✓ Kněz řádu Melchizedeka

 • Předtočený VIDEO KURZ (1h:42min)
 • Ebook (23 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Nahrávka meditace SÍLA DUŠE: Hluboká spirituální energetická meditace, proletíte se k jádru své duše, domovu duše a zpět (1h:13min)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Knězi řádu Melchizedeka časem dochází k poznání, že existují i jiné zákony, než které si tvoří lidé. Jsou to zákony duchovní (zákony Universa), ke kterým se dříve či později dopracuje každý. Řád Melchizedeků je pro všechny, kteří jsou otevřeni přijmout změny svého myšlení nezbytné k duchovnímu růstu. Stejně jako např. u Ra-Sheeby, i zde k tomuto zasvěcení přijdou pouze jedinci, které osloví už samotný název a jejichž duše si podvědomě "vzpomenou", že knězem či kněžkou řádu Melchizedeka již byli.

Tradice Řádu Melchizedka začala před ca. 4000 lety a rozšířila se do různých kultur, jako např. do Asýrie a Babylonu a smísila se s egyptskými mystérii. Před prvním zasvěcením se provádí prvopočáteční "naladění" (Zlaté světlo Melchizedeka), což je v podstatě energetické vyrovnání formou celkového pročištění čakrového a aurického systému. Zvýší se vědomí i frekvence aury.

Zasvěcením Kněze řádu Melchizedeka se dostáváme na cestu osobního rozvoje a dosahujeme vibračního posunu. Jestliže se po této cestě vydáme, stoupne naše energetická úroveň. Celkově přijmete 19 aktivací (zasvěcení) včetně 2 energetických vyrovnání. Součástí zasvěcení je také zasvěcení do duhy MerKaBy, aktivace světelného těla a práce s MerKaBou. Pracuje se zde se Zlatým Světlem. Je to nejvyšší ochrana proti černé magii, kterou mi Ježíš daroval.

Zasvěcení můžete přijmout ve 2 dnech (první den 1. - 11. zasvěcení najednou a druhý den 12. - 19. zasvěcení opět najednou), nebo můžete 19 zasvěcení přijmout jednotlivě v 19 dnech. Záleží na Vaší pokročilosti, záměru a přání.

Kněz řádu Melchizedeka - 1. stupeň

 • 1. zasvěcení: Shakti - Přináší lásku, soucit a harmonii do života.
 • 2. zasvěcení: Uzemnění - Uzemňuje žáka a posiluje uvědomování si reality.
 • 3. zasvěcení: Duchovní schopnosti - Žák dokáže správně posuzovat situace z různých úhlů pohledu.
 • 4. zasvěcení: Komunikace - Nastolení komunikace s duchovními průvodci řádu Melchizedeka.
 • 5. zasvěcení: Zapojení pravé a levé hemisféry - Aktivace propojení pravé a levé mozkové hemisféry.
 • 6. zasvěcení: Ochrana žáka od A po Z - Ochrana žáka před negativními energiemi a fyzickým nebezpečím.
 • 7. zasvěcení: Rozvoj vědomí - Rozšíření pole vědomí a navýšení spirituality.
 • 8. zasvěcení: Rozvoj soucitu - Začínáme chápat význam slova Jednota.
 • 9. zasvěcení: Čištění kauzálního těla - 2 funkce: Lepší napojení na Vyšší Já. Dochází k odstraňování bloků ve spirituálním vývoji.
 • 10. zasvěcení: Spiritualizace čakrového systému - Navýšení frekvence čakrového systému, čímž získáváme lepší přístup k vyššímu nadsmyslovému vnímání.
 • 11. zasvěcení: Získání odvahy - Odstranění různých zakořeněných strachů.

Kněz řádu Melchizedeka - 2. stupeň

 • 12. zasvěcení: Energetizace - Energetizace našeho fyzického těla.
 • 13. zasvěcení: Zasvěcení do světla - Aktivace přílivu světla do vnitřních orgánů.
 • 14. zasvěcení: Odstranění implantátů - Odstranění jakékoliv astrální a mimozemské entity z energetického systému.
 • 15. zasvěcení: Vyrovnání meridiánů - Vyrovnání toku energie v meridiánech.
 • 16. zasvěcení: Duchovní vzestup - Zvýšení frekvence aury, čímž je umožněn kontakt s duchovními bytostmi řádu Melchizedeků.
 • 17. zasvěcení: Zvýšení frekvence mentálního těla - Zvýšení frekvence mentálního těla, což nám také umožňuje kontakt s bytostmi tohoto řádu.
 • 18. zasvěcení: Zasvěcení do radosti - Přínos vibrací radosti, kterými získáme pocity radosti.
 • 19. zasvěcení: Zasvěcení do vědomí (implantování zlaté kuličky) - Energie zlaté koule narůstá až se skrze naše vědomí spojí s Universem. Začneme získávat poselství ve formě snů či vizí od duchovních bytostí řádu Melchizedeků.

Po absolvování všech těchto aktivací získáváte titul a stáváte se "Knězem Řádu Melchizedeka".

Pro ideálním přijetí a aktivaci energie doporučuji vyhradit si čas a poctivě přijímat 19 zasvěcení v 19 dnech. V tomto případě si v objednávce přiklikněte položku "Upgrade z 2denní na 19denní verzi zasvěcení". Bez toho je jinak zasvěcení 2denní.


✓ Velmistr Řádu Melchizedeka 

© Martin Ospalík

 • VIDEO VÝUKA (30min)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Následně můžete projít ještě navazující vysoce pokročilou 7denní aktivací velmistrovské kvality energie, a díky tomu získat titul "Velmistr Řádu Melchizedeka". Tato iniciace je pouze pro ty, co to myslí se svým duchovním vývojem vážně, neb se zde obnoví značný duchovní a léčebný potenciál Vaší duše.

Toto vysoce pokročilé zasvěcení jsem vytvořil na základě zkušeností, které mám v oboru léčitelství a duchovního růstu od roku 2010. 

Jedná se o značné navýšení spirituálních schopností Vaší duše a je to další stavebním kamenem pro vybudování tzv. "záchytného bodu duše", tedy spirituální úrovně, kterou si duše lépe udrží v příštích životech, a nebude tedy muset začínat svou duchovní cestu stále tolik od počátku.