Violet Flame Prime

Velmistr Fialového plamene

Violet Flame Prime /neboli Velmistrovské zasvěcení Fialového plamene/ je tvořivá síla, dar Universa a Saint Germaina, který tímto zasvěcením propůjčuje svou mistrovskou sílu v plném rozsahu. Léčení poté neprobíhá jako dosud skrze Saint Germaina, coby prostředníka, ale přímo z Nejvyššího zdroje Alfa pásma. Violet Flame Prime je jednou z nejsilněji vibrujících energií, která byla lidstvu kdy poskytnuta (čteme: "vajolet flejm prajm"). Saint Germain zasvěcením do Violet Flame Prime (čteme: "Vajolet Flejm Prajm") zaujímá trvalé místo přímo ve výboru duchovních bytostí vašeho Vyššího Já. Díky tomu se výrazně zkvalitní vaše duchovní vedení a čerpání z univerzální moudrosti.

Saint Germain, coby jeden z nejmocnějších nanebevzatých mistrů, který sám překonal dualitu a vzestoupil na vyšší úroveň bytí, vás povede touto i budoucími inkarnacemi. Duchovní bytosti Vyššího Já se totiž smrtí a narozením nemění, jsou stálé a spolupracují s duší, aby nalezla, co hledá.

Sám jsem jako léčitel a učitel energeticky pracoval, provedl mnoho zasvěcení a terapií. Auru si čistím i několikrát denně a díky nejúčinnějším čistícím účinkům Velmistrovské úrovně Fialového plamene (Violet Flame Prime), se mi nestává, že bych zůstal nijak zanešený.

Linie Velmistra Fialového plamene

  1. Martin Ospalík, zakladatel
  2. Vy

Předpoklad pro toto zasvěcení: 

Saint Germain + Symbol Soran + Fialový plamen + Stříbrně-fialový plamen + Reiki Fialového plamene