 • přírodní léčitelství

V rámci tohoto zasvěcení do energií Svaté Hildegardy vám budou ve skriptech předány také její zářivé modré léčebné vysokovibrační paprsky. Obdržíte také jedinečný herbář a návody na léčení. Může se vám také hodit, když sbíráte a sušíte bylinky, vyrábíte sirupy, oleje, aj...

✓ Bohyně ticha Sige

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.057 Kč (objednávka)

Ticho, báječné ticho... je podstatou uvědomění. Z ticha povstalo první Slovo. To, které stvořilo svět. Gnostici považovali Bohyni Sige za prvotní ženský tvůrčí princip. Bohyně ticha Sige vás pohladí po vaší tváři, díky čemuž z ní jsou sejmuty veškeré starosti.

Díky tomu a její krásné energii se uvolňujete a jste v harmonii. Poselství Bohyně Sige: Uvědomte si sílu ticha. Díky energiím bohyně ticha Sige budete vědět, kdy nemluvit či neodpovídat - což je projevem duchovní vyspělosti a moudrosti.

Zahalte se do tvůrčího ticha hluboké meditace s energiemi Bohyně Sige. Hluboké je ticho před rozhodnutím nebo rozhodujícím činem.

Bohyně ticha Sige

 • Energie Bohyně ticha Sige navíc dodává vnitřní klid, který je obzvláště v dnešní hlučné době, kdy se na nás neustále valí nové zvuky a informace, tolik potřebné.
 • Najděte si pro sebe tichou chvíli klidu, kdy se zaměříte na odpočinek. Budete moci meditovat a přemýšlet. Zahalíte se do tvůrčího ticha meditace.
 • Hluboké je ticho před činem a vy brzy poznáte, kdy je ideální čas jednat. Utište proto zatím svou mysl a začněte relaxovat.

✓ Lu-Sing

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.057 Kč (objednávka)

"Lu-Xing". Lu-Sing je ve východních zemích s výrazně delší kulturní i náboženskou tradicí uznávaným bohem výplat, mezd, hojnosti, úspěchu, postupu v zaměstnání, úspěchu v podnikání, investic, bohatství, pravidelného střádání, dostatku.

Na zasvěcení si k sobě připravte mince, koruny, bankovky, kamínky či jiné, aby byl efekt materiální hojnosti ze zasvěcení pro vás maximálně posílen.

✓ Dákiní Reiki

"Andělé východních kultur"

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 11.991 Kč (objednávka)

Nalezněte svůj vnitřní meditativní chrám ticha, kde získáte přístup k moudrosti Dákiní, kteří jsou na východě velmi uznávanými duchovními průvodci. Doslovný význam Dákin je "Nebeský Tanečník".

Západní formou Dákinů, jsou andělé, kteří jsou nádherné nebeské bytosti Světla, které občas "sestoupí" na zem a poskytnou inspiraci, léčení a podporu nám - smrtelníkům, což platí naprosto stejně i pro Dákiny. Dákini mohou manifestovat na Zemi v lidské formě, nebo se zrodit jako člověk. Tito jsou pak, takzvaní pozemští Dákini.

Dákiní Reiki

Dharma Dákini jsou oddáni vyššímu cíli a jejich činy jsou vždy pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Snaží se zrušit naši fixaci na konkrétní archetypy, myšlenky a snaží se, pokud jim to dovolíme, použít své schopnosti, aby nás vyrušili od našich starých nefunkčních zvyků a nasměřovali nás na stezku pravdy. Tito poslové, kteří se dostali mezi naší pozemskou říši a vyšší říši, přinášejí mocné učení a požehnání upřímným hledačům.

✓ 17 pomocníků v nouzi

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 4.489 Kč (objednávka)

Zasvěcení do energií 17 pomocníků v nouzi je zasvěcení do energií 17 mučedníků, kteří pomáhají v nejrůznějších životních situacích. Bylo o nich řečeno mnoho legend. Své jméno si vysloužili, když se postavili proti císaři jako božstvo.

17 pomocníků v nouzi pochází z legendy o 10000 mučednících. V 11. a 12. století církev začínala s křížovými výpravami a tato legenda měla nositelům kříže dodat sílu, víru a výdrž.

