✓ Kněz řádu Melchizedeka

1. a 2. stupeň

 • Předtočený VIDEO KURZ (1h:42min)
 • Ebook (23 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Nahrávka meditace SÍLA DUŠE: Hluboká spirituální energetická meditace, proletíte se k jádru své duše, domovu duše a zpět (1h:13min)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Knězi řádu Melchizedeka časem dochází k poznání, že existují i jiné zákony, než které si tvoří lidé. Jsou to zákony duchovní (zákony Universa), ke kterým se dříve či později dopracuje každý. Řád Melchizedeků je pro všechny, kteří jsou otevřeni přijmout změny svého myšlení nezbytné k duchovnímu růstu. Stejně jako např. u Ra-Sheeby, i zde k tomuto zasvěcení přijdou pouze jedinci, které osloví už samotný název a jejichž duše si podvědomě "vzpomenou", že knězem či kněžkou řádu Melchizedeka již byli.

Tradice Řádu Melchizedka začala před ca. 4000 lety a rozšířila se do různých kultur, jako např. do Asýrie a Babylonu a smísila se s egyptskými mystérii. Před prvním zasvěcením se provádí prvopočáteční "naladění" (Zlaté světlo Melchizedeka), což je v podstatě energetické vyrovnání formou celkového pročištění čakrového a aurického systému. Zvýší se vědomí i frekvence aury.

Zasvěcením Kněze řádu Melchizedeka se dostáváme na cestu osobního rozvoje a dosahujeme vibračního posunu. Jestliže se po této cestě vydáme, stoupne naše energetická úroveň. Celkově přijmete 19 aktivací (zasvěcení) včetně 2 energetických vyrovnání. Součástí zasvěcení je také zasvěcení do duhy MerKaBy, aktivace světelného těla a práce s MerKaBou. Pracuje se zde se Zlatým Světlem. Je to nejvyšší ochrana proti černé magii, kterou mi Ježíš daroval.

Zasvěcení můžete přijmout ve 2 dnech (první den 1. - 11. zasvěcení najednou a druhý den 12. - 19. zasvěcení opět najednou), nebo můžete 19 zasvěcení přijmout jednotlivě v 19 dnech. Záleží na Vaší pokročilosti, záměru a přání.

Kněz řádu Melchizedeka - 1. stupeň

 • 1. zasvěcení: Shakti - Přináší lásku, soucit a harmonii do života.
 • 2. zasvěcení: Uzemnění - Uzemňuje žáka a posiluje uvědomování si reality.
 • 3. zasvěcení: Duchovní schopnosti - Žák dokáže správně posuzovat situace z různých úhlů pohledu.
 • 4. zasvěcení: Komunikace - Nastolení komunikace s duchovními průvodci řádu Melchizedeka.
 • 5. zasvěcení: Zapojení pravé a levé hemisféry - Aktivace propojení pravé a levé mozkové hemisféry.
 • 6. zasvěcení: Ochrana žáka od A po Z - Ochrana žáka před negativními energiemi a fyzickým nebezpečím.
 • 7. zasvěcení: Rozvoj vědomí - Rozšíření pole vědomí a navýšení spirituality.
 • 8. zasvěcení: Rozvoj soucitu - Začínáme chápat význam slova Jednota.
 • 9. zasvěcení: Čištění kauzálního těla - 2 funkce: Lepší napojení na Vyšší Já. Dochází k odstraňování bloků ve spirituálním vývoji.
 • 10. zasvěcení: Spiritualizace čakrového systému - Navýšení frekvence čakrového systému, čímž získáváme lepší přístup k vyššímu nadsmyslovému vnímání.
 • 11. zasvěcení: Získání odvahy - Odstranění různých zakořeněných strachů.

