Fialový plamen - pokročilý

✓ Stříbrně-fialový plamen

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Stříbrně-fialový plamen pohlcuje všechny negativní emoce a pocity. Používáme jej s otevřeným srdcem a myslí. Můžeme jej používat díky Univerzu, abychom zvrátili účinky karmy.

Stříbrně-fialový plamen je vysokofrekvenční duchovní energie, která je pro duchovní mistry známá už po tisíce let. Byla znovu představena Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem. Jedná se o sedmý paprsek Boha neboli vědomí Univerza. Stříbrně-fialový plamen náleží těm, kteří duchovně slouží lidstvu. Také poskytuje moudrost potřebnou k překonání sobeckosti v životě.

Dokonce i vaše aura začnete zářit stříbrně-fialovovým světlem.

Moji žáci obdrží navíc jeden zesilovací symbol, jehož použití je dobrovolné a závisí čistě na potřebách jedince.


✓ Fialový oheň

 • Ebook (90 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Přes den v sobě nahromadíme mnoho karmických myšlenek, impulzů a pocitů, jež mohou přicházet jak z vlastního nitra, tak zvenčí. Nikoliv však všechny tyto vibrace a energie jsou průzračně čistým Světlem.

Energetická karmická pole existují nejen individuálně, ale také mezi dvěma či více lidmi najednou. Toto může být přínosné, ale také vyčerpávající, ba dokonce škodlivé. Z tohoto důvodu potřebuje naše energetické pole (aura) pravidelně důkladně vyčitit, projasnit a zvýšit vibrace. K tomuto byl Fialový oheň stvořený a je to důvod, proč byl lidem zpřístupněn bok po boku s Fialovým plamenem - např. jako jeho doplněk či prohloubení.

Fialový oheň transformuje všechny tyto i jiné spoutané negativní energie, čistí je, transformuje a tak nás stále více může spojovat se Světlem a Božstvím. Fialový oheň je významné očistný a transformující.

V podstatě lze říci, že každá negativní vibrace a emoce je svým určitým způsobem "nakažlivá", tzn. že má tendence se sířit z něčeho malého do většího rozměru a z jednoho člověka se šíří na druhé. Děje se tak však pouze, dokud se nestaneme mistry svého vlastního bytí. Čím čistější, pevnější a plnější Světla bude naše vlastní aura, tím lépe jsme ochráněni před negativitou zvenčí i zevnitř.


✓ Symbol Soran

"Symbol Saint Germaina"

 • Ebook (4 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Symbol Soran byl lidstvu předán nanebevzatým mistrem Saint Germainem, aby posiloval odvahu, dával sílu, rozpouštěl blokády a rozmotal vnitřní zápletky. Při použití lze vnímat nejen to, ale také různá poselství a obrazy svým vnitřním zrakem. Obrazy, jenž souvisí se současnými tématy, které řešíme. A stejně mohou přicházet různé informace týkající se problémů či nemocí těch, které budeme symbolem Soran léčit. Když se později o obrazech hovořím s klienty, souhlasí a krátce nato jejich obtíže ustávají. Zda to souvisí přímo se symbolem Soran, mistr Saint Germain nesdělil. Jen připomenul, že symbol může u každého člověka působit jinak - tedy právě a přesně tak, jak to aktuálně potřebuje.

Jedno je jisté: Naše planeta dosáhla nového vibračního stupně a Symbol Soran nám má pomoci, abychom s touto novou energií mohli lépe pracovat.


✓ Reiki Fialového plamene

"Violet Flame Reiki"

 • Ebook (37 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

REIKI Fialového plamene je systém 40 jedinečných symbolů, které rozvíjí práci s Fialovým plamenem.

Doporučuji každému, kdo se má zájem dále vyvíjet a dojít třeba až k osvícení. Zasvěcení do této energie přináší silný očistný transformační proces. Symboly Reiki Fialového plamene se používaly již v dávné minulosti pro léčení a zvyšování duchovní úrovně.

Žádné vědění ani energie se v Universu nevytratí úplně a je pouze na vývoji planety a lidstva, kdy ke všemu zapomenutému získáme opět přístup.

Reiki Fialového plamene 1. - 4. stupeň

Reiki Fialového plamene je dar nanebevzaté mistryně Kuan Jin a Saint Germaina. Předávám také zasvěcení do energií Archanděla Raziela, pod jehož přímou ochranou jsou moji žáci zasvěcení do Reiki Fialového plamene. V průběhu 4 stupňů si postupně osvojíte celý tento výjimečný energetický systém.


✓ Violet Flame Prime ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (24 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Violet Flame Prime /neboli Velmistrovské zasvěcení Fialového plamene/ je tvořivá síla, dar Universa a Saint Germaina, který tímto zasvěcením propůjčuje svou mistrovskou sílu v plném rozsahu. Léčení poté neprobíhá jako dosud skrze Saint Germaina, coby prostředníka, ale přímo z Nejvyššího zdroje tzv. Alfa pásma. Violet Flame Prime je jednou z nejsilněji vibrujících energií, která byla lidstvu kdy poskytnuta (čteme: "vajolet flejm prajm").

Saint Germain zasvěcením do Violet Flame Prime (čteme: "Vajolet Flejm Prajm") zaujímá trvalé místo přímo ve výboru duchovních bytostí vašeho Vyššího Já. Díky tomu se výrazně zkvalitní vaše duchovní vedení a čerpání z univerzální moudrosti.

Sám jsem jako léčitel a učitel energeticky pracoval, provedl mnoho zasvěcení a terapií. Auru si čistím i několikrát denně a díky nejúčinnějším čistícím účinkům Velmistrovské úrovně Fialového plamene (Violet Flame Prime), se mi nestává, že bych zůstal nijak zanešený.