Legenda práví, že císař Hadrián a Antonius Puis vyslali primiceria Achatia s 9 000 muži, aby potlačili vzpouru rebelů. Achatiovi a jeho mužům se zjevil anděl, který jim slíbil vítězství, když přijmou novou víru. Achatiovo vojsko rebely porazilo a ubíralo se k hoře Ararat.

Když se císař Hadrián dozvěděl o jejich konverzi, vzal vojsko sedmi králů a vytáhl do boje proti nim. Přestože Achatiovi muži byli kamenováni a bičováni, zázrakem jim nebylo ublíženo. Dokonce velitel Theodorus po spatření zázraků spolu s 1 000 muži přešli na stranu křesťanů.

Budoucí mučedníci v bitvě neuspěli, byli korunováni trnovými korunami a jejich boky proklála kopí. Na příkaz krále Sapora byli na hoře Ararat ukřižováni, přičemž poslední hodiny Achatiova života jsou líčeny jako paralela k utrpení Krista.

Je možné je žádat o pomoc v případě snad všech životních situací či jakýchkoli zdravotních problémů.

17 svatých pomocníků v nouzi

1. Achatius

2. Aegidius

3. Barbara

4. Blasius

5. Christoforus

6. Cyriacus

7. Dionýsius

8. Erasmus

9. Eustachius

10. Jiří (Georg)

11. Kateřina

12. Margareta

13. Pantaleon

14. Vitus (Vít)

15. Rochus

16. Hubertus

17. Magnus

17 pomocníků v nouzi je možné žádat o přítomnost a pomoc kdykoli pro cokoli, s čím potřebujete pomoci. Po zasvěcení vám k tomu postačí záměr či modlitba. Tento energetický systém je velice jednoduchý na práci i na pochopení.

✓ Ganesha

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.577 Kč (objednávka)

Ganesha (čteme: "ganéša") je synem Parvati a Šivy. Každá Ganeshova část těla symbolizuje určité duchovní principy. Sloní hlava představuje nejvyšší moudrost, myšlení a vědění. Velké uši zase značí, že vše slyší a všemu naslouchá. Chobot symbolizuje intelektuální schopnost rozpoznání. Kly představují dvoustrannost - světlo a tma, teplo a zima, blahobyt a bolest, důstojnost a odmítání. Pouze jeden jeho kel je úplný, což znamená, že proměnil negativní vlastnosti v pozitivní.

Každá část Ganeshy reprezentuje určité duchovní principy

 • Sloní hlava naznačuje nejvyšší moudrost myšlení a vědění.
 • Jeho velké uši znamenají, že naslouchá.
 • Chobot pak reprezenzuje schopnost rozpoznání a intuitivního vnímání. Je znakem pro ochranu a požehnání.
 • Velké a kulaté břicho představuje, že byl schopen přeměnit negativní energie v blaho.
 • Jeho čtyři ruce symbolizují čtyři aspekty lidských světelných těl: duše - vědomí - intelekt - egocentrismus.

Také předměty, které drží v rukou, mají určitý význam

 • Lanem přitahuje světské činy k sobě, sekerou ničí negativní energie, sladkost je odměnou za duchovní práci.
 • Lotosový květ je nejvyšší a nejdůležitější vlastností, které můžeme dosáhnout.

Jeho jméno pochází ze sanskrtu

 • Gannah znamená všechno, většina nebo mnohost
 • Isha znamená pán
 • dohromady to tedy může být - "Pán mnohosti", "Pán všeho", či "Pán nadevším"
 • Žádáme Ganeshu o štěstí na životní cestě.

Obdržíte 2 symboly, kterým budete moci energii Ganeshy aktivovat, zesilovat a lépe zacílit.

Získáte také mnoho užitečných a mocných sanskrtských manter.


Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Co vše obdržíte:

✓ Studijní materiály (Ebook) v rozsahu 132 stran

✓ Postupnou aktivaci (iniciaci) každé výše uvedené energie

✓ Iniciaci všech energií si můžete bezplatně opakovat a dále prohloubit - tolikrát, kolikrát budete chtít - zcela ZDARMA

✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků

✓ Přístup do členské sekce s dalším hodnotným obsahem

Kompletní výukovou část pro učitele a lektory (kdykoli budete moci začít sami také vyučovat tyto kurzy pro své klienty, budete-li chtít)

Podporu a poradenství

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

Získejte 25% slevu při nákupu všeho najednou jako balíček: