Keltská Ki

Keltská Ki je variací tradiční Reiki. Využívá zemských vibrací a určitých typů stromů či keřů k vytvoření prostředí vhodného k léčení a manifestaci. Keltská Ki napodobuje frekvence nejrůznějších stromů a rostlin, aby mohla pracovat v souladu s channelovanou energií a keltským mudroslovím. 

Čím déle jsem se zabýval studiem nejrůznějších forem reiki, tím více mě to táhlo k používání Reiki, abych pomohl zvířatům, rostlinám, stromům, řekám, jezerům, oceánům i samotné Zemi. Přitom jsem zjistil, že vše má své specifické vibrace - každý kousek kamene, každý strom i květina má svou vlastní jedinečnou energii. A právě s nimi se zde spojujeme.

Rozdíl mezi Keltskou Reiki a Keltskou Ki

Keltská Ki je "odlehčená" verze Keltské Reiki s 11 symboly rozdělenými do tří stupňů. Energie je zde jemnější, systém je jednoduší, jsou zde i jednoduší techniky a proces zasvěcování. Ketlské Reiki vnímám jako obsáhlejší formu práce s Keltskými energiemi (jako západní styl). V Keltské Ki spatřuji podobnosti spíše ke stylu východnímu. Oba systémy jsou užitečnými průvodci Keltskými energiemi.

Rozdíl mezi Keltskou Ki a Kundaliní Reiki

V případě Keltské Ki hovoříme o energii Země, a proto jeho energie proudí skrze kořenovou čakru a ne skrze čakru temenní (skrze tuto čakru by energie proudila v případě Reiki). Můžeme zde vidět jistou spojitost s Kundaliní Reiki. Rozdíl je však v tom, že Keltská Ki nepůsobí na Kundaliní. Namísto toho jsou výsledky velice podobné tradiční Reiki. Na výsledky mají vliv tradiční keltské energetické techniky.


zasvěcení do 1. stupně na dálku: 1328 Kč

zasvěcení do 2. stupně na dálku: 2344 Kč

zasvěcení do 3. stupně na dálku: 3412 Kč

Objednejte se