Zlatý paprsek archanděla Metatrona

"Zlatý paprsek půvabu a milosti je archanděla Metatrona"

Zlatý paprsek půvabu a milostí je darem od archanděla Metatrona. Zlatý paprsek vám předá a umožní procítit okamžik vědění, okamžik dokonalé lásky. 

Nechte se pozvednout ze sevření strnulého všedního dne do krásných lehkých vibrací Světla.

Prociťte tuto lehkost, půvab Zlatého paprsku archanděla Metatrona, který vás zahalí láskou a s láskou ponese.