Kněz řádu Melchizedeka - 2. stupeň

 • 12. zasvěcení: Energetizace - Energetizace našeho fyzického těla.
 • 13. zasvěcení: Zasvěcení do světla - Aktivace přílivu světla do vnitřních orgánů.
 • 14. zasvěcení: Odstranění implantátů - Odstranění jakékoliv astrální a mimozemské entity z energetického systému.
 • 15. zasvěcení: Vyrovnání meridiánů - Vyrovnání toku energie v meridiánech.
 • 16. zasvěcení: Duchovní vzestup - Zvýšení frekvence aury, čímž je umožněn kontakt s duchovními bytostmi řádu Melchizedeků.
 • 17. zasvěcení: Zvýšení frekvence mentálního těla - Zvýšení frekvence mentálního těla, což nám také umožňuje kontakt s bytostmi tohoto řádu.
 • 18. zasvěcení: Zasvěcení do radosti - Přínos vibrací radosti, kterými získáme pocity radosti.
 • 19. zasvěcení: Zasvěcení do vědomí (implantování zlaté kuličky) - Energie zlaté koule narůstá až se skrze naše vědomí spojí s Universem. Začneme získávat poselství ve formě snů či vizí od duchovních bytostí řádu Melchizedeků.
Aby došlo ke správnému přijetí a aktivace energie, doporučuji vyhradit si čas a poctivě přijímat 19 zasvěcení v 19 dnech. Po absolvování všech těchto aktivací získáváte titul a stáváte se "Knězem Řádu Melchizedeka".

✓ Velmistr Řádu Melchizedeka 

© Martin Ospalík

 • VIDEO VÝUKA (30min)
 • Příprava klienta na zasvěcení + dočištění čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, bloků na duchovno, slibů a přísah z minulých životů)
 • Zasvěcení na dálku + opakování zasvěcení ZDARMA
 • Připojení k ČLENSKÉ SEKCI (certifikát, webináře, odpovědi na Vaše dotazy)

Následně můžete projít ještě navazující vysoce pokročilou 7denní aktivací velmistrovské kvality energie, a díky tomu získat titul "Velmistr Řádu Melchizedeka". Tato iniciace je pouze pro ty, co to myslí se svým duchovním vývojem vážně, neb se zde obnoví značný duchovní a léčebný potenciál Vaší duše.

Toto vysoce pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. 

Jedná se o značné navýšení spirituálních schopností Vaší duše a je to další stavebním kamenem pro vybudování tzv. "záchytného bodu duše", tedy spirituální úrovně, kterou si duše lépe udrží v příštích životech, a nebude tedy muset začínat svou duchovní cestu stále tolik od počátku.

Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír jistojistě z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

OBJEDNÁVKA

Vyberte si balíček, po kterém Vaše duše touží.

Získáte buď všechna výše uvedená zasvěcení v jednom zvýhodněném balíčku. Nebo si můžete vybrat jen ta zasvěcení, která s Vámi právě rezonují.

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK všech zasvěcení Kněz a Velmistr Řádu Melchizedeka

Uspoříte 20 % oproti nákupu po jednom

12.639,- Kč (místo 15.800,-)


Kněz řádu Melchizedeka - 1. a 2. stupeň

7.900,- Kč

Velmistr řádu Melchizedeka

7.900,- Kč


Přejete si individuální PREMIUM mentoring přímo s Martinem ?

 • SOUKROMÝ VIP mentoring (50min VIDEO ROZHOVOR) přímo s Martinem Ospalíkem + videozáznam z hovoru

+ k tomu ještě:

 • Prodloužená a rozšířená příprava klienta na zasvěcení + 14denní proces dočištění a zaléčení čehokoli, co klient potřebuje (vč. negativních programů duše, energetické buněčné paměti a karmických kotev, bloků, slibů a přísah (nejen) z minulých životů)
 • Pročištění stagnujících energií v domě/bytě, automobilu a kanceláři klienta
 • Intenzivnější a přednostní emailová podpora a poradenství

Cena PREMIUM péče vychází na 2.997,- Kč a lze si ji přiobjednat k jakémukoli zasvěcení nebo k balíčku.


Chcete pro sebe ještě více péče ?

