Tyto větičky použijete až po přijetí zasvěcení.


Bez zasvěcení ode mě Vám tyto větičky nebudou fungovat a rozhodně byste bez zasvěcení nedosáhli potřebné kvality vibrací. Pokud zasvěcení ještě nemáte, vyberte si v Celé nabídce.

Po zasvěcení

Následující větičky si přečtěte po zasvěcení:


Prosím své Vyšší Já, Anděle Strážné, duchovní průvodce,

mého vnitřního Mistra a ostatní bytosti Světla,

které se mnou spolupracují,

o pomoc při čištění po zasvěcení a následném léčení tak,

aby vše probíhalo ideálním způsobem

v souladu s Božími zákony

ku prospěchu a vyšší dobro všech a všeho.


Rozhodl/a jsem se od této chvíle celým svým bytím

otevřít se, přijmout a projít následným čištěním,

léčením a vším, co je třeba, po tomto zasvěcení tak,

aby vše probíhalo v souladu s Božími zákony

v lásce ku prospěchu všech a všeho,

až do úplného naplnění tohoto mého rozhodnutí

ve všech tělech, úrovních, čakrách

a všude tam, kde je třeba.


Rozhodl/a jsem se od této chvíle celým svým bytím

zpět Zdroji odevzdat, pustit, uvolnit, propustit,

a vše ostatní, co je třeba,

i z energetické buněčné paměti organismu,

duše, ducha nebo odjinud vše,

čím bráním sobě, druhým, nebo je mi bráněno

v otevření se, léčení, čištění, či něčemu jinému,

 po tomto zasvěcení tak,

aby vše probíhalo v souladu s Božími zákony

v lásce ku prospěchu všech a všeho,

až do úplného naplnění tohoto mého rozhodnutí

ve všech tělech, úrovních, čakrách

a všude tam, kde je třeba. Děkuji.