SVÁDHIŠTHÁNA - DRUHÁ ČAKRA

04.08.2020

Této čakře se říká sakrální nebo také křížová. Je umístěna těsně nad stydkou kostí, v oblasti podbřišku. Z důvodu její funkce jí také nazýváme sexuální čakrou. Přiřazujeme jí element vody. Označujeme tuto čakru barvou oranžovou. Její smyslovou funkcí je chuť. Pomáhá nám vibrace mantry VAM. Čakra je z části spojena s funkcí nadledvinek, energetizuje pohlavní orgány. Dále údajně také ovlivňuje svalovou soustavu a kůži, vylučovací soustavu, činnost sleziny, močový měchýř, slinivku, ledviny. Nakládá s tekutinami v celém těle a posiluje imunitu. Hormonálním centrem jsou žlázy nadledvinky.

Pokud potkám člověka s nezpracovanou druhou čakrou, můžu to poznat díky projevům určitých negativních vlastností jako je například žárlivost, nesamostatnost, ulpívání, arogance, pýcha, zloba nebo také lenost. Jakákoliv disharmonie se pak podle mě může odrážet v citovém strádání, potlačení sexuality, pocitu nesamostatnosti a závislosti na druhých lidech. Druhá čakra je blízce propojena s první čakrou a proto se jejich funkce společně projevuje například na plodnosti žen a jejich menstruačních cyklech.

Právě tato čakra byla dlouhá léta považována za sídlo kundalini šakti, ale v dnešní době přijímáme, že vyvěrá z kořenové čakry a svádhištnáha je sídlem všeho našeho počínání v tomto životě od jeho zrodu. Ukládáme si zde všechny prožitky, je tedy místem podvědomí, ale také naší tvořivosti, představivosti, sexuální energie, mezilidských vztahů a emocí. Tím jak stoupá hadí síla do oblasti této čakry, rozvíjí se naše potřeba emoční stability, pocitu uspokojení všech tužeb, ale také další schopnosti, především umělecké, například psaní, kreslení, tanec, zpěv, apod. Jedním z důležitých projevů tvořivosti jsou i naše změny, ať už životní (rozhodnutí změnit po letech práci na takovou, která mě skutečně naplňuje) nebo jen vybočení ze stereotypu (chci změnit odívání, vizáž, denní náplň).

Přeji Vám hojnost požehnání a těším se u příštího článku, ke kterému mě inspirujete. 

Martin Ospalík, lektor SHAMBALLA-REIKI.CZ