UPgrade energií

UPgrade všech Vašich zasvěcení na aktuální nejvyšší dostupnou úroveň je moje TOP služba, kterou jsem vymyslel právě pro ty, kdo se chtějí dále posunout, nebo třeba cítí, že s energiemi déle nepracovali a chtějí vše obnovit a navýšit vibrace jednotlivých zasvěcení. A to za symbolický poplatek.

Všichni moji klienti mají možnost kdykoli si tuto aktualizaci/booster/navýšení/přečištění (zkrátka: UPgrade) objednat. Je jedno, kolik zasvěcení máte. Všechna zasvěcení, která máte ode mě si můžete takto navýšit o aktuální nové vibrace (tedy projít vlastní UPgrade zasvěcení).

Vždy dochází k aktualizaci a navýšení všech energií, které máte ode mě zasvěcené. K tomu pro každého klienta v rámci této roční služby provádím také pečlivé vyčištění kanálků pro práci s energiemi, vlastní intuicí, duchovními průvodci a hlubší propojení s duchovními dary Vaší duše. V rámci této služby Vám s pečlivostí věnuji veškerou péči, abyste se posunuli a neblokovali si hojnost darů, které pro Vás Vesmír má.

Již jste slyšeli o zasvěcení Kněze Řádu Melchizedeků 2024, ba dokonce o zasvěcení Velmistra řádu Melchizedeka 60. či 70. stupně, atd.?

Mám pocit, že se s dalšími a dalšími placenými stupni roztrhl pytel, často jsou však bez reálné přidané hodnoty pro klienta. Dávno jsem věděl, že touto cestou nekonečného navyšování placené nabídky jít nechci, protože je to cesta donekonečna a nevidím v tom od určité úrovně žádnou přidanou hodnotu, kromě hry čísel. V naprosté většině případů se už ani nejedná o další vzdělávání ale pouze o iniciaci energie. Toto není zkrátka moje cesta.

Na druhou stranu je fakt, že tím, jak s energiemi a klienty v oblasti léčitelství a duchovního rozvoje pracuji jako lektor a terapeut denně již od roku 2010, tak díky veškeré praxi se mi energie dále vyvíjí a otevírají. Proto jsem vytvořil nevídanou a zcela novou službu: UPgrade.

UPGRADE můžete učinit kdykoli. Nezáleží na tom, zda máte 1 nebo více zasvěcení. Vždy Vás posunu na tu nejvyšší dostupnou úroveň - ve všech zasvěceních, která ode mne již máte. Cena je přitom stejná při UPgrade libovolného počtu Vašich zasvěcení. Čas od času doporučuji UPgrade každému. Dopřejte si vyšší úroveň, energie Vám bude proudit hlouběji, lehčeji, bude efektivnější, spirituálnější a přitom máte jistotu kvality vibrací zprostředkované od zkušeného léčitele a pečlivého lektora s bohatou praxí od roku 2010.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení, která ode mě máte, činí 1.497,- Kč (Martin)

Jedinečná příležitost UPgrade zasvěcení od 2 lektorů najednou

Užijte si jedinečnou synergii
Užijte si jedinečnou synergii

Pro zájemce nabízím variantu UPgrade v provedení 2 lektorů najednou - tedy ode mě (Martin) a mé ženy Karin (která mi od roku 2016 pomáhá s klienty). Zájemci si tak svůj UPgrade zasvěcení mohou prožít od dvou zasvěcujících současně, kteří jsou společně vyladění, vzájemně vibračně v souladu, energeticky se doplňující a navíc v partnerské láskyplné energii. Díky tomu může být UPgrade nejen o navýšení Vašich zasvěcení a schopností, ale může to být Váš vyšší level prožitku takto všestranné kombinace a propojení ženské-mužské kvality energie. PŘEJI KAŽDÉMU prožít si toto nevídané propojení, kompletnost energií a báječný prožitek synergie svědomitého pečujícího muže a laskavé srdečné ženy.

Cena UPgrade všech Vašich zasvěcení od nás obou činí 2.297,- Kč (Martin & Karin)

Objednávka