Královnina kobra

Při zasvěcení do energií Královniny kobry projdete velice cenným a osvobozujícím procesem. Tím je překonání vlastních strachů. Projdete branou do transcendentálna, kde se setkáte se svojí duchovní kobrou ochranitelkou. Ta vám při zasvěcení nejprve vyčistí celý energetický systém od usazenin, bloků, neplodných či blokujících energií a strachů (vč. strachu ze smrti i strachu ze změn).

Královnina kobra vás energeticky odblokuje a dodá vnitřní odvahu, abyste si mohli dořešit svá nezpracovaná témata. Stává se současně vaším duchovním průvodcem a ochráncem.

Tato nejvěrnější ochránkyně má poté tendenci ostatní nízké či škodlivé energie kolem od vás odhánět a svůj jed plive na nepřející či závistivé energie kolem vás. Jak tomu porozumět? Královnina kobra totiž nepřebírá odpovědnost za žádnou negativní energii, kterou vám kdo kdy vyšle, a jestliže uzná za vhodné s ohledem pro vyšší dobro všech, pak kobra tuto negativní energii vrátí nazpět svému odesílateli. Tím kobra vlastně nastaví zrcadlo odesílateli, aby měl příležitost dojít uvědomění. To, zdali tak učiní a zdali své šance využije, je již věc každého jednotlivého člověka...

Navíc v průběhu spánku bude energetická Královnina kobra naprosto jemně a trpělivě každou noc vhodným způsobem léčit citová, emoční, mentální a jiná zranění zasvěceného.