Klíč k vědění sfingy

Klíč k vědění sfingy vám umožňuje propojit se na univerzální "vědomí sfingy". Získáte šanci dozvědět se více o pravé historii egyptské sfingy a o faktech, která se zatím příliš neví. Zejména budete mít možnost se na sfingu a celé vědomí sfingy podívat z duchovního hlediska. Můžete si skrze vědomí sfingy připomenout svoje úkoly v tomto životě, probudit a posílit v sobě univerzální moudrost.

Vracení se ke svému původu.

zasvěcení na dálku: 484 Kč

Objednejte se