Reiki Velmistr 15. - 20. stupeň

✓ Reiki Velmistr - 15. stupeň

 • 23. symbol "Má cesta k mému životnímu štěstí" - dozvíte se, jaká je vaše životní určení a jak najít správnou cestu a životní štěstí
 • 24. symbol "Velká cesta" - pomáhá kráčet v souladu se záměrem duše pro tento život
 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

✓ Reiki Velmistr - 16. stupeň

 • 25. symbol ukazuje cestu ke společnému štěstí, sounáležitosti a pospolitosti kolektivního myšlení Universa, které vychází ze společného Zdroje
 • 26. symbol "Velké odhalení"
 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

✓ Reiki Velmistr - 17. stupeň

 • 27. symbol, kterým jste vedeni jednat spravedlivě a to z hloubi svého nitra. Symbol vám ukáže cestu k vzestupu Země, připraví vás vnímat a cítit vaše Světelné tělo, rozšíří energetické kanály pro změnu a zesílení toku energie
 • 28. symbol "Velký chrám"
 • Ebook (34 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

✓ Reiki Velmistr - 18. stupeň

 • 29. symbol vám pomůže abyste byli připraveni a schopni rozlišit pozitivní a negativní energie a jejich účinek. Symbol vám ukáže cestu ke zralosti a schopnosti rozhodování. Vaše energetické kanály zesilují a energetické vibrace nabírají vyšší rychlosti.
 • 30. symbol cesty k očištění se skrze elementy a božským paprskem anděla. Dojde k otevření světelné brány k rezonanci nefyzického těla.
 • 31. symbolem jste vyzvání jednat spravedlivě a správně, bez oklik, z hloubi vašeho nitra. Měli byste být připraveni pro změnu vašeho těla do jeho původního zdravého stavu. Všechna aurická těla budou pročištěna, osvobozena od zátěže a připravena nechat duši volně působit.
 • 32. symbol pro moudrost a uvědomění si zevnitř nitra
 • Ebook (24 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

✓ Reiki Velmistr - 19. stupeň

 • 33. symbol umožňuje se začlenit celou bytostí do absolutní lásky a dostane se vám odpovídajícím milostem
 • 34. symbol "Velké nekonečno" - přináší životní sílu a zintenzivňuje tok energie
 • Ebook (23 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

✓ Reiki Velmistr - 20. stupeň

 • 35. symbol pro vnitřní mír, pohodu a celistvost, jež naplňují celé tělo i ven do světelného těla, kde se integrují; jste připraveni nechat se vést a spojit se s paprskem Elohim
 • 36. symbol pro srdeční čakru
 • Ebook (24 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB