Ra-Sheeba Velmistr

4. - 8. stupeň

Nové kvality energie o vyšších intenzitách i vibracích. Všechny tyto nástavby a pokračování Ra-Sheeby zasvěcuji a vyučuji v tomto velmistrovském kurzu jako 4. - 8. stupeň Ra-Sheeby. Jsou to všechno jedny z nejsilnějších energií, které byly lidstvu dosud zpřístupněny a připravení jedinci mohou postoupit až k 8. stupni Ra-Sheeby.

Předpoklad pro tato zasvěcení: Ra-Sheeba - 3. stupeň: Aktivace Božího Světla RA

Ra-Sheeba Velmistr - 4., 5. a 6. stupeň

 • Přetransformování všech stupňů Ra-Sheeby do sektoru Alfa a výrazné zesílení energie
 • Přesměrování zdroje z jádra Velkého Centrálního Slunce na Prvotní zdroj
 • Odebrání staré DNA a implantace nové DNA
 • Rozpomenutí se na svou část, která je spojena s Duchem
 • specifické zasvěcovací transformační postupy, souhlas bohů Ra-Sheeby a Stvořitele všeho, práce s posvátnými dračími průvodci a jejich barvami, channeling aktivačních manter, meditace, práce s Egyptskými Bohy, zasvěcení Isis
 • přináší velice zajímavý nárůst energie i transformaci duše praktika Ra-Sheeby. Velmistrovi Ra-Sheeby je zde předáno 8 nových symbolů. Jsou to: symbol dračích průvodců, léčení čaker koruny, třetího oka a srdce, vibrační léčení, Boží přítomnost, Boží pravda, energie Matky Země, sjednocení, léčení sakrální čakry, močového měchýře a podbřišku.

Ra-Sheeba Velmistr - 7. stupeň

 • Aktivace 12 čaker, vývoj 12 čaker
 • Otevření dalších čaker a změn v systému čaker, aury a meridiánů
 • Trvalé napojení na zdroje Ra-Sheeby, další změna DNA
 • Transformace všech úrovní vědomí, nevědomí a podvědomí
 • Techniky velmistra a zpřístupnění nadsmyslového vnímání
 • Aktivace kanálu učení
 • Rozpomenutí se na svou část, která je Bohem a Stvořením Vesmíru
 • léčení Ra-Sheebou od A do Z, Ra-Sheeba v denním životě, další modality léčby, rituály

Ra-Sheeba Velmistr - 8. stupeň

 • pouze pro připravené - pro více informací mi v případě zájmu napište e-mail.

zasvěcení do 4. - 6. stupně na dálku: 12500 Kč

zasvěcení do 7. stupně na dálku: 9000 Kč

zasvěcení do 8. stupně na dálku: 4000 Kč