Pomocné věty, které mohou žáci Martina Ospalíka používat při zasvěceních.

Tyto větičky použijete až ve chvíli, kdy ode mě máte hotové předčištění a samotné zasvěcení je pro Vás připraveno.

Bez zasvěcení ode mě Vám tyto větičky nebudou fungovat a rozhodně byste bez Vašeho zasvěcení nedosáhli potřebné kvality vibrací. Pokud zasvěcení ještě nemáte, vyberte si v Celé nabídce.


Před zasvěcením

Tyto věty si přečtěte (v duchu nebo nahlas) bezprostředně před přijetím vašeho zasvěcení. Zasvěcení tím lépe přijmete:


Rozhodl/a jsem se celým svým bytím od této chvíle

otevřít se, přijmout a projít zasvěcením do ....................

ve 100% čisté a prapůvodní podobě se všemi symboly,

schopnostmi, věděním i dary tak, aby vše probíhalo ideálním

způsobem v souladu s Božími zákony

ku prospěchu všech a všeho,

až do úplného naplnění tohoto mého rozhodnutí

ve všech tělech, úrovních, čakrách, systémech

i všude tam, kde je třeba.


Rozhodl/a jsem se celým svým bytím od této chvíle

odevzdat, pustit, uvolnit, propustit zpět Zdroji vše, co je třeba,

i z energetické buněčné paměti organismu,

duše, ducha i odjinud vše, čím bráním sobě

druhým, nebo je mi bráněno v přijetí zasvěcení do .................... 

tak, aby vše proběhlo ideálním

způsobem v souladu s Božími zákony

ku prospěchu všech a všeho,

až do úplného naplnění tohoto mého rozhodnutí

ve všech tělech a úrovních, čakrách

a všude tam, kde je třeba. Děkuji.