Saint Germain, coby jeden z nejvyspělejších nanebevzatých mistrů, který sám překonal dualitu a vzestoupil na vyšší úroveň bytí, vás povede touto i budoucími inkarnacemi. Duchovní bytosti tzv. Vyššího Já, se totiž smrtí a narozením nemění, jsou stálé a spolupracují s duší, aby nalezla, co hledá a co se má v konkrétních životech učit.


✓ Levandulový plamen

 • Ebook (30 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Levandulový plamen je čistá pětidimenzionální energie, se kterou se můžeme spojit. Prochází současně třetím okem a korunní čakrou. Dovnitř se také dostává přes nejrůznější jemná těla.

Všechny fialově pramenící energie jsou spojeny s transmutací, transformací, božskou alchymií a čištěním. Levandulový plamen je konkrétně spojen s božskou alchymií a čištěním.

Léčivý levandulový plamen obklopuje nemoc vrstvou lásky a doprovází ji ven z těla. Učí nás, abychom se sebou zacházeli co nejjemněji. Podle něj jsme dokonalí a nepotřebujeme již nic jiného, abychom byli úplní.

Levandulový plamen je jemnější verzí Fialového plamene. Obsahuje v sobě léčivé schopnosti a ženské vnímání. Učí nás milovat sebe sama, vážit si sebe sama a zacházet se sebou něžně. Zmírňuje negativní energie, uvádí nás zpátky do rovnováhy a čistí naše pole. Objasňuje blokace, které máme vůči ženám z důvodů sociálních či religiózních. Posiluje v nás mír, rozpouští staré vzorce a posiluje léčebné schopnosti. Očišťuje čakry mateřským způsobem.

Díky Levandulovému plameni jsme obklopeni vrstvou lásky, odpuštění, přízně a spokojenosti. Poznáváme svou cenu. Levandulový plamen nás objímá a tiší naše traumata. Používáme jej v případech, ve kterých je Fialový plamen až příliš silnou energií.

Trojice fialových plamenů

Levandulový plamen od Kuan Jin je jedním z trojice fialových plamenů - Levandulový (tento), Fialový (odkaz zde) a Ametystový (odkaz tu). Je jejich pramenem. Levandulový plamen byl předáván prostřednictvím nanebevzaté mistryně Kuan Jin, Bódhisattova soucitu, Chohana fialového paprsku a Saint Germaina.

Levandulový plamen

Práce s plamenem je velmi jednoduchá. Můžeme jej používat např. s Reiki, Shamballou a samozřejmě i ve volné kombinaci s jinými energiemi.

V tomto systému se pracuje s tzv. drahokamy lotosu:

 • drahokam lotosu Nebeské lásky
 • drahokam lotusu Léčení Země
 • drahokam lotosu Soucitu
 • drahokam lotusu Solárního světla
 • drahokam lotosu Odpuštění
 • drahokam lotosu Rubínově červeného světla
 • drahokam lotosu Božské modrosti
 • drahokam lotosu s více fasetami
 • Zesílení energie
 • Ochrana
 • Odstranění nežádoucích energií

✓ Archandělský lila-fialový plamen ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (9 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Archandělský lila-fialový plamen je vyšší oktáva oslavovaného Fialového plamene. Je to jemnější čistící energie pocházející z oblasti sakrální čakry na duševní úrovni energetického pole. Paprsek má lila-fialovou barvu.

Energie tohoto paprsku je velice jemná a trochu štiplavá. Mnoho lidí ji často přirovnává k milionu vodních bublinek procházejících tělem. Velmi často příjemce při aktivaci tohoto paprsku pociťuje chlad střídající teplo jako z posledních paprsků letního večerního slunce.

Archandělský lila-fialový plamen používá se pro všechny formy detoxikace - fyzickou, mentální a duchovní. Archandělský lila-fialový plamen je andělsky asistovaná verze energie Fialového plamene, jedná se však více o duševně-čistící paprsek energie.


✓ Alfa Fialový plamen

 • Ebook (4 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Alfa Fialový plamen je nástavbou Fialového plamene. Zde proudí energie 100% pouze a jen přímo z Prvotního Zdroje. Proto má toto zasvěcení Fialového plamene v názvu Alfa. Jedná se o skutečně vysokovibrační a velice silné zasvěcení pro pokročilější duše. Buťe bez obav. Ti, kdož toto zasvěcení mají mít = ti, kterým má Alfa Fialový plamen pomoci v jejich dalším duchovním vývoji, si k němu cestu v pravý čas najdou, dříve či později.

Toto zasvěcení je darem od nanebevzatého mistra Saint Germaina, Ježíše Krista a nanebevzaté mistryně Kuan Jin.

Po zasvěcení do Alfa Fialového plamene

Dochází k výrazně hlubší transformaci duše, vědomí i nevědomí, energetické buněčné paměti, energetické paměti duše i Ducha. Tímto zasvěcením jsou také pročištěny jakékoli negativní programy týkající se Vyššího Já (tedy pro každou duši individuálnímu sboru duchovních bytostí, které mají na starost duchovní vývoj konkrétní duše napríč všemi jednotlivými životy). Nejen to, čistí se také všechny hloubkové negativní programy duše, vč. slibů z minulých životů (a to vč. současného života). Dále dochází k pročištění a povedenému odrušení zbytkové negativní karmy, které již nemá význam, ale pouze duši zpomaluje či drží bez nějakého vyššího záměru zbytečně na místě.

A jako bonus jsou vyčištěny všechny bloky, které brání žákovi k plnému prožívání Alfa stavu mysli - jak při meditacích, tak snadněji v běžném životě při vědomých a jiných duchovních činnostech.