Tyto větičky můžete použít až ve chvíli, kdy ode mě již máte přijaté konkrétní zasvěcení.


Bez zasvěcení ode mě Vám tyto větičky nebudou fungovat a rozhodně byste bez zasvěcení nedosáhli potřebné kvality vibrací. Pokud zasvěcení ještě nemáte, vyberte si v Celé nabídce.

Pro plnou aktivaci

Dobrovolné prohlubující větičky pro plnou aktivaci energie:


Prosím vás, průvodci energie ........................., abyste od této chvíle každou vteřinou léčili, otevírali, čistili, harmonizovali, optimalizovali a vše ostatní, co je třeba i z vašeho pohledu, veškeré energetické, světelné, komunikační, kanály pro energii ........................., dráhy, cesty, systémy, cévy, těla, meridiány, čakry a vše ostatní, co je třeba u všech a všeho zúčastněného tak, abychom všichni šli, jednali, žili, byli vedeni, milovali a byli milováni v dokonalé a bezpodmínečné lásce společně jako tým. Prosím o propojení se také s ostatními symboly, energiemi, systémy a vším, co je třeba. Takto jak jste ideálním způsobem aktivováni, pomáhejte si v čištění, léčení a všem ostatním.Buďte a pracujte spolu ve vzájemné harmonii, lásce a souladu až do úplného naplnění této mé prosby ve všech tělech, úrovních a všude, kde je třeba tak, aby vše probíhalo v souladu s Božími zákony ku prospěchu všech a všeho. Velmi vám děkuji.