Strom poznání

Práce s energií Stromu poznání přináší větší vnitřní i vnější vyrovnanost a pohodový pocit v průběhu každého dne. Energie Stromu poznání ovlivňuje vyrovnání mezi základní (1.) a korunní (7.) čakrou, tedy nejen mezi uzemněním, materiálnem a spiritualitou, ale také jednotu mezi fyzickým tělem a duší. 

Pohodové zažívání událostí každého dne a vnitřní pocit odevzdání situace "nahoru" usnadňují zvládání denních povinností a zajišťují vyrovnaný pocit štěstí, značný prostor pro pomoc shora a vysoké osobní vibrace v životě.

Strom poznání

  • Zvláště u bolestí zad může energie "Strom poznání" přinést pozitivní výsledky.
  • V souvislosti s tím by měl být následován vnitřní impuls ke zbavení se zbytečné zátěže a zvládat vše s pokorou a odevzdáním.
  • Lidé se díky tomuto zasvěcení snáze dostávají a dlouhodobě si i drží svou "ideální váhu".
  • Právě lidé, kteří si na svá bedra naložili příliš velkou "zátěž", mohou po zasvěcení pocítit postupnou či okamžitou úlevu.