Nové Keltské Reiki

Proč další Keltský systém zasvěcování? Filozofie je taková, že tento nový systém bude také obsahovat Keltskou tradici. Nové Keltské reiki je zcela výjimečný a jednoduchý energetický systém práce s Keltskými energiemi. Technika práce s touto energií je taktéž nevídaně jednoduchá na pochopení i následné samotné praktikování. Je to energie Univerza skombinovaná s vědomostí přírodního léčitelství a stromů. Tento systém nevyžaduje žádné předpoklady. Pouze jeden, že by jednotlivé stupně měly být získávány ve správném pořadí. Všechny tři stupně mohou být předány samostatně nebo všechny najednou. Já předávám každý stupeň zvlášť ve třech dnech tak, aby měl žák dostatek prostoru pro plné vstřebání vibrací Nového Keltského reiki. Každý den přitom zasvěcení vnímá žák jinak, energie vždy proudí ještě dále i tam, kam předtím nedoproudila.

Nové Keltské Reiki

  • 1. stupeň - je pro osobní rozvoj a pro užití na rodině, rostlinách a zvířatech. Prvním stupeň spojení s přírodou. Nové Keltské reiki je určeno pro běžné léčení, fyzické, citové i mentální. Již na tomto stupni pocit úzkého spojení s Universem a planetou.
  • 2. stupeň - je pro základní praktikování. Navýší energii, podporuje a probouzí vaši vlastní intuici a pocit sounáležitosti. Techniky napojování na stromy.
  • 3. stupeň - je mistr-učitel. Vede k prvním úspěšným krokům manifestace. Energie i síla značně vzrostou. Je součástí starověké Keltské tradice svatých, blízkosti k přírodě, obzvlášť k lázním, stromům a jemnému duchovnu.