Tyto větičky použijete až ve chvíli, kdy ode jste ode mě zasvěcení již přijali.


Bez zasvěcení ode mě Vám tyto větičky nebudou fungovat a rozhodně byste bez Vašeho zasvěcení nedosáhli potřebné kvality vibrací. Pokud zasvěcení ještě nemáte, vyberte si v Celé nabídce.


Optimalizace očistného procesu

Pokud máte pocit, že by váš proces dosedávání zasvěcení či samotný očistný proces mohli probíhat ještě lépe, 2x denně si přečtěte následující:

Prosím vás, průvodci energie ........................., mé Vyšší Já, Mistrovské Já, Anděle Strážné a ostatní duchovní průvodce o pomoc při dosednutí všech mých zasvěcení na všech potřebných úrovních. Přijímám vše, co je třeba i z vašeho úhlu pohledu. Propouštím a odpouštím vše a všemu, čím je mi bráněno či bráním sobě v plném a hladkém přijetí a dosednutí tohoto zasvěcení. Žádám Stvořitele Všeho, Bohy, Universum, mistry, anděly, archanděly, mé duchovní průvodce a rádce a všechny ostatní průvodce Světla o ideální dosednutí a aktivaci všech předaných symbolů, vibrací a energií na všech úrovních a ve všech životech v souladu s Božími zákony ku prospěchu všech a všeho ve 100% čisté prapůvodní nejvyšší čiré formě. Nyní jsem se rozhodl od této chvíle přijmout bezpodmínečně vše, co mám v souvislosti s tímto zasvěcením přijmout. Nyní jsem se rozhodl odevzdat vše, co mám v souvislosti s tímto zasvěcením odevzdat, propustit, pustit, odblokovat, odpustit, zanechat zpět Zdroji - a to ideálním způsobem všude tam, kde je třeba. Prosím ve jménu Světla, Lásky a nejvyššího řádu o pomoc a nechť se tak děje od této chvíle ideálním způsobem po ideálně dlouho dobu ve všech tělech, úrovních, čakrách, systémech sférách, dimenzích a pro dobro všech zúčastněných. Děkuji.