Stříbrně-fialový plamen

Stříbrně-fialový plamen pohlcuje všechny negativní emoce a pocity. Používáme jej s otevřeným srdcem a myslí. Můžeme jej používat díky Univerzu, abychom zvrátili účinky karmy. 

Stříbrně-fialový plamen je vysokofrekvenční duchovní energie, která je pro duchovní mistry známá už po tisíce let. Byla znovu představena Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem. Jedná se o sedmý paprsek Boha neboli vědomí Univerza. 

Stříbrně-fialový plamen náleží těm, kteří duchovně slouží lidstvu. Také poskytuje moudrost potřebnou k překonání sobeckosti v životě. 

Stříbrně-fialový plamen

Dokonce i vaše aura začnete zářit stříbrně-fialovovým světlem.

Moji žáci obdrží navíc jeden zesilovací symbol, jehož použití je dobrovolné a závisí čistě na potřebách jedince.