Keltská bohyně Dana

Jméno Keltské bohyně Dany vychází z irského slova Dan, které znamená poznání. Toto poznání zahrnuje splnění vlastních přání a cílů, očištění srdce a mysli (od zničujících pochybností o sobě, kterými si sami a často ubližujeme). Jde o archetypální energii Velké Matky a je označována za matku všech irských bohů či za matku krále Artuše.

Bohyně Dana je velkou mateřskou bohyní, která vládne jak životu, tak vládne také úrodě, nebo samozřejmě smrti. Bohyně Dana nemá ani britský, ani galský ekvivalent. V souvislosti se jménem se tak do různých zemí dostávala pod řadou ekvivalentů. Ve Walesu má svůj protějšek ve jméně bohyně Don, což byla matka bohů. Bývá označována i jako Morrigan.

Keltská bohyně Dana

  • Bohyně Dana vám pomůže, abyste vedli život, se kterým budete spokojeni a nikoli život, který odráží staré návyky, dogmata, myšlenky a přesvědčení.
  • Bohyně Dana nás v životě vede k tomu, co skutečně chceme, pomáhá nám pochopit sebe sama, osvobozuje od programů i vzorců, které nás drží ve strachu z vlastní odpovědnosti za svůj život.

Mysl je úžasný nástroj tvořivosti, ale nějak s ní musíme umět zacházet. Mysl se stane tím, co ji zaujme. Je-li to strach, stane se strachem. Je-li to láska, stane se láskou. Když ji nehlídáme, stane se čímkoli, co potká. Ať to najde v našich starých návycích, nebo v našem okolí.

Keltská bohyně Dana dále pomáhá s

  • blahobytem

  • božskou magií

  • léčením zvířat
  • plodností, mateřskou péčí, dětmi
  • setkáváním a prací s dalšími bytosti Světla
  • záležitostmi sebeúcty, důstojnosti a zásluh


Snažme se vybudovat a pročistit své srdce a poznat sebe sama. Naučit se milovat sebe takového, jakými jsme, přijmout sebe bez výhrad. Obejmout se, i když najdeme téma, které je bolestivé, nebo prožijeme situaci, která není příjemná, vždy to bylo vesmírně důležité pro naše vlastní sebepoznání.