O schránku musím pečovat, doplňovat ji zasvěceními a starat se o ni - pouze takto z ní můžete mít užitek. Nic není bez práce. Od 1.12.2023 podléhá používání energetické schránky pro opakování vašich zasvěcení, která ode mě máte, drobnému příspěvkuhttps://shamballa-1024.cz/chci-opakovana-zasveceni/ - za pár korun získáte možnost opakování zasvěcení po dobu 30 dnů. Více info na modrém odkaze výše.

Návod na opakovaná zasvěcení


URČENO VÝHRADNĚ PRO ŽÁKY MARTINA OSPALÍKA !!! NÁVOD JINAK NEFUNGUJE...


Jak na opakování zasvěcení z energetické schránky?

Lehněte si (nebo se posaďte), zavřete oči a zaměřte se krátkou chvíli na pozorování svého vlastního dechu (tím se uvnitřníte). Po pár nádeších a výdeších požádejte s pokorou nahoru:

Ve jménu čistoty Světla a Lásky Žádám o přijetí opakovaného zasvěcení ............................. z energetické vesmírné banky*. Děkuji mnohokrát.

* zkráceně lze také použít jen "z energetické schránky"

O schránku musím pečovat, doplňovat ji zasvěceními a starat se o ni - pouze takto z ní můžete mít užitek. Nic není bez práce. Od 1.12.2023 podléhá používání energetické schránky pro opakování vašich zasvěcení, která ode mě máte, drobnému příspěvkuhttps://shamballa-1024.cz/chci-opakovana-zasveceni/ - za pár korun získáte možnost opakování zasvěcení po dobu 30 dnů. Více info na modrém odkaze výše.

Vysvětlivky a informace

Typická chyba:

Typickou chybu, kterou žáci mohou udělat je, že nežádají o přijetí opakovaného zasvěcení "z energetické schránky či vesmírné banky" (tedy z jakési univerzální vesmírně instituce/nebeské pošty) ale o přijetí zasvěcení od Martina Ospalíka nebo z "jeho" energetického úložiště či podobně.

Pointa je:

Opakované zasvěcení přijímáte z energetické banky (UNIVERZÁLNÍ/VESMÍRNÉ), nikoli od člověka Martina. To jsou dva různé zdroje!!! Já vám zasvěcení již shora předal, to máte za sebou. Opakovat si jako moji žáci můžete volně kdykoli dle svého uvážení z energetické schránky (ta je pro vás pro tyto účely naplněná).

Já svým žákům sice schránku plním opakovanými zasvěceními a pravidelně přes kyvadlo platnost a funkčnost těchto zasvěcení kontroluji, ale mějte na paměti, že přijímáte z univerzální banky/schránky. Díky tomu obdržíte vždy ty nejvyšší vibrace daného energetického systému a stupně, který máte zasvěcený.

Pokud požádáte o přijetí opakovaného zasvěcení z energetické schránky pro zasvěcení, která u mě již máte zasvěcená, pak je vše v pořádku. Máte klíč = jste zplnomocněni = jste již zasvěceni.

Pro fištróny:

Pokud byste se však snažili přijmout zasvěcení, na které ještě nejste oprávněni, nebo zasvěcení, které máte od jiného mistra, pak taková nečistá snaha může hraničit s černou magií a hlavně byste nedosáhli potřebných vibrací ani čistoty energie.

O konceptu:

Koncept opakování zasvěcení zdarma z energetické schránky jsem s průvodci Světla vytvořil po řadě vhledů shora pro potřeby výhradně svých žáků, které předáním zasvěcení zplnomocním ke vstupu do energetické banky a pro přijímání opakovaného zasvěcení. Je to má dobrá vůle a hlavně dobrá vůle průvodců Světla, tak k tomu prosím rovněž přistupujte. Děkujme tedy všichni nahoru, že tuto možnost máme a že jsme konečně dospěli do fáze, kdy chápeme, že čas a prostor jsou iluzí.

Je to bezpečné?

Energetická schránka je pod ochranou archandělů Michaela, Rafeala, Gabriela, nanebevzatého mistra Saint Germaina a dalších nanebevzatých mistrů a bytostí Světla, které zrovna "mají službu".

Funguje to?

ROZHODNĚ. Však si to vyzkoušejte. Když dostatečně otevřete svou mysl, pak nejsou hranice. To je ideální stav, kterého se snažte dosáhnout.

Poznámka pro Mistry-Učitele:

Mistři-Učitelé dosáhnou nejlepších výsledků, když budou znovu-zasvěcovat sami sebe dle návodů, které si na učitelských stupních předáváme. Tímto dosáhnete ještě hlubšího čištění a sebe-posunu. Nicméně, můžete si jako Mistři-Učitelé (tedy jakmile tohoto stupně v nějakém energetickém systému dosáhnete) v jeden okamžik opakovat zasvěcení sami sobě + k tomu navíc si ještě dle tohoto návodu požádat o opakování zasvěcení z této mé energetické schránky. V jeden okamžik tedy budete zasvěcovat a přijímat dvojí opakované zasvěcení - a tím se vyčistíte a zaléčíte ještě další část svých vnitřních bloků a problémů, na které byste běžně "nedosáhli".


!!! URČENO VÝHRADNĚ PRO ŽÁKY MARTINA OSPALÍKA !!! 

NÁVOD JINAK NEFUNGUJE...


Autorská práva vyhrazena !!!

O schránku musím pečovat, doplňovat ji zasvěceními a starat se o ni - pouze takto z ní můžete mít užitek. Nic není bez práce. Od 1.12.2023 podléhá používání energetické schránky pro opakování vašich zasvěcení, která ode mě máte, drobnému příspěvkuhttps://shamballa-1024.cz/chci-opakovana-zasveceni/ - za pár korun získáte možnost opakování zasvěcení po dobu 30 dnů. Více info na modrém odkaze výše.