Sedm paprsků lásky jsou léčivé energie 7 klíčových archandělů. Zvyšují léčitelské schopnosti, intuici a zvýšenou ochranu při práci s vašimi klienty.

7 paprsků lásky

online kurz + zasvěcení na dálku

★ Čeká vás VIDEO KURZ (3h:26min),

★ E-KNIHA (28 stran), 

★ nahrávka MEDITACE Miluji a odpouštím s vděčností

★ a nahrávka MEDITACE Archandělské léčení se 7 paprsky lásky.

★ Samozřejmé je kvalitní ZASVĚCENÍ NA DÁLKU = aktivace vaší schopnosti pracovat s touto energií a s tím spojeným spirituálním léčením a duchovním růstem.

★ Se vší pečlivostí VYČISTÍM VAŠE BLOKY i cokoli, co bude třeba před zasvěcením – tak, ať s touto krásnou energií pracujete na 100% a s lehkostí.

DROBNOU RADU dám ZDARMA, budete-li mít pár dotazů

★ a navíc získáte certifikát o absolvování kurzu, ať můžete ukázat vašim klientům, že se dále vzděláváte.

Martin Ospalík, lektor 7 paprsků lásky s praxí od roku 2010
Martin Ospalík, lektor 7 paprsků lásky s praxí od roku 2010

Archandělé jsou poslové, kteří k nám přivádí lásku a inteligenci Vesmíru. 

Archandělé mají své léčivé energie.

Neboli paprsky lásky, jejichž potenciál nám zpřístupní zasvěcení (AKTIVACE).

Tím je lze používat k vyššímu dobru, pro sebeléčení, zacelení ran i duchovní vývoj

Archandělé nás podporují 

7 paprsky lásky 

při veškerých duchovních činnostech, působí jako průvodci v běžném životě a skrze intuici nás jemně VEDOU

Díky ZASVĚCENÍ 

do 7 paprsků LÁSKY 

se ARCHANDĚLÉ 

mohou plně PROJEVIT 

a podpořit nás PŘÍMO 

v každém okamžiku BYTÍ.

Možná s archanděli již nějak komunikujete, ba dokonce pracujete? 

 Také vám ZASVĚCENÍ DOPORUČUJI, jelikož posílí vaše napojení na archanděly a více zpřístupní jejich laskavé vedení, moudrost a léčivé vibrace.

Každý ze Sedmi paprsků lásky pozitivně působí na jednu z HLAVNÍCH čaker.

Propojení 7 paprsků lásky a 7 hlavních čaker nás transformuje k vyšším úrovním vědomí a podporuje naše spojení se ZDROJEM ∞

7 paprsků lásky

1. Archanděl Michael 

„archanděl ochrany a ochránce víry“

Archanděl Michael má moc zvýšit energii Světla a pozvednout ji na úroveň, v níž jsou možné nevídané zázraky. 

čakra: krční

Paprsek ochrany

archanděla Michaela

je energie podobná síle mocného válečníka, která je kombinací lásky a jemnosti. Vede nás cestou srdce, intuice a správné cesty duše.

2. Archanděl Jofiel 

„archanděl osvícení“

Pomáhá uvolnit a odstranit pevně zakořeněné staré blokující názory. Udržuje zákon rovnováhy mezi dáváním a přijímáním.

čakra: korunní

Paprsek osvícení

archanděla Jofiela

pro očistu korunní čakry, která vám umožní dojít do hlubokého vědomí, čímž umožní, abyste šli plně v souladu s plánem vaší duše.

3. Archanděl Chamuel

„archanděl uctívání“

Chamuel pročišťuje a harmonizuje vztahy. Chamuelovu energii budete vnímat jako příjemné hřejivé srdečné objetí.

čakra: srdeční

Paprsek vzývání

archanděla Chamuela

jde o zklidňující energii lásky, soucitu, vděčnosti a ctnosti. Pomáhá navázat nová přátelství, zlepšit napjaté vztahy a smířit se. Chrání skutečná současná přátelství.

4. Archanděl Gabriel 

„archanděl zmrtvých vstání“

je strážcem našich myšlenek, slov i činů. Pomáhá při vyrovnání karmické zátěže + rozpouští bloky a bolesti srdeční čakry.

čakra: kořenová

Paprsek harmonie

archanděla Gabriela

podpora harmonie a upřímnosti při komunikaci v čistotě, otevřenosti a v souladu s plánem vaší duše.

5. Archanděl Rafael

„archanděl uzdravování a posvěcení“

Rafael znamená „Bůh uzdravuje“. Je archandělem uzdravení. Transformuje minulost, čímž umožňuje pochopení a uvědomění souvislostí v současnosti. Rafael nám do života posílá nejvíce „AHA momentů“

čakra: Třetí oko

Paprsek léčení

archanděla Rafaela

je dokonalá krásná a láskyplná energie. Hlavní náplní tohoto smaragdového paprsku léčení je uzdravení, láska, pokora, nevázanost a čistota srdce.

6. Archanděl Uriel

„archanděl služby“

Podporuje léčitelství. Osvobozuje od závislosti, projekcí ega a duchovní pýchy.

čakra: solar-plexus

Paprsek soucitu

archanděla Uriela

je zprostředkováván míruplnou energií, která společně s půvabem a láskou nalézá svůj domov v srdci, v duši a ve skutečném jádru bytosti.

7. Archanděl Zadkiel

„strážce kosmických zákonů“

S jeho pomocí se lze zbavit karmických chyb a dluhů. Dovede vás poatupně k vaší skutečné duchovní svobodě.

čakra: sídlo duše

Paprsek očisty

archanděla Zadkiela

je zklidňující očistná energie kombinovaná s bezpodmínečnou láskou, která vstupuje do srdce, duše a do skutečného nejvnitřnějšího jádra bytosti.

Jako součást procesu předávám klientům Symbol anděla ochrany

– pro ochranu vaší energie

– ochrana vašich blízkých

– univerzální ochrana pro všechny případy a potřeby

Další výhody 7 paprsků lásky (klikněte)


✓ Archandělské paprsky uvádí naše čakry do rovnováhy, díky čemuž se rozproudí vitalita a čistá energie Zdroje do všech aurických těl a spoluutváří naši pohodu, zdraví, jednotu i vnitřní klid.


✓ Archandělé nám pomáhají a vedou nás při všech našich duchovních činnostech.


✓ Paprsky lásky nás ochraňují při samotné spirituální a léčitelské práci – tak, aby naše vnitřní chtění nebo EGO neovlivnili naši duchovní práci (ani její výsledky) a aby naše duchovní činnost byla zcela nezávislá na naší aktuální psychické či fyzické formě.


✓ V neposlední řadě nám pomáhá Sedm paprsků lásky nepřetahovat si problémy, energie a emoce druhých lidí na sebe.


✓ Archandělské paprsky lásky přispívají významně k ochraně vašeho napojení nahoru při práci s Vyšším Já a při práci s energiemi.

Cena a objednávka

Pro € zvolte Slovensko nebo jinou zemi v kolonce "Stát"